Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 2, March-April, p. 329–334

Publication type: review article

Language: English

Precocious Thelarche – Current Opinions

Przedwczesne izolowane powiększenie gruczołów piersiowych – obecny stan wiedzy

Beata Wikiera1,, Aleksander Basiak1,, Ewa Barg1,, Anna Noczyńska1,

1 Department of Endocrinology and Diabetology of Children and Adolescents, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Isolated premature mammary gland enlargement, or precocious thelarche (thelarche praecox, t.p.), is a glandular tissue development which occurs in girls below eight years of age without any other symptoms of systemic estrogen activity. T.p. is usually observed during the first two to three years of life. Ethnic and nutritional factors influence the frequency of t.p. incidence. T.p. is connected with endogenous and exogenous factors. Early stages in the activation of the hypothalamic−pituitary−ovarian axis, activating GNAS1 gene mutation, and FSH receptor polymorphism are the most frequently mentioned endogenous factors. It has been suggested that exposure to estrogenic disrupters, such as dioxins, furans, organic halogens, and phthalates, can cause t.p. epidemics in some geographical areas. FSH levels, both basal and GnRHa stimulated, are significantly higher in t.p. girls than in their peers. The concentrations of inhibin B, leptin, and IGF1 in t.p. patients are in between those of the prepubertal and pubertal periods. Visual examinations, such as pituitary gland MR and breast and pelvic ultrasound, are also useful in the differential diagnose of t.p. and other disorders of puberty. Spontaneous regression of t.p. occurs from six months to six years after establishing diagnosis in most girls. However, in 14% of cases, GnRH−dependent precocious puberty develops. Continued control of the clinical state and use of available diagnostic methods in each suspicious case is essential in the care of t.p. patients.

Streszczenie

Przedwczesnym izolowanym powiększeniem gruczołów piersiowych (thelarche praecox, t.p.) określa się rozwój tkanki gruczołowej u dziewcząt poniżej 8. roku życia, któremu nie towarzyszą objawy układowego działania estrogenów. T.p. jest obserwowane najczęściej w pierwszych 2.–3. latach życia. Czynniki etniczne i żywieniowe mają wpływ na częstość występowania t.p. Pojawienie się t.p. jest wiązane z oddziaływaniem czynników endoi egzogennych. Wczesne stadium aktywacji osi podwzgórzowo−przysadkowo−gonadalnej, aktywujące mutacje genu GNAS1, polimorfizm receptora FSH to najczęściej wymieniane wewnątrzpochodne przyczyny t.p. Estrogenopodobne działanie dioksyn, furanów, organohalogenów, ftalatów jest uważane za powód występowania i okresowego nasilenia częstości t.p. w niektórych rejonach geograficznych. Pacjentki z t.p. mają istotnie większe od rówieśniczek stężenie FSH zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji analogiem GnRH. Stężenia inhibiny, leptyny i IGF1 u dziewcząt z t.p. zajmują pozycję pośrednią między okresem przedpokwitaniowym i pokwitaniowym. Pomocne w różnicowaniu t.p. z innymi zaburzeniami dojrzewania są badania obrazowe: MR przysadki mózgowej, USG piersi i miednicy małej. Samoistna regresja t.p. u większości dziewcząt następuje w okresie od 6 miesięcy do 6 lat od rozpoznania, ale w 14% przypadków dochodzi do rozwoju GnRH−zależnego przedwczesnego dojrzewania płciowego. Okresowa ocena stanu klinicznego z wykorzystaniem dostępnych metod diagnostycznych w każdym niepokojącym przypadku jest niezbędna w opiece nad pacjentkami z t.p..

Key words

precocious thelarche, precocious puberty

Słowa kluczowe

przedwczesne powiększenie gruczołów piersiowych, przedwczesne dojrzewanie

References (44)

 1. Kaplowitz P: Clinical characteristics of 104 children referred for evaluation of precocious puberty. J Clin Endocrinol Metab 2004, 89, 3644–3650.
 2. Salardi S, Cacciari E, Mainetti B, Mazzanti L, Pirazzoli P: Outcome of premature thelarche: relation to puberty and final height. Arch Dis Child 1998, 79, 173–174.
 3. Garibaldi L: Progression of premature thelarche to precocious puberty. J Pediatr 1995, 127, 336–337.
 4. Pasquino AM, Pucarelli I, Passeri F, Segni M, Mancini MA, Municchi G: Progression of premature thelarche to central precocious puberty. J Pediatr 1995, 126, 11–14.
 5. Ilicki A, Prager Lewin R, Kauli R, Kaufman H, Schachter A, Laron Z: Premature thelarche – natural history and sex hormone secretion in 68 girls. Acta Paediatr Scand 1984, 73, 756–762.
 6. Garibaldi LR, Aceto T Jr, Weber C: The pattern of gonadotropin and estradiol secretion in exaggerated thelarche. Acta Endocrinol 1993, 128, 345–350.
 7. Stanhope R, Brook CC: Thelarche variant: a new syndrome of precocious sexual maturation? Acta Endocrinol 1990, 123, 481–486.
 8. Zukauskaite S, Lasiene D, Lasas L, Urbonaite B, Hindmarssh P: Onset of breast and pubic hair development in 1231 preadolescent Lithuanian schoolgirls. Arch Dis Child 2005, 90, 932–936.
 9. Codner E, Unanue N, Gaete X, Barrera A, Mook−Kanamori D, Bazaes R, Avila A, Cassorla F: Age of pubertal events in Chilean school age girls and its relationship with socioeconomic status and body mass index. Rev Med Chil 2004, 132, 801–808.
 10. Bajpai A, Sharma J, Kabra M, Kumar Gupta A, Menon PS: Precocious puberty: clinical and endocrine profile and factors indicating neurogenic precocity in Indian children. J Pediatr Endocrinol Metab 2002, 15, 1173–1181.
 11. Kaplowitz PB, Oberfield SE: Reexamination of the age limit for defining when puberty is precocious in girls in the United States: implications for evaluation and treatment. Drug and Therapeutics and Executive Committees of the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society. Pediatrics 1999, 104, 936–941.
 12. Herman−Giddens ME, Slora EJ, Wasserman RC: Secondary sexual characteristics and menses in young girls seen in office practice: a study from the Pediatric Research in Office Settings network. Pediatrics 1997, 99, 505–512.
 13. Midyett LK, Moore WV, Jacobson JD: Are pubertal changes in girls before age 8 benign? Pediatrics 2003, 111, 47–51.
 14. Anasti JN, Flack MR, Froehlick J, Nelson LM, Nisula BC: A potential novel mechanism for precocious puberty in juvenile hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1995, 80, 276–279.
 15. Sharma Y, Bajpai A, Mittal S, Kabra M, Menon PS: Ovarian cysts in young girls with hypothyroidism: follow−up and effect of treatment. J Pediatr Endocrinol Metab 2006, 19, 895–900.
 16. Boulard S, Diene G, Barat R, Oliver I, Pienkowski C, Lacombe D, Vincent MC, Bourrouillou G, Tauber M: A case of trisomy 12 mosaicism with pituitary malformation and polycystic ovary syndrome. Genet Couns 2006, 17, 173–183.
 17. Lubinsky MS: Non−random associations and vascular fields in neurofibromatosis 1: A pathogenic hypothesis. Am J Med Genet A 2006, 140, 2080–2084.
 18. Brunetti−Pierri N, Esposito V, Salerno M: Premature thelarche in Coffin−Siris syndrome. Am J Med Genet A 2003, 30, 174–176.
 19. Katzos G, Triantafyllou P, Gombakis N, Sofocleous C, Zafeiriou DI: Thelarche variant in a girl with Angelman syndrome. Brain Dev 2004, 26, 339–341.
 20. Kurosawa K, Masuno M, Imaizumi K, Matsuo M, Kuroki Y, Tachibana K: Premature thelarche in Rubinstein−Taybi syndrome. Am J Med Genet 2002, 109, 72–73.
 21. Martin RM, Lin CJ, Nishi MY, Billerbeck AE, Latronico AC, Russell DW, Mendonca BB: Familial hyperestrogenism in both sexes: clinical, hormonal, and molecular studies of two siblings. J Clin Endocrinol Metab 2003, 88, 3027–3034.
 22. Iliev DI, Ranke MB, Wollmann HA: Mixed gonadal dysgenesis and precocious puberty. Horm Res 2002, 58, 30–33.
 23. Tenorio Romojaro V, de Diego Suarez M, Sanchez Garre C, Uriz Urzainqui S, Marcos Salas V: Ovarian granulosa cell tumors: an unusual cause of precocious thelarche. An Pediatr 2004, 61, 558–561.
 24. Pescovitz OH, Hench KD, Barnes KM, Loriaux DL, Cutler GB: Premature thelarche and central precocious puberty: the relationship between clinical presentation and the gonadotropin response to luteinizing hormonereleasing hormone. J Clin Endocrinol Metab 1988, 67, 474–479
 25. Klein KO, Mericq V, Brown−Dawson JM, Larmore KA, Cabezas P, Cortinez A: Estrogen levels in girls with premature thelarche compared with normal prepubertal girls as determined by an ultrasensitive recombinant cell bioassay. J Pediatr 1999, 134, 190–192.
 26. Crofton PM, Evans NE, Wardhaugh B, Groome NP, Kelnar CJ: Evidence for increased ovarian follicular activity in girls with premature thelarche. Clin Endocrinol 2005, 62, 205–209.
 27. Roman R, Johnson MC, Codner E, Boric MA, aVila A, Cassorla F: Activating GNAS1 gene mutations in patients with premature thelarche. J Pediatr 2004, 145, 218–222.
 28. Hannon TS, King DW, Brinkman AD, Steinmetz R, Davis MM, Eugster EA, Pescovitz OH: Premature thelarche and granulosa cell tumors: a search for FSH receptor and G5alpha activating mutations. J Pediatr Endocrinol Metab 2002, 3, 891–895.
 29. Buyukgebiz A, Bober E: Premature thelarche caused by plant growth factors.J Pediatr Endocrinol Metab 2003, 16, 237–238.
 30. Chiabotto P, Constante L, de Sanctis C: Premature thelarche and environmental pollutants. Minerva Med 2006, 97, 277–285.
 31. Colon I, Caro D, Bourdony CJ, Rosario O: Identification of phthalate esters in the serum of young Puerto Rican girls with premature breast development. Environ Health Perspect 2000, 108, 895–900.
 32. McKee RH: Toxicology Research Task Group, Phthalate Esters Panel American Chemistry Council: Phthalate exposure and early thelarche. Environ Health Perspect 2004, 112A, 541–543.
 33. Neely EK, Hintz RL, Wilson DM, Lee PA, Gautier R, Argente J, Srene M: Normal ranges for immunochemiluminometric gonadotropin assays. J Pediatr 1995, 127, 40–46.
 34. De Vries L, Horev G, Schwartz M, Phillip M: Ultrasonographic and clinical parameters for early differentiation between precocious puberty and premature thelarche. Eur J Endocrinol 2006, 154, 891–898.
 35. Zevenhuijzen H, Kelnar CJ, Crofton PM: Diagnostic utility of a low−dose gonadotropin−releasing hormone test in the context of puberty disorders. Horm Res 2004, 62, 168–176.
 36. Klein KO, Mericq V, Brown−Dawson JM, Larmore KA, Cabezas P, Cortinez A: Estrogen levels in girls with premature thelarche compared with normal prepubertal girls as determined by an ultrasensitive recombinant cell bioassay. J Pediatr 1999, 134, 190–192.
 37. Crofton PM, Evans AEM, Groome NP, Taylor MRH, Holland CV, Kelnar CJH: Dimeric inhibins in girls from birth to adulthood: relationship with age, pubertal stage, FSH and oestradiol. Clin Endocrinol 2002, 56, 223–230.
 38. Li HJ, Ji CY, Wang W, Hu YH: A twin study for serum leptin, soluble leptin receptor, and free insulin−like growth factor−I in pubertal females. J Clin Endocrinol Metab 2005, 90, 3659–3664.
 39. Sales DS, Moreira AC, Camacho−Hubner C, Ricco RG, Daneluzzi JC, Campos AD, Martinelli CE Jr: Serum insulin−like growth factor (IGF)−I and IGF−binding protein−3 in girls with premature thelarche. J Pediatr Endocrinol Metab 2003, 16, 827–833.
 40. Klein KO, Larmore KA, de Lancey E, Brown JM, Considine RV, Hassink SG: Effect of obesity on oestradiol level, and its relationship to leptin, bone maturation, and bone mineral density in children. J Clin Endocrinol Metab 1998, 83, 3469–3475.
 41. Argyropoulou MI, Kiortsis DN: MRI of the hypothalamic−pituitary axis in children. Pediatr Radiol 2005, 35, 1045–1055.
 42. Herter LD, Golendziner E, Flores JA, Becker EJr, Spritzer PM: Ovarian and uterine sonography in healthy girls between 1 and 13 years old: correlation of findings with age and pubertal status. Am J Roentgenol 2002, 178, 1531–1536.
 43. Haber HP, Wollmann HA, Ranke MB: Pelvic ultrasonography: early differentiation between isolated premature thelarche and central precocious puberty. Eur J Pediatr 1995, 154, 182–186.
 44. Garcia CJ, Espinoza A, Dinamarca V, Navarro O, Daneman A, Garcia H, Cattani A: Breast US in children and adolescents. Radiographics 2000, 20, 1605–1612.