Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 4, July-August, p. 473–477

Publication type: editorial article

Language: English

The Present Status of Endoscopic Thoracic Surgery

Stan obecny torakochirurgii endoskopowej

Dov Weissberg1,

1 Department of Thoracic Surgery, Tel Aviv University Sackler School of Medicine, Tel Aviv, and E. Wolfson Medical Center, Holon, Israel

Abstract

Video−assisted thoracic surgery (VATS) is a major revolution in thoracic surgery. The procedure is performed under general anesthesia with double lumen endotracheal intubation for separate control of each lung. Operative ports should be placed carefully, avoiding damage to the intercostal vessels and nerves. The video technique can be used efficiently for the following indications: pneumothorax, resection of pulmonary nodules, biopsies of lung, pleura and mediastinal structures, resection of mediastinal tumors, management of empyema, and hemostasis and suture of lacerations after trauma. Indications for esophageal procedures include esophagomyotomy, fundoplication, and resection of benign lesions. Repair of esophageal perforation can be done at an early stage. Major resections of pulmonary and esophageal cancer are a matter of controversy. The apparent advantage of diminished pain is offset by spread of malignant cells and potential damage to the resected specimen with loss of important information concerning pathology. Complications of VATS are few and include prolonged air leak, dysrhythmia, respiratory failure and bleeding. VATS has become an inseparable part of thoracic surgery and should be included in the basic training of every thoracic surgeon.

Streszczenie

Chirurgia wideotorakoskopowa (ChWT) stanowi przewrót w chirurgii klatki piersiowej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, używając do intubacji tchawicy rurki o podwójnym świetle w celu oddzielnej kontroli każdego płuca. Kaniule należy wprowadzać ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia naczyń i nerwów międzyżebrowych. Technologia wideotorakoskopowa może być stosowana z następujących wskazań: odma opłucnowa, wycięcie guzów płuca, biopsje płuca, opłucnej i śródpiersia, wycięcie guzów śródpiersia, postępowanie z ropniakiem oraz hemostaza i zaszywanie rozdarć w zabiegach pourazowych. Wśród wskazań do operacji przełyku należy wymienić miotomię w przypadkach achalazji, fundoplikację i wycięcie guzów łagodnych. Zaszycie przedziurawionego przełyku może być wykonane we wczesnym stadium. Stosowanie ChWT do rozległej chirurgii raka płuca i przełyku jest kwestią sporną. Pozorna zaleta zmniejszonego bólu pooperacyjnego jest niweczona innymi problemami, takimi jak przerzucanie komórek nowotworowych, gdy guz jest usuwany siłą przez otwór kaniuli. Tkanka usuwana może zostać uszkodzona z utratą ważnej informacji dotyczącej patologii. Powikłania ChWT są nieliczne, a należą do nich długotrwały przeciek powietrza, zaburzenia rytmu, niedomoga oddechowa i krwawienie. ChWT obecnie jest już częścią chirurgii klatki piersiowej.

Key words

thoracoscopy, thoracic surgery, video−assisted thoracic surgery

Słowa kluczowe

torakoskopia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia wideotorakoskopowa

References (25)

 1. Jacobaeus HC: Über die Möglichkeit die Zystoskopie bei Untersuchung seröser Hohlungen Anzuwenden. Münch Med Wochenschr 1910, 57, 2090–2092.
 2. Kux E: Der transpleurale endoskopische Weg zum Brustsympathikus. Wien Klin Wochenschr 1948, 29, 472.
 3. Wittmoser R: Zur Technik thorakoskopischer Eingriffe am rechten Vagus. Bruns Beitr 1955, 190, 190–192.
 4. Massen W: Direkte Thorakoskopie ohne vorherige oder mögliche Pneumothoraxanlage. Endoscopy 1972, 4, 95–98.
 5. Lewis RJ, Caccavale RJ, Sisler GE: Special report: video−endoscopic thoracic surgery. N J Med 1991, 88, 473–475.
 6. Toomes H: Minimally invasive surgery in the thorax. Thorac Cardiovasc Surgeon 1993, 41, 137–138.
 7. Liu H−P, Yim APC, Izzat MB, Lim PJ, Chang C−H: Thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax. World J Surg 1999, 23, 1133–1136.
 8. Weissberg D: Talc pleurodesis: a controversial issue. Poumon Coeur 1981, 37, 291–294.
 9. Weissberg D, Ben−Zeev I: Talc pleurodesis: experience with 360 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1993, 106, 689–695.
 10. Rinaldo JE, Owens GR, Rogers RM: Adult respiratory distress syndrome following intrapleural instillation of talc. J Thorac Cardiovasc Surg 1983, 85, 523–526.
 11. Weissberg D, Refaely Y: Pleural empyema: 24 year experience. Ann Thorac Surg 1996, 62, 1026–1029.
 12. Ridley PD, Braimbridge MV: Thoracoscopic debridment and pleural irrigation in the management of empyema thoracis. Ann Thorac Surg 1991, 51, 461–464.
 13. Ferguson MK: Thoracoscopy for empyema, bronchopleural fistula, and chylothorax. Ann Thorac Surg 1993, 56, 644–645.
 14. Graeber GM, Jones DR: The role of thoracoscopy in thoracic trauma. Ann Thorac Surg 1993, 56, 646–648.
 15. Pellegrini C, Wetter LA, Patti M, Leichter R, Mussan G, Mori T, Bernstein G, Way L: Thoracoscopic esophagomyotomy. Ann Surg 1992, 216, 291–299.
 16. Weerts JM, Dallemagne B, Hamoir E et al.: Laparoscopic Nissen fundoplication: detailed analysis of 132 patients. Surg Laparosc Endosc 1993, 3, 359–364.
 17. Liu H−P, Chang C−H, Lin P−J, Hsieh HC, Chang JP, Hsieh MJ: Video−assisted thoracic surgery. The Chang Gung experience. J Thorac Cardiovasc Surg 1994, 108, 834–840.
 18. Gossot D, Fourquier P, Celerier M: Thoracoscopic esophagectomy: technique and initial results. Ann Thorac Surg 1993, 56, 667–670.
 19. Rusch VW: Quo vadis? J Am Coll Surg 1995, 181, 165–167.
 20. Landreneau RJ, Mack MJ, Hazelrigg SR, Naunheim K, Dowling RD, Ritter P, Magee MJ, Nunchuck S, Keenan RJ, Ferson PF: Prevalence of chronic pain after pulmonary resection by thoracotomy or video−assisted thoracic surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 1994, 107, 1079–1086.
 21. Lewis RJ: Simultaneous stapled lobectomy: a safe technique for video−assisted thoracic surgery. J Thoracic Cardiovasc Surg 1995, 109, 619–625.
 22. Ang KL, Tan C, Hsin M, Goldstraw P: Intrapleural tumor dissemination after video−assisted thoracoscopic surgery metastasectomy. Ann Thorac Surg 2005, 75, 1643–1645.
 23. Fry WA, Siddiqui A, Pensler JM, Mostafavi H: Thoracoscopic implantation of cancer with a fatal outcome. Ann Thorac Surg 1995, 59, 42–45.
 24. Craig SR, Walker WS: Potential complications of vascular stapling in thoracoscopic pulmonary resections. Ann Thorac Surg 1995, 59, 736–738.
 25. Ohtsuka T, Nomori H, Horio H, Naruke T, Suemasu K: Is major pulmonary resection by video−assisted thoracic surgery an adequate procedure in clinical stage I lung cancer? Chest 2004, 125, 1742–1746.