Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 1, January-February, p. 173–178

Publication type: review article

Language: Polish

Problem jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi

Quality af Life Among Persons With Mental Disorders

Ewelina Dobrzyńska1,, Joanna Rymaszewska1,, Andrzej Kiejna1,

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej

Streszczenie

Mimo że w ciągu ostatniego półwiecza w psychiatrii miało miejsce wiele znaczących zmian, zaburzenia psychiczne wciąż znajdują się w grupie chorób mających największy negatywny wpływ na jakość życia pacjentów, a także poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. W artykule przedstawiono definicje jakości życia, narzędzia pomiaru i przegląd dotychczasowych badań dotyczących jakości życia osób chorujących psychicznie. Najnowsze doniesienia wykazują, iż istotne znaczenie dla subiektywnej oceny jakości życia mają potrzeby osób chorujących psychicznie i stopień ich zaspokojenia. Sugeruje się konieczność uwzględniania potrzeb pacjentów i oceny satysfakcji z leczenia w terapii i rehabilitacji, a także w planowaniu usług opieki psychiatrycznej. Nadal jednak zależności między potrzebami pacjentów, satysfakcją z opieki medycznej, funkcjonowaniem społecznym a jakością życia wymagają dalszych badań. Brakuje także doniesień mający ch na celu określenie czynników wiążących się ze swoistymi rodzajami potrzeb pacjentów oraz porównujących potrzeby osób z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. W Polsce jak do tej pory jest niewiele badań tego szerokiego zakresu problemów.

Abstract

Over the last 50 years considerable changes in psychiatry have taken place but still mental disorders are one of the diseases with the most negative influence on patients quality of life and serious social consequences. This article gives a review of quality of life definitions, tools and updated studies on quality of life in persons with mental disoredrs. It has been stressed that the latest studies have shown that the main role in subjective quality of life play patients needs and if these needs from patients point of view are met or unmet. Many authors suggest the necessity of taking needs and satisfaction with services under consideration in treatment and rehabilitation. But still correlation among patients needs, satisfaction with services, social functioning and quality of life require further studies. There is also lack of studies on factors connected with specific kinds of neds and comparing needs of persons with different psychiatric disorders. So far there have been only few such studies in Poland.

Słowa kluczowe

jakość życia, zaburzenia psychiczne, narzędzia pomiaru, potrzeby

Key words

quality of life, mental disorders, tools, needs

References (40)

 1. Kiejna A, Rymaszewska J, Zając J: Stygmat choroby psychicznej w środowisku medycznym. Adv Clin Exp Med 2001, 3 supl 1, 11–14.1.
 2. Elkinton J: Medicine and quality of life. Ann Internal Med 1966, 64, 711–714.
 3. World Health Organization: Constitution of the World Health Organization. Basic Documents, WHO, Geneva 1948.
 4. Wells K, Stewart AL, Hays RD, Burnam MA, Rogers W: The functioning and well−being of depressed patients. JAMA 1989, 262, 914–919.
 5. Jarema M, Konieczyńska Z, Główczak M: Próba analizy subiektywnej oceny jakości życia pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii lub depresji. Psychiatria Pol 1995, 5, 641–655.
 6. Saxena S, Orley J: Quality of life assessment: the WHO perspective. Eur Psychiatry 1997, 12, 263–266.
 7. Jarema M: Badanie jakości życia jako alternatywna forma oceny stanu pacjenta. Nowa Medycyna, Psychiatria II 1996, 4, 15–16.
 8. WHOQOLGroup: The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties. Social Sci Med 1988, 46, 1569–1585.
 9. WHOQOL Group: Development of the World Health Organization WHOQOL−BREF Quality of Life Assessment Psychol Med 1998, 28, 551–558.
 10. Burckhardt CS, Anderson KL: The Quality of Life Scale (QOLS), Reliability, Validity, and Utilization. Health Qual Life Outcomes 2003, 1, 60.
 11. Spiker B: Quality of Life Assessments in Clinical Trials. Raven Press, New York 1996, 2nd ed.
 12. De Leo D, Diekstra RFW, Lonnqvist J, Trabucchi M, Cleiren MH, Frisoni GB: LEIPAD, an internationally applicable instrument to assess quality of life in the elderly. Behav Med 1998, 24 (1), 17–27.
 13. Baker F, Intagliata J: Quality of life in the evaluation of community support systems. Eval Program Plann 1982, 5, 69–79.
 14. Bigelow DA, Gareau MJ, Young DJ: A quality of life interview. Psychosocial Rehabil. J. 1982, 14, 94–98.
 15. Lehman AS, Ward N, Linn L: Chronic mental patients: The equality of life issue. Am J Psychiatry 1982, 10, 1271–1276.
 16. Oliver JPJ: The social care directive: development of a quality of life profile for use in community services for mentally ill. Social Work Social Sci Rev 1992, 3, 5–45.
 17. Holcomb WR, Morgan P, Adams NA, Ponder H, Farrel M: Development of a structered interview scale for measuring quality of life of severely mentally ill. J Clin Psychol 1993, 49, 830–840.
 18. Greenley JR, Greenberg JS, Brown R: Measuring quality of life: A new practical survey instrument. Social Work 1997, 42, 244–254.
 19. Priebe S, Huxley P, Knight S, Evans S: Application and result of the Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA). Int J Soc Psychiatry 1999, 45, 7–12.
 20. Heinrichs DW, Hanlon TE, Carpenter WT: The quality of life scale: An instrument for rating the schizophrenic deficit sydrome. Schizophrenia Bull 1984, 388–398.
 21. Hunt SM, McKenna SP: The QLDS: A scale for measurment of quality of life in depression. Health Policy 1992, 22, 307–319.
 22. Stoker MJ, Dunbar GC, Beaumont G: The SmithKline Beecham ‘quality of life scale’ scale: a validation and reliability study in patients with affective disorder. Qual Life Res 992, 1, 385–395.
 23. Skantze K, Malm U, Dencker SJ, May PR, Corrigan P: Comparison of quality of life with standard of living in schizophrenic out−patients. Br J Psychiatry 1992, 161, 797–801.
 24. Lehman AF: The effects of psychiatric symptoms on quality of life assessments among the chronic mentally ill. Eval Program Plann 1983, 6, 143–151.
 25. Lasalvia A, Ruggeri M: Quality of Life in Mental Health service Research. In: Quality of life in mental disorders. Eds.: Katschnig H, Freeman H, Sartorius N, John Wiley & Sons, Ltd 2006, 2nd ed., 257–268.
 26. Mechanic D, McAlpine D, Posenfield S: Effect of illness attribution and depression on the quality of life among persons with serious mental illness. Soc Sci Med 1994, 39(2), 155–164.
 27. Katschnig H: How useful is the concept of quality of life in psychiatry? Curr Opin Psychiatry 1997, 10, 337–345.
 28. Becke M, Diamond R, Sainfort F: A new patient focused index for measuring quality of life in persons with severe and persistent mental illness. Qual Life Res 1993, 2, 239–251.
 29. Ussal J, Haro JM, Ochoa S, Marquez M, Araya S: Needs of patients with schizophrenia group. Influence of gender on social outcome in schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2002, 106 (5), 337–342.
 30. Judd LL, Akiskal HS,. Schettler PJ, Endicott J, Leon AC, Solomon DA, Coryell W, Maser JD, Keller MB: Psychosocial disability in the course of bipolar I and II disorders. A prospective, comparative, longitudinal study. Arch Gen Psychiatry 2005, 62, 1322–1330.
 31. Rymaszewska J: Funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce w porównaniu do innych wybranych krajów europejskich. Praca habilitacyjna. Wrocław, Akademia Medyczna 2004.
 32. Slade M, Leese M, Cahill S, Thornicroft G, Kuipers E: Patient−rated mental health needs and quality of life improvement. Br J Psychiatry 2005, 187, 256–261.
 33. Wiersma D, van Busschbach J: Are needs and satisfaction of care associated with quality of life? An epidemiological survey among the severely mentally ill in the Netherlands. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2001, 251, 239–246.
 34. Lasalvia A, Bonetto C, Malchiodi F, Salvi G, Parabiaghi A, Tansella M, Ruggeri M: Listening to patients’ needs to improve their subjective quality of life. Psychol Med 2005, 35 (11), 1655–1665.
 35. Mercier C, King S: A latent variable casual model of the quality of life and community tenure of psychotic patients. Acta Psychiatr Scand 1994, 89 (1), 72–77.
 36. Spiridonow K, Kasperek B, Chądzyńska M: Jakość życia a funkcjonowanie pacjentów chorych na schizofrenię w ocenie pacjentów, ich rodzin i terapeutów. Post Psychiatr Neurol 2003, 12 (3), 293–309.
 37. Kiejna A, Szajowski K, Rymaszewska J, Jarosz−Nowak J, Kallert TW: Psychopathology and social disabilities of day−hospital and inpatients during acute treatment. Eur Psychiatry 2002, 17, suppl 1, 59.
 38. Rymaszewska J, Kiejna A, Jarosz−Nowak J: Quality of life and social functioning of day hospital and inpatients. Acta Psychiatr Scand 2002, 411, 19.
 39. Rymaszewska J, Kiejna A, Kallert T, Nawka P, Priebe S, Raboch J: Work and severe mental disorders in five European countries. Eur Psychiatry 2004, 19 suppl 1, 84.
 40. Rymaszewska J, Kiejna A, Jarosz−Nowak J, Kallert T, Nawka P, Priebe S, Raboch J: Social disability among mentally ill from different European countries. Acta Psychiatr Scand 2004, 421, 25.