Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 1, January-February, p. 7–12

Publication type: editorial article

Language: English

Impedance – Expected Progress in the Diagnosis of Gastroesophageal Reflux Disease

Impedancja – nadzieje na postęp w diagnostyce choroby refluksowej przełyku

Dorota Waśko−Czopnik1,, Wojciech Błoński1,, Johannes Lenglinger2,, Leszek Paradowski1,

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Surgery, Medical University Vienna, Vienna, Austria

Abstract

Impedance−pH, a new method for the diagnosis of gastroesophageal reflux disease, is achieving increased popularity and growing acceptance. The principle of the method is measuring the difference in electric potential between two electrodes placed on a catheter and isolated one from another. When the electric circuit is closed by ions from the surroundings, a change in resistance (i.e. impedance) occurs. This method is considered more progressive and accurate than traditional 24−hour intraesophageal pH monitoring and allows distinguishing the character of reflux depending on its chemical composition and consistency. Combining traditional pH monitoring with impedance measurement of the reflux bolus helps in determining the type of symptomatic reflux more precisely, especially when resistance to treatment or extraesophageal complications are found.

Streszczenie

Impedancja jest nową metodą diagnostyczną refluksu, która cieszy się rosnącą popularnością i ma coraz większe rzesze zwolenników. Istotą jej działania jest pomiar różnicy potencjałów elektrycznych między dwoma elektrodami umieszczonymi na cewniku i rozdzielonych izolatorem. W czasie zamknięcia obwodu elektrycznego za pomocą jonów z otoczenia dochodzi do zmian oporu (impedancji). Metoda ta jest postrzegana jako nowocześniejsza i dokładniejsza od tradycyjnej pH−metrii 24−godzinnej oraz pozwala na rozróżnienie charakteru refluksu ze względu na jego skład chemiczny i konsystencję. Połączenie tradycyjnej metody pomiaru pH treści zarzucanej z impedancją pozwala z dużo większą precyzją określić typ refluksu powodującego dolegliwości, zwłaszcza przy występowaniu oporności na leczenie lub powikłaniach pozaprzełykowych.

Key words

impedance, intraesophageal pH monitoring, gastroesophageal reflux disease, nonacid reflux

Słowa kluczowe

impedancja, pH−metria, choroba refluksowa, refluks niekwaśny

References (26)

 1. Wasko−Czopnik D: Diagnostic tests in the diseases of the oesophagus. Chir Pol 2000, Suppl.1, 65–66.
 2. Sifrim D, Castell D, Dent J, Kahrilas PJ: Gastroesophageal reflux monitoring: review and consensus report on detection and definitions of acid, non−acid and gas reflux. Gut 2004, 53 (7), 1024–1031.
 3. Tutuian R, Castell DO: Multichannel intraluminal impedance: general principles and technical issues. Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am. 2005, 15 (2), 257–264.
 4. Tutuian R, Vela MF, Shay SS, Castell DO: Multichannel intraluminal impedance in esophageal function testing and gastroesophageal reflux monitoring. J Clin Gastroenterol 2003, 37 (3), 206–215.
 5. Zentilin P, Dulbecco P, Savarino E, Giannini E, Savarino V: Combined multichannel intraluminal impedance and pH−metry: a novel technique to improve detection of gastroesophageal reflux literature review. Dig Liver Dis 2004, 36 (9), 565–569.
 6. Castell DO, Vela M: Combined multichannel intraluminal impedance and pH−metry: an evolving technique to measure type and proximal extent of gastroesophageal reflux. Am J Med 2001, 111 Suppl 8A, 157S–159S.
 7. Vela MF, Camacho−Lobato L, Srinivasan R, Tutuian R, Katz PO, Castell DO: Simultaneous intraesophageal impedance and pH measurement of acid and nonacid gastroesophageal reflux: effect of omeprazole. Gastroenterology 2001, 120 (7), 1599–1606.
 8. Tutuian R, Castell DO: Use of multichannel intraluminal impedance to document proximal esophageal and pharyngeal nonacidic reflux episodes. Am J Med 2003 18, 115 Suppl 3A, 119S–123S.
 9. Shay S, Tutuian R, Sifrim D, Vela M, Wise J, Balaji N, Zhang X, Adhami T, Murray J, Peters J, Castell D: Twenty−four ambulatory simultaneous impedance and pH monitoring: a multicenter report of normal values from 60 healthy volunteers. Am J Gastroenterol 2004, 99 (6), 1037–1043.
 10. Tutuian R, Mainie I, Agrawal A, Freeman J, Castell D: Normal values for 24−h combined impedance−pH monitoring on acid suppressive therapy. Gastroenterology 2006, 130:A–171.
 11. Balaji NS, Blom D, DeMeester TR, Peters JH: Redefining gastroesophageal reflux (GER). Surg Endosc 2003, 17 (9), 1380–1385.
 12. Shay SS, Johnson LF, Richter JE: Acis rereflux: a review, emphasizing detection by impedance, manometry and scintigraphy and the impact on acid clearing pathophysiology as well as interpreting the pH record. Dig Dis Sci 2003, 48 (1), 1–9.
 13. Sifrim D, Holloway R, Silny J, Xin Z, Tack J, Lerut A, Janssens J: Acid, nonacid and gas reflux in patients with gastroesophageal reflux disease during ambulatory 24−hour pH−impedance recordings. Am J Gastroenterol 2001, 120 (7), 1588–1598.
 14. Mainie I, Tutuian R, Shay S et al.: Acid and non−acid reflux in patients with persistent symptoms despite acid suppressive therapy. A multicentre study using combined ambulatory impedance−pH monitoring. Gut 2006, 55 (10), 1398–1402.
 15. Zerbib F, Roman S, Ropert A et al.: Esophageal pH−Impedance Monitoring and Symptom Analysis in GERD: A Study in Patients off and on Therapy. Am J Gastroenterol 2006, 101 (9), 1956–1963.
 16. Bredenoord AJ, Weusten BL, Timmer R, Conchillo JM, Smout AJ: Addition of esophageal impedance monitoring to pH monitoring increases the yield of symptom association analysis in patients off PPI therapy. Am J Gastroenterol 2006, 101 (3), 453–459.
 17. Bredenoord AJ, Weusten BL, Timmer R, Smout AJ: Reproducibility of multichannel intraluminal electrical impedance monitoring of gastroesophageal reflux. Am J Gastroenterol 2005, 100 (2), 256–259.
 18. Bredenoord AJ, Weusten BL, Timmer R, Akkermans LM, Smout AJ: Relationships between air swallowing, intragastric air, belching and gastro−esophageal reflux. Neurogastroentrol Motil 2005, 17 (3), 341–347.
 19. Sifrim D, Silny J, Holloway RH, Janssens JJ: Patterns of gas and liquid reflux during transient lower oesophageal sphincter relaxation: a study using intraluminal electrical impedance. Gut 1999, 44 (1), 47–54.
 20. Sifrim D, Holloway R, Silny J, Tack J, Lerut A, Janssens J: Composition of the postprandial refluxate in patients with gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2001, 96 (3), 647–655.
 21. Bredenoord AJ, Weusten BL, Curvers WL, Timmer R, Smout AJ: Determinants of perception of heartburn and regurgitation. Gut 2006, 55 (3), 318–318.
 22. Oelschlager BK, Quiroga E, Isch JA, Cuenca−Abente F: Gastroesophageal and pharyngeal reflux detection using impedance and 24−hour pH monitoring in asymptomatic subjects: defining the normal environment. J Gastroinetest Surg 2006, 10 (1), 54–62.
 23. Sifrim D, Dupont L, Blondeau K, Zhang X, Tack J, Janssens J: Weakly acidic reflux in patients with chronic unexplained cough during 24 hour pressure, pH, and impedance monitoring. Gut 2005, 54 (4), 449–454.
 24. Mainie I, Tutuian R, Agrawal A, Hila A, Highlnd KB, Adams DB, Castell DO: Fundoplication eliminates chronic cough due to non−acid reflux identified by impedance pH monitoring. Thorax 2005, 60 (6), 521–523.
 25. Tutuian R, Mainie I, Agrawal A, Adams D, Castell DO: Nonacid reflux in patients with chronic cough on acidsuppressive therapy. Chest 2006, 130 (2), 386–391.
 26. Srinivasian R, Katz PO, Ramakrishnan A, Katzka DA, Vela MF, Castell DO: Maximal acid reflux control for Barrett's oesophagus: feasible and effective. Aliment Pharmacol Ther 2001, 15 (4), 519–524.