Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 871–879

Publication type: review article

Language: Polish

Charakterystyka komórek dendrytycznych

Characteristics of Dendritic Cells

Magdalena Kaczmarczyk1,, Paulina Niedźwiedzka2,, Wiesław Deptuła2,

1 Absolwentka studiów licencjackich kierunku biotechnologia Wydziału Nauk Przyrodniczych USz

2 Katedra Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Przyrodniczych USz

Streszczenie

Komórki dendrytyczne są wysoko wyspecjalizowanymi elementami przedstawiającymi antygen, mającymi między innymi podstawowe znaczenie w tworzeniu skutecznej swoistej odpowiedzi komórek T i B. Umiejscowienie ich w obrębie barier anatomiczno−fizjologicznych oraz w innych częściach układu immunologicznego zapewnia utrzymanie równowagi między odpornością na patogeny a tolerancją na struktury własne, chroniąc makroorganizm nie tylko przed zakażeniem, ale także przed zbyt intensywną odpowiedzią układu immunologicznego. Przyjmuje się obecnie, że komórki dendrytyczne, określane także jako leukocyty dendrytyczne, są wytwarzane przez komórki Langerhansa, śródmiąższowe komórki dendrytyczne, komórki dendrytyczne rdzenia grasicy, komórki dendrytyczne splatające się, komórki dendrytyczne grudek oraz krwi i welonowate.

Abstract

Dendritic cells are highly specialized elements antigen presenting, having a fundamental meaning for creating effective specific response of T and B cells. Due to localization them within anatomic and physiologic barriers of immune system, they guarantee homeostasis between the resistance to pathogens and tolerance of one’s own structures, what helps to protect the macroorganism not only against infection but also against to strong immunity response. Nowadays, dendritic cells are understood as dendritic leukocytes that are created by Langerhans cells, interstitial DC, thymus DC, interdigitaling DC, folicullar DC, blood DC and veiled DC.

Słowa kluczowe

komórki dendrytyczne, pochodzenie, charakterystyka i funkcje DC

Key words

dendritic cells (DC), origin, characteristics and functions of DC

References (39)

 1. Banchereau J, Briere F, Caux C, Davoust J, Lebecque S, Liu Y, Pulendran B, Palucka AK: Immunobiology of dendritic cells. Annu Rev Immun 2000, 18, 767–811.
 2. Degli−Esposti MA, Smyth MJ: Close encounters of different kinds: dendritic cells and NK cells take centre stage. Nature Rev Immun 2005, 5, 112–124.
 3. Liu Y, Kanzler H, Soumelis V, Gilliet M: Dendritic cell lineage, plasticity and cross−regulation. Nature Immun 2001, 2, 585–589.
 4. Sochacka M, Błach−Olszewska Z: Mechanizmy wrodzonej odporności. Post Hig Med Dośw 2005, 59, 250–258.
 5. Lanzavecchia A, Sallusto F: Antigen decoding by T lymphocytes: from synapses to fate determination. Nature Immun 2001, 2, 487–492.
 6. Mowat MCI A: Dendritic cells and immune responses to orally administered antigens. Vaccine 2005, 23,1797–1799.
 7. Węcławek−Tompol J, Chybicka A, Rybka B, Noworolska−Sauren D, Ryczan R: Rola komórek dendrytycznych w układzie odpornościowym. Adv Clin Exp Med 2004, 13, 651–662.
 8. Abbas AK, Sharpe AH: Dendritic cells giveth and taketh away. Nature Immun 2005, 6, 227–228.
 9. Aliberti J, Reis e Sousa C, Schito M, Hieny S, Wells T, Huffnagle GB, Sher A: CCR5 provides a signal for microbial induced production of IL−12 by CD8α+ dendritic cells. Nature Immun 2000, 1, 83–87.
 10. Banchereau J, Palucka AK: Dendritic cells as therapeutic vaccines against cancer. Nature Rev Immun 2005, 5, 296–306.
 11. Mellor AL, Mann DH: IDO expresion by dendritic cells: tolerance and tryptophan catabolism. Nature Rev Immun 2004, 4, 762–774.
 12. Reis e Sousa C: Activation of dendritic cells: translating innate into adaptive immunity. Curr Opin Immun 2004, 16, 21–25.
 13. Hadaczek P, Deptuła W: Z życia komórek dendrytycznych. Problemy 1991, 11/12, 45–51.
 14. Pogorzelska−Dyrbuś J, Pogorzelska−Antkowiak A, Hadas E: Rola komórek Langerhansa w układzie immunologicznym skóry. Przegl Derm 2004, 2, 147–152.
 15. Roliński J: Rola komórek dendrytycznych w immunoterapii chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. 2000, www.borgis.pl/czytelnia
 16. Moser M, Murphy KM: Dendritic cell regulation of Th1−Th2 development. Nature Immun 2000, 1, 199–205.
 17. Clark GJ, Angel N, Kato M, Lopez JA, Mcdonald K, Vuckovic S, Hart DNJ: The role of dendritic cells in the innate immune system. Microbes Inf 2000, 2, 257–272.
 18. Foti M, Granucci F, Ricciardi−Castagnoli P: A central role for tissue−resident dendritic cells in innate responses. Trends Immun 2004, 25, 650–654.
 19. Trombetta ES, Ebersold M, Garret W, Pypayert M, Mellman I: Activation of lysosomal function during dendritic cell maturation. Science 2003, 299, 1400–1403.
 20. Ato M, Stäger S, Engwerda CR, Kaye PM: Defective CCR7 expression on dendritic cells contributes to the development of visceral leishmaniasis. Nature Immun 2002, 3, 1185–1191.
 21. Colonna M, Trinchieri G, Liu YL: Plasmacytoid dendritic cells in immunity. Nature Rev Immun 2004, 5, 1219–1226.
 22. Kelsall B, Biron CA, Sharma O, Kaye P: Dendritic cells at the host−pathogen interface. Nature Immun 2002, 3, 699–702.
 23. Santiago−Schwarz F: Positive regulation of myeloid dendritic cells lineage. J Leu Biol 1999, 66, 209–216.
 24. Błach−Olszewska Z: Jedność przeciwwirusowej odporności w różnorodności wrodzonych i nabytych reakcji; pomostowe funkcje komórek i cytokin w rozwoju tych reakcji. Post Mikrobiol 2002, 41, 19–21.
 25. O’Sulivan B, Thomas R: CD 40 and dendritic cell function. Critical Rev Immun 2003, 23, 83–107.
 26. Vincent MS, Leslie DS, Gumperz JE, Xiong X, Grant EP, Brenner MB: CD1−dependent dendritic cell instruction. Nature Immun 2002, 3, 1163–1168.
 27. Tokarz−Deptuła B, Niedźwiedzka P, Deptuła W: Nowe receptory w immunologii. Centaur Lubuski 2005, 63, 12–15.
 28. Carbone FR, Heath WR: The role of dendritic cells subsets in immunity to viruses. Curr Opin Immun 2003, 15, 416–420.
 29. O’Garra A, Trinchieri G: Are dendritic cells afraid of commitment? Nature Immun 2004, 5, 1206–1209.
 30. Langenkamp A, Messi M, Lanzavecchia A, Sallusto F: Kinetics of dendritic cell activation: impact on priming of Th1, Th2 and nonpolarized T cells. Nature Immun 2000, 1, 311–316.
 31. Chomarat P, Banchereau J, Davoust J, Palucka AK: IL−6 switches the differentiation of monocytes from dendritic cells to macrophages. Nature Immun 2000, 1, 510–514.
 32. Tough DF, Kamath A: Interferon with dendritic cells? Nature Immun 2001, 2, 1098–1100.
 33. Pavlinkova G, Yonagawa Y, Kikiuchi K, Iwabuchi K, Onoé K: Efects of histamine on functional maturation of dendritic cells. Immunobiol 2003, 207, 315–325.
 34. Zuniga EI, Mcgavern DB, Pruneda−Paz JL, Teng C, Oldstone MBA: Bone marrow plasmacytoid dendritic cells cal diferentiate into mieloid dendritic cells upon virus infection. Nature Immun 2004, 5, 1227–1234.
 35. Radolph GJ, Angeli V, Swartz MA: Dendritic cell trafficking to lymph nodes through lymphatic vessels. Nature Immun 2005, 5, 617–628.
 36. Lutz MB, Schuler G: Immature, semi−mature and fully mature dendritic cells: which signals induce tolerance or immunity. Trends Immun 2002, 23, 445–449.
 37. Moser M: Dendritic cells in immunity and tolerance – Do they display opposite functions? Immunity 2003, 19, 5–8.
 38. Cella M, Facchetti F, Lanzavecchia A, Colonna M: Plasmacytoid dendritic cells activated by influenza virus and CD40L drive a potent Th1 polarization. Nature Immun 2000, 1, 305–310.
 39. Probst HC, Mccoy K, Okazaki T, Honjo T, Broek van Den M: Resting dendritic cells induce peripheral CD8+ T cell tolerance through PD−1 and CTLA−4. Nature Immun 2005, 6, 280–286.