Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 4, July-August, p. 537–542

Publication type: original article

Language: English

Helicobacter spp. Infection and Chronic Liver Diseases

Zakażenie Helicobacter spp. a przewlekłe choroby wątroby

Monika Biernat1,, Grażyna Gościniak1,, Krzysztof Simon2,, Brygida Knysz2,, Katarzyna Rotter2,, Joanna Grabińska1,, Katarzyna Fleischer2,

1 Department of Microbiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Infectious Diseases, Hepatology, and Acquired Immunodeficiency Syndromes, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Studies on spiral−sharped bacteria of the genus Helicobacter have focused mainly on Helicobacter pylori. However, in the last few years a great number of novel Helicobacter species have been isolated from animals and humans.
Objectives. The aim of the study was to determine the correlation between infection by Helicobacter spp. such as H. pylori, H. hepaticus, and H. bilis and pathological hepatic changes in patients with chronic liver diseases.
Material and Methods. The study included 56 patients aged 20–60 years diagnosed for various chronic liver diseases, e.g. chronic viral hepatitis types B or C, co−infection of HBV and HCV, autoimmune hepatitis, hemochromatosis, Wilson’s disease, and non−alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Thick−needle hepatic biopsy specimens and serum samples from each patient were analyzed. The presence of Helicobacter spp. in the biopsy specimens was determined by culture on solid media and polymerase chain reaction (PCR). The level of anti−H. pylori IgG antibodies in the patients’ sera was detected by ELISA.
Results. Examination of the hepatic biopsies for Helicobacter spp. infection by different culture methods was negative for all samples. The Helicobacter ureB gene was identified by PCR in 7 of the 56 biopsies (12.5%). Among these patients, 5 were diagnosed for hepatitis C or B, 1 for hemochromatosis, and 1 for NAFLD with no identified viral infection. Anti−H. pylori IgG antibodies in the serum samples were detected in 52% of the examined subjects and in all 7 patients with positive PCR results.
Conclusion. The coexistence of H. pylori infection and chronic liver disease, especially viral hepatitis, might be possible in humans. Further studies are needed to clarify the relationship between H. pylori, H. hepaticus, and H. bilis infection and pathological hepatic changes in humans. So far, a detrimental effect of Helicobacter species on the liver could not be confirmed or excluded. There was no correlation between the presence of DNA detected by PCR assay of liver samples and the presence of specific antibodies in the patients’ sera.

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania nad drobnoustrojami z rodzaju Helicobacter koncentrowały się do tej pory głównie na zakażeniach wywołanych przez H. pylori. Jednocześnie donoszono o nowych gatunkach tych spiralnych bakterii u zwierząt i ludzi.
Cel pracy. Ustalenie zależności między obecnością zakażenia drobnoustrojami z rodzaju Helicobacter: H. pylori, H. hepaticus i H. bilis a patogenezą zmian patologicznych w wątrobie u pacjentów z przewlekłymi chorobami tego narządu.
Materiał i metody. Badaniami objęto 56 pacjentów obojga płci w wieku 20–60 lat, diagnozowanych i leczonych w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu z powodu przewlekłych chorób wątroby, takich jak: wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, koinfekcja HBV i HCV, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, choroba Wilsona, hemochromatoza, cholestaza, pierwotna marskość żółciowa (PBC) oraz niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD – non alcoholic fatty liver disease). Przedmiotem badań było 56 bioptatów pobranych z wątroby (za pomocą biopsji gruboigłowej) oraz 56 próbek surowicy. Badania diagnostyczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii AM we Wrocławiu.
Wyniki. Z materiału biopsyjnego, pobranego od chorych z przewlekłymi chorobami wątroby, nie udało się wyizolować i wyhodować drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter. Metodą PCR zidentyfikowano gen ure H. pylori w 7/56 bioptatach (n = 7), tj. u 12,5% pacjentów. U 5 spośród tych pacjentów wykazano zakażenie HBV lub HCV (n = 5), jeden pacjent był chory na hemochromatozę (n = 1), u jednego chorego stwierdzono marskość ze współ− istniejącym stłuszczeniem wątroby i ujemny wynik na obecność zakażenia wirusami hepatotropowymi (n = 1). Przeciwciała klasy IgG anty−H. pylori stwierdzono u 52% zbadanych chorych, przy czym wśród pacjentów z dodatnim wynikiem badania PCR w kierunku zakażenia H. pylori przeciwciała wykryto u 7/7 badanych (100%).
Wnioski. Zakażenie Helicobacter pylori być może współistnieje z przewlekłymi chorobami wątroby u ludzi, a zwłaszcza z zapaleniem wątroby na tle zakażenia wirusami hepatotropowymi. Związek między zakażeniem H. pylori, H. hepaticus, H. bilis a chorobami wątroby u człowieka wymaga dalszych badań, ponieważ dotychczasowe obserwacje nie pozwoliły ani na potwierdzenie, ani na wykluczenie szkodliwego oddziaływania Helicobacter spp. na wątrobę.

Key words

Helicobacter spp., chronic liver diseases

Słowa kluczowe

Helicobacter spp., przewlekłe choroby wątroby

References (27)

 1. Andersen LP: New Helicobacter species in humans. Dig Dis 2001, 19, 112–115.
 2. Solnick JV, Schauer DB: Emergence of diverse Helicobacter species in the pathogenesis of gastric and enterohepatic diseases. Clin Microbiol Rev 2001, 14, 59–97.
 3. Fox JG, Dewhirst FE, Tully JG, Paster BJ, Yan L, Taylor NS, Collins JR. MJ, Gorelick PL, Ward JM: Helicobacter hepaticus sp. nov., a microaerophilic bacterium isolated from livers and intestinal mucosal scrapings from mice. J Clin Microbiol 1994, 32, 5, 1238–1245.
 4. Fox JG, Yan L, Dewhirst FE, Paster BJ, Shames B, Murphy JC, Hayard A, Belcher JC, Mendes EN: Helicobacter bilis sp. nov., a novel Helicobacter species isolated from bile, livers, and intestines of aged, inbred mice. J Clin Microbiol 1995, 33, 2, 445–454.
 5. Fox JG, Handt L, Sheppard BJ, Xu S, Dewhirst FE, Motzel S, Klein H: Isolation of Helicobacter cinaedi from colon, liver and mesenteric lymph node of rhesus monkey with chronic colitis and hepatitis. J Clin Microbiol 2001, 39, 1580–1581.
 6. O’Rourke JL, Grehan M, Lee A: Non−pylori Helicobacter species in humans. Gut 2001, 49, 601–606.
 7. Fox JG: The non−H. pylori helicobacters: their expanding role in gastrointestinal and systemic diseases. Gut 2002, 50, 273–283.
 8. Biernat M, Gościniak G: Rola Helicobacter hepaticus w chorobach wątroby i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Adv Clin Exp Med 2003, 12, 785–789.
 9. Ananieva O, Nilsson I, Vorobjova T, Uibo R andWadström T: Immune responses to bile−tolerant Helicobacter species in patients with chronic liver diseases, randomized population group, and healthy blood donors. Clin Diagn Lab Immunol 2002, 9, 6, 1160–1164.
 10. Gościniak G: IgG and IgA antibodies in Helicobacter pylori infections. Zbl Bakt 1997, 286, 494–502.
 11. Queiroz DM, Santos A: Isolation of a Helicobacter strain from the human liver. Gastroenterology 2001, 121, 1023–1024.
 12. Fox JG, Dewhirst FE, Shen Z, Feng Y, Taylor NS, Paster BJ, Ericson RL, Lau RL, Correa P, Araya JC, Roa J: Hepatic Helicobacter species identified in bile and gallbladder tissue from Chileans with chronic cholecystitis. Gastroenterology 1998, 114, 755–763.
 13. Ponzetto A, Pellicano R, Leone N, Cutufia MA, Turrini F, Grigioni WF, D’Errico A, Mortimer P, Rizzetto M, Silengo L: Helicobacter infection and cirrhosis in hepatitis C virus carriage: is it an innocent bystander or a troublemaker? Med Hypotheses 2000, 54, 275–277.
 14. Nilsson H−O, Taneera J, Castedal M, Glatz E, Olsson R, Wadström T: Identification of Helicobacter pylori and other Helicobacter species by PCR, hybridization, and partial DNA sequencing in human liver samples from patients with primary sclerosing cholangitis or primary biliary cirrhosis. J Clin Microbiol 2000, 38, 1072–1076.
 15. Avenaud P, Marais A, Monteiro L, Le Bail B, Bioulac Sage P, Balabaud C, Megraud F: Detection of Helicobacter species identified in the liver of patients with or without primary liver carcinoma. Cancer 2000, 89, 1431–1439.
 16. Pellicano R, Mazzeferro V, Grigioni WF, Cutufia MA, Fagoonee S, Rizzetto M, Ponzetto A: Helicobacter species sequences in liver samples from patient with and without hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2004, 10, 598–601.
 17. Kobayashi T, Harada K, Miwa K, Nakanuma Y: Helicobacter genus DNA fragments are commonly detectable in bile from patients with extrahepatic biliary diseases and associated with their pathogenesis. Dig Dis Sci 2005, 50, 5, 862–867.
 18. Rocha M, Avenaud P, Menard A, Le Bail B, Balabaud C, Bioulac−Sage P, de Magalhaes Queiroz DM, Megraud F: Association of Helicobacter species with hepatitis C cirrhosis with or without hepatocellular carcinoma. Gut 2005, 54, 3, 396–401.
 19. Xuan Sh−Y, Li N, Qiang X, Zhou R−R, Shi Y−X, Jiang W−J: Helicobacter infection in hepatocellular carcinoma tissue. World J Gastroenterol 2006, 12, 15, 2335–2340.
 20. Leone N, Pellicano R, Brunello F, Cutufia MA, Berrutti M, Fagoonee S, Rizzetto M, Ponzetto A: Helicobacter pylori seroprevalence in patients with cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. Cancer Detect Prev 2003, 27, 6, 494–497.
 21. Nilsson I, Lindgren S, Eriksson S, Wadström T: Serum antibodies to Helicobacter herpaticus and Helicobacter pylori in patients with chronic liver diseases. Gut 2005, 46, 410–414.
 22. Gościniak G, Poniewierka E, Przondo−Mordarska A: Bacteriological and serological control of H. pylori infection in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer: results of four−year follow−up. Gastroenterol Pol 2002, 9, 281–286.
 23. Castera L, Pedeboscq A, Rocha M, Le Bail B, Asenicio C, de Ledinghen V, Bernard PH, Laurent C, Lafon ME, Capdepont M, Couzigou P, Bioulac−Sage P, Balabaud C, Megraud F, Menard A: Relationship between the severity of hepatitis C virus−related liver disease and the presence of Helicobacter species in the liver: A prospective study. World J Gastroenterol 2006, 12, 45, 7278–7284.
 24. Casswall T, Nemeth A, Wadström T, Nilsson I: Helicobacter species rDNA in liver of children with inflammatory liver/bowel disease or with intrahepatic cholestasis. Helicobacter 2006, 11, 4, Abstract no: 17.04.
 25. Tiwari S K, Khan AA, Ibrahim M, Habeeb MA, Habibullah CM: Helicobacter pylori and other Helicobacter species DNA in human bile samples from patients with various hepato−biliary diseases. World J Gastroenterol 2006, 14, 12(14), 2181–2186.
 26. Stalke P, Al−Saud WA, Bielawski KP, Bakowska A, Trocha H, Stepinski J, Wadström T: Detection of Helicobacter species in liver and stomach tissues of patients with chronic liver diseases using polymerase chain reaction−denaturing gradient gel electrophoresis and immunohistochemistry. Scand J Gastroenterol 2005, 40, 9, 1032–1041.
 27. Nilsson I, Lönngren V, Verbaan H, Ljungh A, Wadström T: High antibody responses to Helicobacter pullorum and Helicobacter pylori in hepatitis C virus infected patients. Helicobacter 2006, 11, 4, Abstract no 17.07.