Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 4, July-August, p. 543–548

Publication type: original article

Language: English

Self−Perception of Halitosis Among Students of Wrocław Medical University

Odczucie halitozy wśród studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu

Anna Paradowska1,, Bartosz Marczewski1,, Ewa Pawłowska−Cierniak1,

1 Student’s Scientific Association of Dental Prosthetics, Silesian Piasts University of Medicine, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Halitosis (bad breath) may result from bacteria colonizing the oral cavity, systemic diseases, caries, calculus, infections of the oral cavity or throat, tonsillitis, as well as insufficient oral hygiene.
Objectives. The aim of this study was to determine the frequency of self−assessed halitosis among students of Wroclaw Medical University and its correlation with oral hygiene habits and accompanying systemic diseases.
Material and Methods. The questionnaire−based survey included 400 students (287 women and 113 men) of Wrocław Medical University. Statistic analysis was done using the χ2 test.
Results. Among those questioned, 24% suffered from halitosis, 77% of whom experienced it every morning or more frequently. Sixty percent of the students suffering from halitosis also suffered from xerostomia, while among the rest of the students this was a problem in less than 27%. Fourteen percent leaned of their own bad breath from a person of the opposite sex, while a dentist informed 3.5% of those questioned. It is significant that 96% (of dentistry students: 100%) smelled bad breath in others. It was not significant whether a person brushed their teeth once, twice, or three or more times a day (p = 0.08). Supplementary oral hygiene products such as mouthwash and dental floss were used more often by the dentistry students (83%) than by those of the other faculties (60%). Chewing gum and breath fresheners were used more often (90%) than such additional agents as mouthwash and floss (70%). Using additional agents (mouthwash and dental floss) decreased the frequency of subjective halitosis (p = 0.00016).
Conclusion. Using additional agents for oral hygiene rather than more frequent brushing decreases the selfassessed halitosis level. People prefer using chewing gum or breath fresheners (90%) to dental floss or mouthwash (70%). A large portion of those questioned suffered from both halitosis and xerostomia. Almost all of those questioned (96%) smelled bad breath from other people.

Streszczenie

Wprowadzenie. Halitosis, czyli nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, może wynikać z działania niektórych bakterii kolonizujących jamę ustną lub może być objawem chorób ogólnoustrojowych. Początkiem może być proces próchnicowy, obecność kamienia nazębnego, zakażenie jamy ustnej, gardła i migdałków, lecz przede wszystkim niewystarczająca higiena jamy ustnej.
Cel pracy. Ocena częstości występowania halitozy wśród studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz związku jej występowania z poziomem higieny jamy ustnej i współwystępującymi chorobami ogólnoustrojowymi.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 400 studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wśród zbadanych było 287 kobiet i 113 mężczyzn. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu χ2.
Wyniki. U 24% badanych stwierdzono halitozę, w tym u 77% występuje codziennie rano bądź również w ciągu dnia. Wśród osób podających w ankiecie występowanie nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej prawie 60% podawało również częste występowanie suchości w jamie ustnej, podczas gdy u pozostałych badanych odsetek ten wynosi niespełna 27%. O własnym nieświeżym oddechu dowiedziało się od płci przeciwnej 14% ankietowanych, od stomatologa natomiast zaledwie 3,5%. Istotne jest, że 96% ankietowanych czuję przykrą woń z ust innych (przy czym wszyscy studenci stomatologii podają odczuwanie nieświeżego oddechu u innych). Nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu halitozy u osób czyszczących zęby 1–2 razy dziennie, a osób oczyszczających 3 razy dziennie i częściej (p = 0,08). Dodatkowych środków higieny jamy ustnej w postaci nici dentystycznych i płukanek najczęściej używają studenci stomatologii (83%), na pozostałych kierunkach studiów odsetek ten wynosi około 60%. Niemalże wszyscy natomiast (90%) używają miętowych gum do żucia i odświeżaczy do ust. Stwierdzono, że stosowanie dodatkowych środków higieny jamy ustnej w przeciwieństwie do częstszego oczyszczania zębów szczoteczką zmniejsza częstość występowania halitozy (p = 0,00016).
Wnioski. Stosowanie dodatkowych środków higieny jamy ustnej, w przeciwieństwie do częstszego oczyszczania zębów szczoteczką, zmniejsza częstość występowania halitozy. Większy jest odsetek osób używających gum do żucia i odświeżaczy do ust (90%) niż osób używających nici dentystycznych i płynów do płukania jamy ustnej (70%). Duży jest odsetek osób, u których występowanie halitozy wiąże się również z występowaniem suchości w jamie ustnej. Prawie wszyscy ankietowani (96%) spotykają się z nieprzyjemnym zapachem z ust u innych osób.

Key words

halitosis, oral hygiene, students

Słowa kluczowe

halitoza, higiena jamy ustnej, studenci

References (18)

 1. Chitaivii N, Mdzeluri T, Dzagnidze G, Chonishivii Kh, Kurashivii N: Unpleasant smell from mouth – halitosis. Georgian Med News 2006, 141, 26–29.
 2. John M, Vandana KL: Detection and measurement of oral malodor in periodontitis patients. Indian J Dent Res 2006, 17, 2–6.
 3. Lee PPC, Mak WY, Newsome P: The aetiology and treatment of oral halitosis: an update. Hong Kong Med J 2004 10, 414–418.
 4. Van Nieuw Amerongen A, Veerman EC, Abraham−Inpijn L, van Steenbergen TJ, van Winkelhoff AJ: Halitosis (fetor ex ore). A review. Ned Rijdschr Tandheelkd 1994, 101, 10–14.
 5. Herold G: Gastroenterologia – przykry zapach z ust. Medycyna wewnętrzna, repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, 448.
 6. Beers MH, Berkow R, Bogin RM, Fletcher AJ, Bondy PK, Dilts PV Jr, Drossman DA, Faling LJ, Frenkel EP, Gabbard GO, Hoeckelman RA, Mandell GL, Plum F, Rossi GV, Tancer PH: Badanie jamy ustnej. W: The Merck Manual. Podręcznik diagnostyki i terapii. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2001, 881.
 7. Kępa−Prokopienko J, Iwanicka−Grzegorek E, Michalik E: Halitosis – etiology, classification and epidemiology on the basis of current literature. Nowa Stom 2005, 31, 41–44.
 8. Scully C, Porter S, Greenman J: What to do about halitosis. BMJ 1994, 308, 217–218.
 9. Almas K, Al−Hawish A, Al−Khamis W: Oral hygiene practices, smoking habits, and self−perceived oral malodor among dental students. J Contemp Dent Pract 2003, 4, 77–90.
 10. Rosenberg M: Clinical assessment of bad breath: Current Concepts. JADA 1996, 127, 472–482.
 11. Feller L, Blignaut E: Halitosis: a review. SADJ 2005, 60, 17–19.
 12. Bruziewicz−Mikłaszewska B, Urbanowicz I, Owczarek H: Microbiological aspects of halitosis. Dent Med Probl 2003, 40, 117–120.
 13. Kaczmarek U, Przywitowska I, Ziętek M, Sułtan E, Malicka B, Pregiel B: Clinical efficiency of new manual toothbrush on removal of dental plaque and tongue coating. Dent Med Probl 2006, 43, 548–555.
 14. Christensen GJ: Why clean your tongue? JADA 1998, 129, 1605–1607.
 15. Kowalczyk A, Tuberoso C, Bruziewicz−Mikłaszewska B, Cisowski W: Possible applications of some commercial seed oils in the treatment of stomatitis protetica and halitosis. Herba Polonica 2005, 51, 44–49.
 16. Quirynen M: Management of oral malodour. J Clin Periodontol 2003, 30, 17–18.
 17. Kozłowski Z, Bruziewicz−Mikłaszewska B, Konopka T, Drulis−Kawa Z, Lewczyk E: Using a halitometer to verify the symptoms of halitosis. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 411–416.
 18. Shinohara HK, Horikawa FK, Ruiz MM, Shinohara MT: Tongue piercing: case report of a local complication. J Contemp Dent Pract 2007, 8, 83–89.