Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 941–948

Publication type: review article

Language: Polish

Choroba refluksowa przełyku u dzieci – objawy pochodzące z układu oddechowego i krążenia

Gastroesophageal Reflux Disease in Children – Symptoms from Respiratory and Circulatory System

Agata Piasecka1,, Barbara Iwańczak1,

1 II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia AM we Wrocławiu

Streszczenie

Wpracy omówiono etiopatogenezę, diagnostykę i objawy kliniczne choroby refluksowej przełyku u dzieci. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie objawów pochodzących z układu oddechowego i krążenia oraz przedstawiono prawdopodobny mechanizm ich występowania. Opisano objawy laryngologiczne, takie jak: chrypka, świst krtaniowy, kaszel oraz zmiany krtaniowe stwierdzane w badaniu wideostroboskopowym. Omówiono także występowanie nawracających zapaleń oskrzeli, płuc i astmy oskrzelowej. Zwrócono ponadto uwagę na możliwość występowania zaburzeń rytmu serca, kłucia i bólów serca oraz omdleń u dzieci z chorobą refluksową przełyku.

Abstract

In this report etiopathogenesis, diagnosis and clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease in children are discussed. Particular attention is paid to symptoms from the respiratory and circulatory systems and probable mechanism of their appearance. Laryngologic manifestations such as hoarseness, stridor, cough and videostroboscopic changes of the larynx are presented. Prevalence of recurrent bronchitis, pneumonia and asthma are also presented. Possibility of arrhythmia, chest and cardiac pain, as well as faintings in children with gastroesophageal reflux disease are discussed with emphasis.

Słowa kluczowe

choroba refluksowa przełyku, objawy pochodzące z układu oddechowego, z układu krążenia, dzieci

Key words

gastroesophageal reflux disease, respiratory system, circulatory system, children

References (38)

 1. Nowak A, Marek T, Rydzewska G, Paradowski L, Chojnicki J, Wallner G, Poniewierka E, Wróblewski T: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii: choroba refluksowa przełyku. Gastroenterol Pol 2005, 12, 313–319.
 2. Iwańczak B, Iwańczak F: Aspekty kliniczne refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci. Pediatr Pol 2004, 79, 495–501.
 3. Szabelska−Zakrzewska K, Grzegorczyk K, Chojnacki J: Choroba refluksowa przełyku jako problem interdyscyplinarny. Terapia 2005, 6, 7–11.
 4. Fyderek K: Choroba refluksowa u dzieci. Klinika Ped 1998, 6, 8–13.
 5. Vandenplas Y, Hassall E: Mechanisms of Gastroesophageal Reflux and Gastroesophageal Reflux Disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002, 35, 119–136.
 6. Rowicka G: Choroba refluksowa przełyku. Klinika Ped 2000, 8, 536–541.
 7. Korzon M, Brodzicki J: Aspekty kliniczne refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci. Gastroenterol Pol 1998, 5, 481–485.
 8. Nowak A, Marek T: Choroba refluksowa przełyku. Gastroenterol 2002, 1, 24–32.
 9. Hu FZ, Preston RA, Post JC, White GJ, Kikuchi LW, Wang X, Leal SM, Lerenstein MA, Ott J, Self TW, Allen G, Stiffler RS, McGraw C, Pulsifer−Anderson EA, Ehrlich GD: Mapping of a gene for severe pediatric gastroesophageal reflux to chromosome 13q14. JAMA 2000, 284, 325–334.
 10. Mohammed I, Cherkas LF, Riley SA, Spector TD, Trudgill NJ: Genetic influences in gastrooesophageal reflux disease: a twin study. Gut 2003, 52, 1085–1089.
 11. Orenstein SR, Shalaby TM, Barmada MM, Whitcomb DC: Genetics of Gastroesophageal Reflux Disease: A Review. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002, 34, 506–510.
 12. Kwiecień J, Fyderek K: 24−godzinna pH−metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia. Ped Wsp Gastroenterol Hepatol i Żyw Dziecka 2002, 4, 441–444.
 13. Zawadzki S, Czerwionka−Szaflarska M, Zielińska J, Mierzwa G, Biała G: Wartość badania pH−metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku. Pol Merk Lek 2002, 74, 116–118.
 14. Sakson A, Czerwionka−Szaflarska M, Jakubczyk M, Bąk A, Jeznach−Machalska M, Gryl R: Znaczenie badania podmiotowego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci. Pol Merk Lek 2004, 93, 213–216.
 15. Carr MM, Nguyen A, Nagy M, Poje C, Pizzuto M, Brodsky L: Clinical presentation as a guide to the identification of GERD in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000, 54, 27–32.
 16. Ashorn M, Ruuska T, Karikoski R, Laippala P: The natural course of gastroesophageal refux disease in children. Scand J Gastroenterol 2002, 6, 638–641.
 17. Wąsowska−Królikowska K, Toporowska−Kowalska E, Krogulska A: Asthma and gastroesophageal reflux in children. Med Sci Monit 2002, 8, RA64–71.
 18. Niemiec J, Mika P, Wąsowski D, Sładek M, Sładek K: Przydatność diagnostyki refluksu żołądkowo−przełykowego w chorobach układu oddechowego. Pol Arch Med Wewn 2004, 112, 995–1000.
 19. Gold BD: Asthma and gastresophageal reflux disease in children: exploring the relationship. J Pediatr 2005, 146, S13–20.
 20. Bielecki I, Mniszek J, Woś H: Aspekty laryngologiczne refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci. Chir Pol 2004, 6, 51–63.
 21. El−Serag HB, Sonnenberg A: Comorbid occurrence of laryngeal or pulmonary disease with esophagitis in United States veterans. Gastroenterology 1997, 113, 755–760.
 22. Van Den Abbeele T, Couloigner V, Faule C, Narcy P: The role of 24 h pH−recording in pediatric otolaryngologic gastroesophageal reflux disease. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003, 67S1, S95–100.
 23. Kudlicka A, Niedzielska G, Glijer E, Polkowska G, Toman D: Rola refluksu żołądkowo−przełykowego w patogenezie przewlekłej chrypki u dzieci. Ped Wsp Gastroenterol Hepatol i Żyw Dziecka 2000, 3, 189–192.
 24. Iwańczak B, Zalesska−Kręcicka M, Kręcicki T, Blitek A: Laryngologiczna manifestacja choroby refluksowej przełyku u dzieci. Ped Pol 2001, 76, 165–170.
 25. Yellon RF, Goldberg H: Update on gastroesophageal reflux disease in pediatric airway disorders. Am J Med 2001, 111, 78S–84S.
 26. Phipps CD, Wood E, Gibson WS, Cochran WJ: Gastroesophageal reflux contributing to chronic sinus disease in children: a prospective analysis. Arch Otolaryngol Haed Neck Surg 2000, 126, 831–836.
 27. DiBaise JK, Huerter JV, Quigley EM: Sinusitis and gastroesophageal reflux disease. Ann Intern Med 1998, 129, 1078–1081.
 28. Zielińska I, Czerwonka−Szaflarska M: Obturacyjne zapalenia oskrzeli u dzieci jako jedyna lub jedna z możliwych manifestacji choroby refluksowej przełyku – obserwacje własne. Ped Pol 2001, 76, 591–596.
 29. Płusa T: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej. Pol Merk Lek 2004, 16, supl 1, 30–32.
 30. Sontag SJ: Gastroesophageal reflux disease and asthma. J Clin Gastroenterol 2000, 30 (Suppl), S9–S30.
 31. Zielińska I, Czerwionka−Szaflarska M: Assessment of the value of pH−metry results in diagnostics of gastroesophageal reflux as a cause of obstructive bronchitis in children. Med Sci Monit 2002, 8, CR169–174.
 32. Kwiecień J, Machura E, Janicka A, Karczewska K: Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową. Ped Wsp Gastroenterol Hepatol i Żyw Dziecka 2002, 4, 295–298.
 33. Fyderek K, Stopyrowa J, Lis G, Nowak J: Wpływ teofiliny na refluks żołądkowo−przełykowy u dzieci z astmą oskrzelową. Przegl Ped 1993, 23, 91–93.
 34. Budzyński J: Problemy diagnostyczno−terapeutyczne u chorych ze współistniejącymi chorobami układu krążenia i przewodu pokarmowego. Terapia 2005, 6, 12–18.
 35. Piaścik M, Milewski J, Rydzewska G: Ból w klatce piersiowej pochodzenia przełykowego. Probl Lek 2000, 39, 345–350.
 36. Budzyński J, Kłopocka M, Świątkowski M, Korenkiewicz Ł, Pulkowski G, Grad K: Wpływ zakażenia H. pylori na wielkość refluksu żołądkowo−przełykowego u pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowych bólów w klatce piersiowej. Pol Arch Med Wewn 2004,111.
 37. Dobrzycki S, Baniukiewicz A, Musiał WJ, Skrodzka D, Zaremba−Woroniecka A, Korecki J, Łaszewicz W, Kralisz P, Paruk J, Kochman W: Czy refluks żołądkowo−przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową. Pol Przegl Kardiol 2003, 5, 171–175.
 38. Aleszewicz−Baranowska J, Ulewicz−Filipowicz J, Owczuk R, Ereciński J: Refluks żołądkowo−przełykowy jako przyczyna bólów „serca” u dzieci. Ped Pol 2000, 6, 459–463.