Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 5, September-October, p. 659–662

Publication type: original article

Language: English

Comparative Analysis of Operative Adrenalectomy – Classical Adrenalectomy vs. the Automatic Endoclip Technique

Analiza porównawcza zabiegów usunięcia gruczołów nadnerczowych metodą klasyczną i z użyciem klipsownicy prostej w materiale własnym

Wojciech Kielan1,, Jacek Winowski1,, Aleksander Stal1,, Łukasz Szpon1,, Magdalena Milan2,, Zygmunt Grzebieniak1,

1 2nd Department of General and Oncological Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Institute of Surgical Techniques, Department of Clinical Nursing, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Objectives. The aim of the study was a comparative analysis of patients operated because of adrenal gland tumors. The patients underwent classical open adrenalectomy and open adrenalectomy with the use of endoclips.
Material and Methods. The study population consisted of 48 sequential patients operated on because of adrenal gland tumors at the 2nd Department of General and Oncological Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, between 2004–2006. Twenty−four patients underwent classical open posterior lumbal adrenalectomy and 24 were operated using the same approach but with the use of endoclips.
Results. The operative time was significantly shorter in the group operated with the endoclip device. Iatrogenic damage to the inferior vena cava, a serious complication, was observed only in classical adrenalectomy without the use of the endoclip. A lower number of perforations of the pleural cavity in the endoclip group was observed.
Conclusion. The endoclip device helps in open adrenalectomy and reduces the number of operative complications. Due to the anatomical location, the endoclip device is especially useful in adrenalectomy of right adrenal tumors. Key words. adrenal gland, adrenalectomy, adrenal tumor.

Streszczenie

Cel pracy. Analiza porównawcza przebiegu operacyjnego i pooperacyjnego u chorych operowanych z powodu zmian guzowatych nadnerczy metodą klasyczną oraz z zastosowaniem klipsownicy prostej.
Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 48 kolejnych chorych operowanych z powodu guzów gruczołów nadnerczowych w II Klinice i Katedrze Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2006. Wśród pacjentów wyróżniono grupę 24 chorych operowanych metodą klasyczną z dostępu lędźwiowo−grzbietowego tylnego oraz grupę 24 chorych operowanych z takiego samego dojścia operacyjnego z użyciem klipsownicy prostej.
Wyniki. Czas operacji z użyciem klipsownicy był znamiennie krótszy w porównaniu z czasem operacji wykonanej bez jej użycia. Poważne powikłanie, jakim było uszkodzenie żyły głównej dolnej, wystąpiło jedynie podczas operacji metodą klasyczną. Podobnie mniejszą liczbę powikłań pod postacią uszkodzenia opłucnej stwierdzono w grupie operowanych z użyciem klipsownicy.
Wnioski. Klipsownica prosta ułatwia przeprowadzenie klasycznej operacji usunięcia gruczołu oraz zmniejsza ryzyko powikłań śródoperacyjnych. Ze względu na uwarunkowania anatomiczne klipsownica prosta jest szczególnie przydatna podczas operacji guzów nadnerczowych prawostronnych.

Słowa kluczowe

nadnercza, adrenalektomia, guz nadnercza

References (16)

 1. Jacobs J, Goldstein R, Geer R: Laparoscopic adrenalectomy: new standard of care. Ann Surg 1997, 225, 495–501.
 2. Smith C, Weber C, Amerson J: Laparoscopic adrenalectomy: new gold standard. World J Surg 1999, 23, 389–396.
 3. Desai MM, Gill IS, Kaouk JH, Matin SF, Sung GT, Bravo EL: Robotic−assisted laparoscopic adrenalectomy. Urology 2002, 60, 1104–1107.
 4. Kumar R, Hemal AK, Menon M: Robotic renal and adrenal surgery: present and future. BJU International 2005, 96(3), 244−249.
 5. Lal G, Duh QY: Laparoscopic adrenalectomy – indications and technique. Surg Oncol 2003, 105–123.
 6. Wajda Z: Chirurgia nadnerczy. Wybrane zagadnienia z chirurgii, t. I, 1999, 13–28.
 7. Copeland PM: The incidentally discovered adrenal mass. Ann Surg 1984, 199, 116.
 8. Siren J, Haapiainen RK, Huikuri KT, Sivula AH: Incidentalomas of the adrenal gland: 36 operated patients and review of literature. World J Surg 1993, 17, 634.
 9. Cajraj H, Young AE: Adrenal incidentaloma. Br J Surg 1993, 80, 422.
 10. Ross NS, Aron DC: Hormonal evaluation of the patient with an incidentally discovered adrenal mass. N Engl J Med 1990, 323, 1401.
 11. Graham D, McHenry C: The adrenal incidentaloma: guidelines for evaluation and recommendations for management. Surg Oncol Clin N Am 1998, 7, 749–764.
 12. Belldegrun A, Hussain S, Seltzer SE, Loughlin KR, Gittes RF, Richie JP: Incidentally discovered mass of the adrenal gland. Surg Gynecol Obstet 1986, 163, 203.
 13. Prinz RA, Brooks MH, Churchill R, Graner JL, Lawrence AM, Paloyan E, Sparagana M: Incidental asymptomatic adrenal masses detected by computed tomographic scanning: is operation required? JAMA 1982, 248, 701.
 14. Bambach ChP: Adrenal Surgery: An Update. ANZ J Surg 2003, 73, 10, 850–852.
 15. Mitchell IC, Nwariaku FE: Adrenal masses in the cancer patient: surveillance or excision. Oncologist 2007, 12, 2, 168–174.
 16. Patsy SS, Yeh MW, Sywak MS, Sidhu SB.: Use Of The Ligasure Vessel Sealing System in Laparoscopic Adrenalectomy. ANZ J Surg 2006, 76, 9, 850–852.