Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 4, July-August, p. 569–576

Publication type: review article

Language: English

Molecular Mediators in Control of Food Consumption and Energy Balance in Eating Disorders

Molekularne mediatory kontroli poboru pożywienia i równowagi energetycznej w zaburzeniach odżywiania

Małgorzata Śmiarowska1,, Monika Białecka2,, Karolina Korwin−Piotrowska1,

1 Department of Psychiatry Pomeranian University of Medicine, Szczecin, Poland

2 Department of Pharmacology Pomeranian University of Medicine, Szczecin, Poland

Abstract

Eating disorders are in fact civilisational problem. The analysis of recent studies shows that genetic background, neuronal and endocrine transmission have wide and differential impact on eating pattern, behavior, emotions and attitudes connected with personality profile. Despite intensive studies, the neuroregulation and psychic mechanisms in eating disorders still remain unclear. It is an unresolved problem whether psychologic disturbances and neuroendocrine disorders are primary or if they appear secondary – due to changes in nutrition habits. Defining the typical “biological markers” of these processes would be of great importance for early prevention and more effective treatment. Actual knowledge on neurotransmitters responsible for the process of eating and energy balance is presented in the paper. Authors consider the conceptions of hypothetical pathomechanism of regulations distinctiveness, which may have an effect on revealing or supporting the improper nutrition behavior: anorexia nervosa, psychic bulimia, binge eating and obesity.

Streszczenie

Zaburzenia odżywiania są współczesnym problemem cywilizacyjnym. Jak wynika z dotychczasowych badań, podłoże genetyczne, przekaźnictwo neuronalne i endokrynne wywierają szerokie i zróżnicowane działanie na wzorce żywieniowe, zachowanie, emocje i postawy związane z profilem osobowości. Pomimo intensywnych badań, mechanizmy psychoi neuroregulacyjne w zaburzeniach odżywiania nadal są niejasne, a zwłaszcza zagadnienie, czy zaburzenia psychologiczne oraz neuroendokrynologiczne są zmianami pierwotnymi, czy też pojawiają się wtórnie do zmienionego sposobu odżywiania. Istotne znaczenie dla opracowania wczesnej prewencji i skuteczniejszych metod leczenia zaburzeń odżywiania miałoby określenie „biomarkerów” tych procesów. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat neuroprzekaźnictwa odpowiedzialnego za proces odżywiania i utrzymanie bilansu energetycznego ustroju. Autorzy odnoszą się do koncepcji wyjaśniających hipotetyczny patomechanizm tych odrębności w regulacjach, które mogą mieć znaczenie w powstawaniu lub/i podtrzymywaniu nieprawidłowych zachowań żywieniowych: jadłowstrętu psychicznego, bulimii psychicznej, napadów objadania się typu binge eating oraz otyłości.

Key words

neuropeptides, monoamines, leptin, anorexia nervosa, bulimia nervosa

Słowa kluczowe

neuropeptydy, monoaminy, leptyna, jadłowstręt psychiczny, bulimia psychiczna

References (44)

 1. Fukumura D, Ushiyama A, Duda DG, Xu L, Tam J, Krishna V, Chatterjee K, Garkavtsev I, Jain RK: Paracrine regulation of angiogenesis and adipocyte differentiation during in vivo adipogenesis. Circ Res 2003, 93, 88–97.
 2. Lichtman AH, Cravatt BF: Food for thought: endocannabinoid modulation of lipogenesis. J Clin Invest 2005, 115, 5, 1130–1133.
 3. Grange D, Loeb K KL, Van Orman S, Jellar CC: Bulimia Nervosa in Adolescents. A Disorder in Evolution? Arch Pediatr Adolesc Med 2004, 158, 478–482.
 4. Kaye WH, Klump KL, Frank GKW, Strober M: Anorexia and Bulimia Nervosa. Annu Rev Med 2000, 51, 299–313.
 5. Halmi KA, Sudany SR, Strobel M, Kaplan A, Fichter M, Treasure J, Berrettini WH, Kaye WH: Perfectionism in Anorexia Nervosa, Variation by Clinical Subtype, Obsessionality, and Pathological Eating Behavior. Am J Psychiatry 2000, 157, 1799–1805.
 6. Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S: Twelve−Year Course and Outcome Predictors of Anorexia Nervosa. Int J Eat Disord 2006, 39, 2, 87–100.
 7. Devaskar SU: Neurohumoral regulation of body weight gain. Pediatr Diabetes 2001, 2, 131–144.
 8. Inui A: Eating behavior in anorexia nervosa – an excess of both orexigenic and anorexigenic signaling? Mol Psychiatry 2001, 6, 620–624.
 9. Ericsson M, Poston WSC, Foreyt JP: Common biological pathways in eating disorders and obesity. Addict Behav 1996, 21, 6, 733–743.
 10. Gendall KA, Kaye WH, Altemus M, McConaha CW, La Via MC: Leptin, neuropeptide Y, and peptide YY in long−term recovered eating disorder patients. Biol Psychiatry 1999, 46, 2, 292–299.
 11. Polivy J, Herman CP: Causes of Eating Disorders. Ann Rev Psychol 2002, 53, 187–213.
 12. Brambilla F, Monteleone P, Bortolotti F, Dalle Grave R, Todisco P, Favaro A, Santonastaso P, Ramacciotti C, Paoli R, Maj M: Persistent amenorrhea in weight−recovered anorexics: psychological and biological aspects. Psychiatry Res 2003, 118, 3, 249–257.
 13. Inui A, Meguid MM: Ghrelin and cachexia. Diabetes Obes Metab 2002, 4, 431.
 14. Dulloo AG, Samec S: Uncoupling proteins: their roles in adaptive thermogenesis and substrate metabolism reconsidered. Br J Nutr 2001, 86, 2, 123–139.
 15. Heiling M, Widerlov E: Neuropeptide Y: an overview of central distribution, functional aspects, and possible involvement in neuropsychiatric illnesses. Acta Psychiatr Scand 1990, 82, 95–114.
 16. Lambert PD, Wilding JPH, Al−Dokhayel AAM, Gilbey SG, Ghatei M A, Bloom SR: Naloxone−Induced Anorexia Increases Neuropeptide Y Concentrations in the Dorsomedial Hypothalamus: Evidence for Neuropeptide Y – Opioid Interactions in the Control of Food Intake. Peptides 1994, 15, 4, 657–660.
 17. Heinrichs SC, Menzaghi F, Pich EM, Hauger RL, Koob G: Corticotropin−releasing factor in the paraventricular nucleus modulates feeding induced by neuropeptide Y. Brain Res 1993, 611, 18–24.
 18. Hamson ES, Dallman MF: Neuropeptide Y (NPY) May Integrate Responses of Hypothalamic Feeding Systems and the Hypothalamo−Pituitary−Adrenal Axis. J Neuroendocrinol 1995, 7, 273–279.
 19. Rohner−Jeanrenaud F: A neuroendocrine reappraisal of the dual−centre hypothesis: its implications for obesity and insulin resistance. Int J Obes 1995, 19, 517–534.
 20. Broberger C: Brain regulation of food intake and appetite: molecules and networks. J Intern Med 2005, 258: 301–327.
 21. Adan RA, Vink T: Drug target Discovery by pharmacogenetics: mutations in the melanocortin system and eating disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2001, 11, 6, 483–490.
 22. Westrin A, Engstom G, Ekman R, Traskman−Bendz L: Correlations between plasma – neuropeptides and temperament dimensions differ between suicidal patients and healthy controls. J Affect Disord 1998, 49, 1, 45–54.
 23. Horvath TL: Endocannabinoids and the regulation of body fat: the smoke is clearing. J Clin Invest 2003, 112, 3, 323–326.
 24. Davis C, Claridge G: The eating disorders as addiction: a psychobiological perspective. Addict Behav 1998, 23, 4, 463–475.
 25. Müller EE, Cavagnini F, Panerai AE, Massironi R, Ferrar E, Brambilla F: Neuroendocrine measures in anorexia nervosa: comparisons with primary affective disorders. Adv Biochem Psychopharmacol 1987, 43, 261–271.
 26. Yang YK, Hormon CM: Recent developments in our understanding of melanocortin system in the regulation of food intake. Obes Rev 2003, 4, 239–248.
 27. Slopień A, Robakowski F, Dmitrzak−Weglarz M, Czerski P, Hauser J, Komorowska−Pietrzykowska R, Rajewski A: TNF−α and intPLA2 genes’ polimorfizm in anorexia nervosa. Acta Neuropsychiatr 2004, 16, 290–294.
 28. Branson R, Potoczna N, Kral JG, Lentes KU, Hoehe MR, Horber FF: Binge eating as a major phenotype of melanocortin 4 receptor gene mutations. N Engl J Med 2003, 348, 12, 1096–1103.
 29. Garcia R: Stress, metaplasticity, and antidepressants. Curr Mol Med 2002, 2, 7, 629–638.
 30. Ribases M, Gratacos M, Fernandez−Aranda F, Bellodi L, Boni C, Anderluh M, Cavallini MC, Cellini E, Di Bella D, Erzegovesi S, Foulon C, Gabrovsek M, Gorwood P, Hebebrand J, Hinney A, Holliday J, Hu X, Karwautz A, Kipman A, Komel R, Nacmias B, Remschmidt H, Ricca V, Sorbi S, Wagner G, Treasure J, Collier DA, Estvill X: Association of BDNF with anorexia, bulimia and age of onset of weight loss in six European populations. Hum Mol Genet 2004, 13, 12, 1205–1212.
 31. Shimizu E, Hashimoto K, Okamura N, Koike K, Komatsu N, Kumakiri C, Nakazato M, Watanabe H, Shinoda N, Okada S, Iyo M: Alterations of serum levels of rai−derived neurotrophic factor (BDNF) in depressed patients with or without antidepressants. Biol Psychiatry 2003, 54, 1, 70–75.
 32. Hashimoto K, Koizumi H, Nakazato M, Shimizu E, Iyo M: Role of brain−derived neurotrophic factor in eating disorders: recent findings and its pathophysiological implications. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2005, 29, 4, 499–504.
 33. Baoji Xu, Gouldig EH, Zang K, Cepoi D, Cone RD, Jones KR, Tecott LH, Reichardt LF: Brain−derived neurotrophic factor regulates energy balance downstream of melanocortin−4 receptor. Nat Neurosci 2003, 6, 7, 736–742.
 34. Lee J, Seroogy KB, Mattson MP: Dietary restriction enhances neurotrophin expression and neurogenesis in the hippocampus of adult mice. J Neurochem 2002, 80, 3, 539–547.
 35. Nakazato M, Hashimoto K, Shimizu E, Kumakiri C, Koizumi H, Okamura N, Mitsumori M, Komatsu N, Iyo M: Decreased levels of serum brain−derived neurotrophic factor in female patients with eating disorders. Biol Psychiatry 2003, 54, 4, 485–490.
 36. Zhang Y, Proenca R, Maffei M, Barone M, Leopold L, Friedman JM: Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature 1994, 372, 6505, 425–432.
 37. Harvey J, Ashford MLJ: Leptin in CNS: much more than satiety signal. Neuropharmacology 2003, 44, 845–854.
 38. Cummings DE, Schwartz MW: Genetics and pathophysiology of human obesity. Ann Rev Med 2003, 54, 453–471.
 39. Wrenn CC, Crawley JN: Pharmacological evidence supporting a role for galanin in cognition and affect. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2001, 25, 283–299.
 40. Burdakov D, Liss B, Ashcroft FM: Orexin excites GABAergic neurons of the arcuate nucleus by activating the sodium−calcium exchanger. J Neurosci 2003, 23, 12, 4951–4957.
 41. Flier JS: Obesity Wars: Molecular progress confronts an expanding epidemic. Cell 2004, 116, 337–350.
 42. List JF, Habener JF: Defective melanocortin 4 receptors in hyperphagia and morbid obesity. N Engl J Med 2003, 348, 1160–1163.
 43. Lonnqvist F, Nordfors L, Schalling M: Leptin and its potential role in human obesity. J Intern Med 1999, 245, 643–652.
 44. Monteleone P, Martiadis V, Colurcio B, Maj M: Leptin secretion is related to chronicity and severity of the illness in bulimia nervosa. Psychosom Med 2002, 64, 6, 874–879.