Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 4, July-August, p. 513–518

Publication type: original article

Language: English

Depression and Anxiety Symptoms and Cardiovascular Disease in an Over−Fifty Rural Population

Objawy depresyjne i lękowe a choroby układu krążenia w populacji wiejskiej 50+

Paulina Podgórna1,, Aleksandra Zawadzka1,, Joanna Rymaszewska1,, Andrzej Szuba2,

1 Department of Psychiatry, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Internal Medicine, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. This study was part of a research project in psychiatry at the Center of Epidemiology entitled ”Occurrence of psychotic disorders in the rural area of Boguszyce with regard to somatic diseases and the socioeconomic situation of the residents.”
Objectives. The aim was to assess symptoms of depression and anxiety and the occurrence of cardiovascular disease among the rural sample over 50 years of age.
Material and Methods. Residents of the village of Boguszyce 50 years of age or over were examined. To assess the occurrence and intensity of symptoms of depression and anxiety, the HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), consisting of two subscales, one assessing symptoms of anxiety (HADS−A) and the other of depression (HADS−D), each with seven statements, was used. The occurrence of hypertension, stroke, angina pectoris, myocardial infarction, and heart failure were also analyzed.
Results. In this sample, similarly to the general population, the intensity of symptoms of anxiety and depression was higher in women; moreover, the intensity of symptoms of depression increased with age. Interestingly, in this study population the individuals who did not suffer from hypertension had severe symptoms of anxiety more frequently. No relationship was found between the occurrence and number of cardiovascular diseases and the intensity of symptoms of depression and anxiety.
Conclusion. There is a need for diagnosing and directed treatment of emotional disturbances in the group of psychosomatically ill individuals, particularly in the group over 50 years of age; however, the connection requires further studies.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zbadano związek występowania objawów depresyjnych i lękowych z chorobami układu krążenia wśród starszych osób populacji wiejskiej. Badanie było częścią zrealizowanego projektu badawczego Akademickiego Centrum Epidemiologicznego pt.: „Występowanie zaburzeń psychicznych w populacji wiejskiej Boguszyce z uwzględnieniem schorzeń somatycznych oraz sytuacji socjoekonomicznej mieszkańców”.
Cel pracy. Ocena związku występowania objawów depresyjnych i lękowych z chorobami układu krążenia u osób w wieku powyżej 50 lat z populacji wiejskiej.
Materiał i metody. Badaniem objęto osoby w wieku od 50 r.ż., zamieszkałe we wsi Boguszyce. Do oceny występowania i nasilenia objawów depresji oraz lęku zastosowano skalę HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), składającą się z 2 niezależnych, zawierających po siedem stwierdzeń podskal, z których jedna ocenia objawy lękowe (HADS−A), a druga objawy depresyjne (HADS−D). W badaniu brano pod uwagę obciążenie następującymi chorobami: nadciśnienie tętnicze, udar, choroba wieńcowa stabilna, choroba wieńcowa niestabilna, zawał, niewydolność krążenia.
Wyniki. Intensywność objawów lękowych i depresyjnych była większa u kobiet. Nasilenie objawów depresji zwiększało się wraz z wiekiem. W grupie badanej u osób niechorujących na nadciśnienie tętnicze częściej obserwowano ciężkie symptomy lęku. Nie stwierdzono związku między nasileniem objawów lękowych lub depresyjnych a występowaniem i liczbą chorób układu krążenia.
Wnioski. Istnieje potrzeba diagnozowania i ukierunkowanego leczenia zaburzeń emocjonalnych chorych psychosomatycznie, zwłaszcza w grupie 50+; chociaż związek ten wymaga dalszych badań.

Key words

cardiovascular diseases, depressive and anxiety symptoms, age

Słowa kluczowe

choroby układu krążenia, objawy depresyjne i lękowe, wiek

References (26)

 1. Rydzyński Z: Psychosomatic disorders and diseases. In: Psychiatry. Eds.: Dąbrowski S, Jaroszyński J, Pużyński S, Medical Publishing House PZWL, Warszawa 1987.
 2. Pużyński S: Depression disorders in medical practice, especially in primary day care. Psychiatr Pol 2000, XXXIV, 1, 47–58.
 3. Frasure−Smith N, Lesperance F, Talajic M: The impact of negative emotions on prognosis following myocardial infarction: is it more than depression? Health Psychol 1995, 14, 388–398.
 4. Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S, Wittchen HU, Kendler KS: Lifetime and 12−month prevalence of DSM−IIR psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychol 1994, 51, 8–19.
 5. Gurney C, Roth M, Garside RF, Kerr TA, Schapira K: Studies in the classification of affective disorders. The relationship between anxiety states and depressive illness. I Br J Psychol 1972, 121, 147–161.
 6. Kessler RC, Zhao S, Blazer DG, Swarz M: Prevalence, correlates, and course of minor depression and major depression in the National Comorbidity Survey. J Affect Disord 1997, 45, 19–30.
 7. Zigmond A, Snaith RP: The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 1983, 67, 361–370.
 8. Klein DG: Endogenomorphic depression. Arch Gen Psychiatry 1974, 31, 447–454.
 9. Snaith RP: Identifying depression: The significance of anhedonia. Hosp Pract 1993, 55–60.
 10. International statistical classification of diseases and health problems – revision X. Medical Publishing House Vesalius, Kraków 1994.
 11. Luban−Plozza B, Plodinger W, Kroger F, Wasilewski B: Psychosomatic disorders in the medical practice. Medical Publishing House PZWL, Warszawa 1995.
 12. Malasi TH, Mirza IA, El−Islam MF: Validation of The Hospital Anxiety and Depression Scale in Arab patients. Acta Psychiatr Scand 1991, 84, 323–326.
 13. Mumford DB, Taraeen IAK, Bajwa MAZ, Bhatti MR, Karim R: The translation and evaluation of an Urdu version of Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 1991, 83, 81–85.
 14. Nayani S: The evaluation of psychiatric illness in Asian patients by the Hospital Anxiety and Depression Scale. Brit J Psychiatr 1989, 155, 545–547.
 15. Grzywa A, Chlewiński Z, Ciupak A, Welcz H, Kańczugowska Z: The analysis of anxiety in patients with psychosomatic diseases. Memories of XXXVI Polish Psychiatric Association’s Scientific Reunion 1989, 100–108.
 16. Parnowski T, Jenajczyk W: Beck inventory of depression to assess the mood of healthy people and those who suffer from affective diseases. Psychiatr Pol 1977, XI, 4, 417–421.
 17. Badura K, Brzoza Z, Gorczyca P, Matysiakiewicz J, Hese RT, Rogala B: Anxiety and depression in patients with chronic asthma. Psychiatr Pol 2001, XXXV, 5, 756–762.
 18. Carr RE: Panic disorder and asthma: causes, effects and research implication. J Psychosom Res 1998, 44, 1, 43–52.
 19. Howard L: Psychiatric aspects of asthma. Chest 1992, 101, Suppl., 415–417.
 20. Janson Ch, Bjornsson E, Hetta J, Boman G: Anxiety and depression in relation to respiratory symptoms and asthma. Am J Respir Crit Care Med 1994, 149, 930–934.
 21. Pratt LA, Ford DE, Crum RM: Depression, psychotropic medication, and risk of myocardial infarction: prospective data from Baltimore ECA follow−up. Circulation 1996, 94, 3123–3129.
 22. Hance M, Carney RM, Freedland KE, Skala J: Depression in patients with coronary heart disease. A 12−month follow−up. Gen Hospital Psychiatry, 1996, 18, 61–65.
 23. Blumenthal JA, Emery CF: Rehabilitation of patients following myocardial infarction. J Consult Clin Psychol 1988, 65, 374–381.
 24. Watkins LL, Grossman P, Krishnan R, Sherwood A: Anxiety and vagal control of heart risk. Psychosom Med 1998, 60, 498–502.
 25. Sadowski Z: Ischemic heart disease. In: Internal Medicine. Eds.: Wojtczak A, Medical Publishing House PZWL, Warszawa 1995, 498–588.
 26. Huffman JC, Pollack MH: Predicting panic disorder among patients with chest pain: an analysis of the literature. Psychosomatic 2003, 44, 222–236.