Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 851–856

Publication type: original article

Language: English

Percutaneous Internal Ring Suturing for Inguinal Hernia Repair in Children Under Three Months of Age

Przezskórne zamknięcie pierścienia pachwinowego wewnętrznego w leczeniu przepukliny pachwinowej u dzieci poniżej 3. miesiąca życia

Dariusz Patkowski1,, Rafał Chrzan2,, Wojciech Jaworski1,, Wojciech Apoznański1,, Jerzy Czernik1,

1 Department of Pediatric Surgery and Urology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Pediatric Urology, University Hospital for Children, UMC Utrecht, The Netherlands

Abstract

Background. Laparoscopic herniorrhaphy is an alternative method to the open technique of inguinal hernia repair in children. The technique used here, percutaneous internal ring suturing (PIRS), requires only one umbilical port and needle puncture point.
Objectives. Evaluating the efficacy of PIRS for inguinal hernia repair in children under three months of age.
Material and Methods. Two hundred four children with 270 hernias were operated on using PIRS at the Pediatric Surgery and Urology Department of the Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland. Twentyfive were under 3 months of age (22 boys and 3 girls, average age: 59 days, minimum: 20 days) with 38 inguinal hernias. Bilateral hernia was diagnosed in 8 cases before the operation and an open contralateral inguinal canal was found during the operative procedure in 5 cases. Nine patients were admitted to the hospital with incarcerated hernias that were reduced manually. The procedures were performed under general endotracheal anesthesia. The pneumoperitoneum was created with an open technique. Under laparoscopic−guided vision, an 18G injection needle with nonabsorbable thread inside the canal of the needle was placed through the abdominal wall into the peritoneal cavity. The thread was passed under the peritoneum, around the entrance into the hernia sac by moving the injection needle. The knot was tightened from outside and placed in the subcutaneous space. The contralateral open inguinal ring was closed at the same session.
Results. It was necessary to use an accessory port in two cases because of difficult visualization of the inguinal region. The average operative time was 23 minutes for unilateral and 26 minutes for bilateral hernias. The only intraoperative complication was an incidental puncture of the iliac vein in one case which required gentle pressing from the outside. The follow−up was between 2 and 25 months (average: 13 months) and there was no hernia recurrence. The cosmetic results were excellent, with almost invisible scars. In three cases a transient hydrocele was observed.
Conclusion. The PIRS method seems to be a simple and effective, minimally invasive procedure with excellent cosmetic results. The experience of the authors indicates that infancy is no limitation for the procedure and PIRS should be taken into consideration as an alternative treatment.

Streszczenie

Wprowadzenie. Laparoskopowa herniorafia jest alternatywną dla operacji metodą otwartą w leczeniu przepukliny pachwinowej u dzieci. Nasza własna, oryginalna technika – przezskórne zamknięcie pierścienia pachwinowego wewnętrznego (PIRS – percutaneous internal ring suturing) wymaga jednego portu w pępku oraz punktowego nakłucia skóry igłą.
Cel pracy. Ocena skuteczności PIRS w leczeniu przepukliny pachwinowej u dzieci poniżej 3. miesiąca życia.
Materiał i metody. W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu operowano 204 dzieci z 270 przepuklinami za pomocą techniki PIRS. Wśród nich było 25 niemowląt poniżej 3. miesiąca życia (22 chłopców i 3 dziewczynki, średnia wieku 59 dni, min. 20 dni) z 38 przepuklinami pachwinowymi. Obustronną przepuklinę pachwinową stwierdzono w 8 przypadkach przed operacją, w 5 przypadkach śródoperacyjnie stwierdzono po stronie przeciwnej otwarty kanał pachwinowy. 9 dzieci zostało przyjętych do Kliniki z powodu uwięźniętej przepukliny, którą odprowadzono ręcznie. Zabieg operacyjny wykonano w znieczuleniu ogólnym z intubacją. Odmę otrzewnową wytworzono za pomocą techniki otwartej. Pod kontrolą obrazu laparoskopowego wprowadzono przez powłoki brzucha do jamy otrzewnej igłę iniekcyjną 18G, z przechodzącym przez jej światło niewchłanialnym szwem. Za pomocą manipulacji igłą szew umieszczono pod otrzewną, wokół wejścia do worka przepuklinowego. Od zewnątrz zawiązano węzeł, który umieszczono w tkance podskórnej. Otwarty pierścień pachwinowy po stronie przeciwnej zamykano podczas tego samego zabiegu.
Wyniki. W dwóch przypadkach z powodu trudności w uwidocznieniu okolicy pachwinowej było niezbędne użycie dodatkowego portu. Średni czas zabiegu wyniósł 23 minuty dla jednostronnej i 26 minut dla obustronnej przepukliny. Jedynym śródoperacyjnym powikłaniem było przypadkowe nakłucie żyły biodrowej wymagające delikatnego ucisku od zewnątrz. Okres obserwacji wyniósł 2–25 miesięcy (średnio 13 mies.). Nie stwierdzono nawrotu przepukliny. Wynik kosmetyczny był doskonały z prawie niewidocznymi bliznami pooperacyjnymi. W 3 przypadkach obserwowano przemijający wodniak jądra.
Wnioski. Metoda PIRS jest prostą i skuteczną metodą małoinwazyjną z doskonałym wynikiem kosmetycznym. Według naszego doświadczenia okres niemowlęcy nie jest przeciwwskazaniem dla metody PIRS, którą należy rozważyć jako alternatywny sposób leczenia.

Key words

children, inguinal hernia, laparoscopic hernia repair

Słowa kluczowe

dzieci, przepuklina pachwinowa, laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej

References (13)

 1. Montupet P, Esposito C, Roblot−Maigret B: Laparoscopic treatment of congenital inguinal hernia in children. J Pediatr Surg 1999, 34, 3, 420–423.
 2. Shier F: Laparoscopic surgery of inguinal hernias in children, initial experience. J Pediatr Surg 2000, 35, 1331–1335.
 3. Gorsler CM, Schier F: Laparoscopic herniorrhaphy in children. Surg Endosc 2003, 17, 571–573.
 4. Shalaby R, Desoky A: Needlescopic inguinal hernia repair in children. Pediatr Surg Int 2002,18, 153–156.
 5. Li L, Jun Z, Jingbo F, Qizhi Y, Cang L et al.: Intracorporeal Single−Hand Knot Techniques. Ped Endosurgery Innovative Techniques 2004, 8, 2, 163–165.
 6. Patkowski D, Czernik J, Chrzan R, Jaworski W, Apoznański W: The efficacy of percutaneous internal ring suturing (PIRS) – a simple minimal invasive technique for inguinal hernia repair in children. J Laparoendosc Adv Surg Tech accepted for publication.
 7. Puri P, Surana R: Inguinal hernia. In: Puri P. Newborn Surgery. Ed. Butterworth−Heinemann 1996, 408–413.
 8. Banieghbal B, Al−Hindi S, RQ Davies M: Laparoscopic−Assisted Percutanous Inguinal Hernia Closure in Children. Ped Endosurgery Innovative Techniques 2004, 8, 2, 113–118.
 9. Tiryaki T, Baskin D, Bulut M: Operative complications of hernia repair in childhood. Pediatr Surg Int 1998, 13, 160–161.
 10. Schier F, Montupet P, Esposito C: Laparoscopic inguinal herniorrhaphy in children: a three−center experience with 933 repairs. J Pediatr Surg 2002, 37, 395–397.
 11. Ulman I, Demircan M, Arlkan A, Avanoglu A, Ergun O et al.: Unilateral Inguinal Hernia in Girls: Is Routine Contralateral Exploration Justified? J Pediatr Surg 1995, 30, 10, 1684–1686.
 12. Ikeda H, Suzuki N, Takahashi A, Kuroiwa M, Sakai M, Tsuchida Y: Risk of Contralateral Manifestation in Children With Unilateral Inguinal Hernia: Should Hernia in Children Be Treated Contralaterally? J Pediatr Surg 2000, 35, 12, 1746–1748.
 13. Chertin B, De Caluwe D, Gajaharan M, Piaseczna−Piotrowska A, Puri P: Is Contralateral Exploration Necessary in Girls With Unilateral Inguinal Hernia? J Pediatr Surg 2003, 38, 5, 756–757.