Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 6, November-December, p. 1093–1098

Publication type: review article

Language: English

Reproductive Disorders and Celiac Disease

Zaburzenia rozrodczości u chorych na celiakię

Ewa Waszczuk1,, Wojciech Homola1,

1 Chair and Department of Gastroenterology and Hepatology, Silesian Piasts University of Medicine, Wrocław, Poland

Abstract

Celiac disease is the most common disease, that is conditioned genetically. It occurs at approximately 1% of the population. The changes in nutrition of infants, that were introduced by pediatricians, retarded the disclosure of the disease in childhood. It is diagnosed mostly in the age of 18 to 60. Although the main cause of the disease is a harm to mucous membrane of the small intestine by the peptides in proteins of some cereal, celiakia is a multisystemic disease, which can be followed by other disorders or injuries of, different from intestine, organs or systems, among the others: cardiovascular, nervous, motion and others. It happens very rarely, that the disease proceeds only excluding the intestines. On the basis of the references, the survey on the influence of celiakia to reproduction was made. As it comes from the other research, this influence is stronger at women than at men.

Streszczenie

Choroba trzewna (celiakia) jest najczęstszym schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, które występuje u około 1% populacji. Zmiany żywienia niemowląt wprowadzone przez pediatrów spowodowały rzadsze ujawnianie się choroby w dzieciństwie. Najczęściej jest rozpoznawana u dorosłych ludzi między 18 a 60 r.ż. Chociaż istotą choroby jest uszkodzenie błony śluzowej jelita cienkiego przez peptydy zawarte w białkach niektórych zbóż, celiakia jest chorobą ogólnoustrojową, której mogą towarzyszyć inne choroby lub uszkodzenia innych niż jelito narządów lub układów, m.in. układu krążenia, nerwowego, ruchu, itd. Rzadko się zdarza, żeby choroba przybierała postać wyłącznie pozajelitową. Dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat wpływu choroby trzewnej na funkcje rozrodcze. Jak wynika z badań, wpływ ten jest silniejszy u kobiet niż u mężczyzn.

Key words

celiakia, extraintestinal symptoms, reproduction

Słowa kluczowe

choroba trzewna, objawy pozajelitowe, rozrodczość

References (28)

 1. Koning F: The molecular basis of celiac disease. J Mol Recognit 2003, 16, 333–336.
 2. Chand N, Mihas AA: Celiac Disease Current Concepts in Diagnosis and treatment. J Clin Gastroenterol 2006, 40, 3–14.
 3. Grzenda−Adamek Z: Celiakia. W: Gastroenterologia i Hepatologia Kliniczna. Red.: Konturek SJ, PZWL, Warszawa 2006, wyd. 5, 277–288.
 4. Hankey GL, Holmes GKT: Coeliac disease in the eldery. Gut 1999, 35, 65–67.
 5. Van de Wal Y, Van Veelen P, Koning F: Coeliac disease: it takes three to tango. Gut 2000, 46, 734–737.
 6. Schuppan D: Current concept of coeliac disease pathogenesis. Gastroenerology 2000, 119, 234–242.
 7. Farell RJ, Kellly CP: Diagonosis of coeliac disease. Am J Gastroenterol 2001, 96, 3237–3246.
 8. Maki M: Tissuse transglutaminase as the autoantigen of coeliac disease. Gut 1997, 41, 565–566.
 9. Robins G, Howdle PD: Advances in celiac disease. Curr Opin Gastroenterol 2005, 21, 152–161.
 10. Fasano A, Catassi C: Current approches to diagnosis and treatment of coeliac disease: an evolving spectrum. Gastroenterology 2001, 120, 636–651.
 11. Gasbarini A, Tarre ES, Trivellini C: Reurrent spontaneus abortion and intrauterine fetal growth retardation as symptom of coeliac disease. Lancet 2000, 356, 399–400.
 12. De Carolis S, Botta A, Fatigante G, Garofalo S, Ferrazzani S, Gasbarrini A, Caruso A: Celiac disease and inflammatory bowel disease in pregnancy. Lupus 2004, 13, 653–658.
 13. Martinelli P, Troncone R, Paparo F, Torre P, Trapanese E, Fasano C, Lamberti A, Budillon G, Nardone G, Greco L: Coeliac disease and unfavourable outcome of pregnancy. Gut 2000, 46, 332–335.
 14. Ciacci C, Cirillo M, Auriemma G, Di Dato G, Sabbatini F, Mazzacca G: Celiac disease and pregnancy outcome. Am J Gastroenterol 1996, 91, 718–722.
 15. Collin P, Vilska S, Heinonen PK, Hallstrom O, Pikkarainen P: Infertility and coeliac disease. Gut 1996, 39, 382–384.
 16. Smecuol E, Maurino E, Vazquez H, Pedreira S, Niveloni S, Mazure R, Boerr L, Bai JC: Gynaecological and obstetric disorders in coeliac disease: frequent clinical onset during pregnancy or the puerperium, Eur J Gastroenterol Hepatol 1996, 8, 63–89.
 17. Rujner J: Age at menarche in girls with celiac disease. Ginekol Pol 1999, 70, 359–362.
 18. Meloni GF, Dessole S, Vargiu N, Tomasi PA, Musumeci S: The prevalence of coeliac disease in infertility. Hum Reprod 1999, 14, 2759–2761.
 19. Hin H, Ford F: Coeliac disease and infertility: making the connection and achieving a successful pregnancy. J Fam Health Care 2002, 12, 94–97.
 20. Kolho KL, Tiitinen A, Tulppala M, Unkila−Kallio L, Savilahti E: Screening for coeliac disease in women with a history of recurrent miscarriage or infertility. Br J Obstet Gynaecol 1999, 106, 171–173.
 21. Tata LJ, Card TR, Logan RF, Hubbard RB, Smith CJ, West J: Fertility and pregnancy−related events in women with celiac disease: a population−based cohort study. Gastroenterology 2005, 128, 849–855.
 22. Greco L, Veneziano A, Di Donato L, Zampella C, Pecoraro M, Paladini D, Paparo F, Vollaro A, Martinelli P: Undiagnosed coeliac disease does not appear to be associated with unfavourable outcome of pregnancy. Gut 2004, 53, 149–151.
 23. Ludvigsson JF, Montgomery SM, Ekbom A: Coeliac disease and risk of adverse pregnancy outcome: a population−based cohort study. Gastroenterology 2005, 129, 454–463.
 24. Stazi AV, Trinti B: Reproductive aspects of celiac disease. Ann Ital Med Int 2005, 20, 143–157.
 25. Stazi AV, Mantovani A: Celiac disease and its endocrine and nutritional implications on male reproduction. Minerva Med 2004, 95, 243–254.
 26. Ludvigsson JF, Montgomery SM, Ekbom A: Coeliac disease in the father and risk of adverse pregnancy outcome: a population−based cohort study. Scand J Gastroenterol 2006, 41, 178–185.
 27. Ludvigsson JF, Ludvigsson J: Coeliac disease in the father affects the newborn. Gut 2001, 49, 169–175.
 28. Rostami K, Steegers EA, Wong WY, Braat DD, Steegers−Theunissen RP: Coeliac disease and reproductive disorders: a neglected association. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001, 96, 146–149.