Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 6, November-December, p. 1099–1105

Publication type: review article

Language: English

Is Cutaneous Malignant Melanoma Preventable?

Czy można zapobiegać czerniakowi złośliwemu?

Piotr Drozdowski1,, Rafał Matkowski1,2,, Bartłomiej Szynglarewicz2,, Jan Kornafel1,

1 Department of Oncology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Second Department of Oncological Surgery, Lower Silesian Oncology Center, Wrocław, Poland

Abstract

It is forecasted that cutaneous malignant melanoma (CMM) will become one of the most dangerous tumors of the 21st century. Results of treatment of CMM in Poland are very poor compared with highly developed countries. Clinical outcome is strongly influenced by the stage of the disease. The aim of this study was to discuss current data concerning CMM primary and secondary prophylaxis. This is a systematic review of published reports on the primary and secondary prophylaxis of cutaneous malignant melanoma. The search for available literature was performed in the PubMed National Library of Medicine database. The most effective method of reducing morbidity and mortality of CMM is prophylaxis. Primary prophylaxis consists of minimizing UV radiation exposure, achieved by reducing exposure to the sun, wearing proper clothing and sunglasses, following sun−protective behaviors, using sunscreen, and avoiding sunlamps and tanning beds. However, it is unclear whether using sunscreen reduces the incidence of melanoma. Secondary prophylaxis against melanoma consists of regular self and clinical examination of the skin in order to diagnose tumors at an early stage and to identify individuals at increased risk of developing melanoma. Health education, including the dissemination of knowledge on protection from harmful solar exposure and awareness of the early symptoms and signs of skin malignancies, may help improve prognosis. Many countries are trying to introduce skin cancer prevention programs. The efficacy of primary and secondary prophylaxis has been proven by decreases in the mortality rates in the USA and Australia, where prophylaxis and educational programs are well developed.

Streszczenie

Szacuje się, że czerniak skóry będzie jednym z groźniejszych nowotworów XXI wieku. Wyniki jego leczenia w Polsce są bardzo złe w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi. Skuteczność terapii jest ściśle związana ze stadium choroby w chwili rozpoznania i rozpoczęcia leczenia. Celem pracy było omówienie aktualnych danych dotyczących pierwotnej i wtórnej profilaktyki czerniaka skóry na podstawie bazy danych PubMed National Library of Medicine. Najskuteczniejszą metodą zmniejszenia zachorowalności oraz śmiertelności z powodu czerniaka skóry jest profilaktyka. Profilaktyka pierwotna obejmuje ograniczenie narażenia na promieniowanie UV przez: zmniejszenie ekspozycji na światło słoneczne, noszenie odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych, unikanie sztucznych źródeł promieniowania ultrafioletowego (np. solarium), stosowanie kremów z filtrem ultrafioletu (dotychczas nie potwierdzono jednoznacznie, czy używanie kremów z filtrem zmniejsza ryzyko wystąpienia czerniaka). Wtórna profilaktyka obejmuje: regularne badanie kliniczne, samobadanie skóry mające na celu wykrycie nowotworu we wczesnym stadium, a także wyodrębnienie grupy pacjentów podwyższonego ryzyka zachorowania. Edukacja zdrowotna pacjentów dotycząca sposobów ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UV oraz rozpoznawania wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry może przyczynić się do poprawy rokowania. W wielu państwach wprowadza się programy profilaktyki nowotworów skóry. W krajach, które mają dobrze rozwinięte programy profilaktyki nowotworów skóry oraz prowadzą edukację zdrowotną pacjentów (Australia i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) śmiertelność zmniejszyła się dzięki skutecznej pierwotnej i wtórnej profilaktyce.

Key words

malignant melanoma, primary prevention, secondary prevention

Słowa kluczowe

czerniak skóry, profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna

References (40)

 1. Wingo PA, Ries LA, Rosenberg HM et al.: Cancer incidence and mortality, 1973–1995: a report card for the U.S. Cancer 1998, 82(6), 1197–1207.
 2. National Cancer Institute: SEER Cancer Statistics Review 1973–1998.
 3. Zatoński W, Tyczyński J: Malignant tumors in Poland in 1996 [Nowotwory złośliwe w Polsce w 1996 roku]. Warszawa, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej−Curie 1999.
 4. Matkowski R, Szynglarewicz B: The Wrocław program for the prophylaxis and early detection of skin cancer [Wrocławski program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry]. Pol Med Rodz 2004, 6 (4), 1455–1458.
 5. Błaszczyk J, Pudełko M, Cisarż K: Malignant tumors in Lower Silesia in 2003 [Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w 2003 roku]. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Dolnośląskie Centrum Onkologii 2005, p. 8, 11, 18.
 6. Sant M, Aareleid T, Berrino F et al.: Eurocare Working Group: Eurocare−3: survival of cancer patients diagnosed 1990–94 – results and commentary. Ann Oncol 2003, 14 (Suppl. 5), S61–118.
 7. Weinstock MA, Colditz GA, Willett WC, Stampfer MJ, Bronstein BR Jr, Speizer FE: Nonfamilial cutaneous melanoma incidence in women associated with sun exposure before 20 years of age. Pediatrics 1989, 84, 199–204.
 8. Gilcherst BA, Eller MS, Geller AC, Yaar M: The pathogenesis of melanoma induced by ultraviolet radiation. N Engl J Med 1999, 340, 1341–1348.
 9. Parkin DM, Muir CS, Whelan SL, Gao YT, Ferlay J, Powell J: Cancer incidence in five continents. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France 1992, 6.
 10. Glanz K, Saraiya M, Wechsler H: Guidelines for School Programs To Prevent Skin Cancer. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002, 51/RR−4, 1–5.
 11. Rhodes AR, Weinstock MA, Fitzpatrick TB, Mihm MC Jr, Sober AJ: Risk factors for cutaneous melanoma. A practical method of recognizing predisposed individuals. JAMA 1987, 258, 3146–3154.
 12. Breslow A: Prognostic factors in the treatment of cutaneous melanoma. J Cutan Pathol 1979, 6, 208–212.
 13. Schmoeckel C, Braun−Falco O: Prognostic index in malignant melanoma. Arch Dermatol 1978, 114, 871–873.
 14. Trzmiel DA, Wyględowska−Kania ME, Lis AD, Pierzchała EK, Brzezińska−Wcisło LA: Contemporary views on the treatment of melanoma [Współczesne spojrzenie na leczenie czerniaka złośliwego]. Wiad Lek 2002, 9–10, 608.
 15. Autier P, Dore JF, Shifflers E et al.: The EORTC Melanoma Cooperative Group. Melanoma and use of sunscreens: an EORTC case−control study in Germany, Belgium and France. Int J Cancer 1995, 61, 749–755.
 16. Welsh C, Diffey BL: The protection against solar actinic radiation afforded by common clothing fabrics. Clin Exp Dermatol 1981, 6, 577–582.
 17. Stankevičiute V, Zaborskis A, Petrauskiene A, Valiukevičiene S: Skin cancer prevention: children’s health education on protection from sun exposure and assessment of its efficiency. Medicina 2004, 40(4), 387.
 18. Green A, Williams G, Neale R et al.: Daily sunscreen application and betacarotene supplementation in prevention of basal−cell and squamous−cell carcinomas of the skin: a randomised controlled trial. Lancet 1999, 354, 723–729.
 19. Weinstock MA: Do sunscreens increase or decrease melanoma risk: an epidemiologic evaluation. J Invest Dermatol Symp Proc 1999, 4, 97–100.
 20. Saraiya M, Glanz K, Briss P, Nichols P, White C, Das D: Preventing Skin Cancer. Findings of the Task Force on Community Preventive Services on Reducing Exposure to Ultraviolet Light. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003, 52/RR−15.
 21. McLean DI, Gallagher R: Sunscreens: use and misuse. Dermatol Clin 1998, 16, 219–226.
 22. Foley P, Nixon R, Marks R, Frower K, Thompson S: The frequency of reactions to sunscreens: results of a longitudinal population−based study on the regular use of sunscreens in Australia. Br J Dermatol 1993, 128, 512–518.
 23. IARC Working Group on the Evaluation of Cancer−Preventive Agents. Sunscreens. Handbooks of Cancer Prevention. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France 2001, 15.
 24. World Health Organisation [homepage on the Internet]. Sunbeds, tanning and UV exposure. Fact sheet No. 287. 2005 Mar [cited 2006 Mar 8]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/index.html.
 25. Westerdahl J, Ingvar C, Masbaeck A, Jonsson N, Olsson H: Risk of cuteneous malignant melanoma in relation to use of sunbeds: further evidence for UV−A carcinogenicity. Br J Cancer 2000, 82(9), 1593–1599.
 26. Gruber SB, Roush GC, Barnhill RL: Sensitivity and specificity of self−examination for cutaneous malignant melanoma risk factors. Am J Prev Med 1993, 9 (1), 50–54.
 27. Robinson JK: Compensation strategies in sun protection behaviors by a population with nonmelanoma skin cancer. Prev Med 1992, 21 (6), 754–765.
 28. Berwick M, Fine JA, Bolognia JL: Sun exposure and sunscreen use following a community skin cancer screening. Prev Med 1992, 21 (3), 302–310.
 29. Greenberg ER, Baron JA, Stukel TA et al.: A clinical trial of beta carotene to prevent basal−cell and squamouscell cancers of the skin. N Engl J Med 1990, 323 (12), 789–795.
 30. Kraemer KH, Di Giovana JJ, Moshell AN et al.: The Skin Cancer Prevention Study Group. Prevention of skin cancer in xeroderma pigmentosum with use of oral isotretinoin. N Engl J Med 1988, 318(25),1633–1637.
 31. American Cancer Society [Homepage on the Internet]. Recommendations on Early Detection of Cancer. Chronological History of ACS [Cited 2006 Mar 8]. Available from: http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_2_3X_Chronological_History_of_ACS_Recommendations_on_Early_Detection_of_Cancer.asp?sitear ea=PED.
 32. Cancer Council of Western Australia [Homepage on the Internet]: “Kidskin” Program [updated 2005 Oct 3, cited 2006 Mar 8]. Available from: http://www.cancerwa.asn.au/resources/publications/children/.
 33. Aitken JF, Janda M, Elwood M, Youl PH, Ring IT, Lowe JB: Viertel Centre for Research in Cancer Control, Queensland Cancer Fund, Brisbane, Australia; Clinical outcomes from skin screening clinics within a community−based melanoma screening program. J Am Acad Dermatol 2006, 54 (1), 105–114.
 34. De Rooij MJ, Rampen FH, Schouten LJ, Neumann HA: University Hospital Sint Radboud, Nijmegen, The Netherlands. Total skin examination during screening for malignant melanoma does not increase the detection rate. Br J Dermatol 1996, 135 (1), 42–45.
 35. Bulliard JL, Levi F, Panizzon RG: Campagne de prévention “Solmobile” 2003 des cancers cutanés de la Ligue suisse contre le cancer: résultats. Rev Med Suisse Romande Apr 2004, 124 (4), 237–240.
 36. Wang R, Radulescu M, Bock M, Weissbaar F, Bruckner T, Diebden TL: Department of Social Medicine, University of Heidelberg, Germany. Screening for Skin Cancer in Adult Working Population. J Invest Dermatol 2005, 125 (4), 855–855.
 37. Sophie J, Balk MD, Karen G, O’Connor BS, Saraiya M: Children’s Hospital at Montefiore, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York. Counseling Parents and Children on Sun Protection: A National Survey of Pediatricians. Pediatrics 2004, 114 (4).
 38. National Foundation for Cancer Research [Homepage on the Internet]. Melanoma prevention and screening [updated 2005, cited 2006 Mar 14]. Available from: http://www.nfcr.org/Default.aspx?tabid=370&ccType=content&ccDocumentId=819.
 39. Wronkowski Z, Zwierko M, Załucki W, Chmielarczyk W: Early Detection of Tumors. A Guide for Family Doctors. [Wczesne wykrywanie nowotworów. Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu]. Polski Komitet Zwalczania Raka, Warsaw, 2000, p. 32–34.
 40. Marks R: Two decades of the public health approach to skin cancer control in Australia: why, how and where are we now? Australas J Dermatol 1999, 40, 1.