Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 817–826

Publication type: original article

Language: English

Multifactorial Analysis of Respiratory Complications in Patients After Subtotal Esophagectomy Because of Cancer

Wieloczynnikowa analiza powikłań ze strony układu oddechowego u chorych poddanych subtotalnej resekcji przełyku z powodu raka

Marta Strutyńska−Karpińska1,, Krystyna Markocka−Mączka1,, Krzysztof Grabowski1,, Mirosław Nienartowicz1,, Ashraf Alashi2,

1 Department and Clinic of Gastrointestinal and General Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department and Division of Family Medicine, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Esophageal resection performed by a conventional method or using less invasive techniques is usually associated with a number of postoperative complications. Among these, respiratory complications constitute one of the major groups.
Objectives. Analysis of respiratory complications in patients after transthoracic esophagectomy because of cancer.
Material and Methods. The retrospective analysis involved 32 patients. The parameters age, sex, and tumor location, stage, and histopathology were assessed. The condition of the patients’ nutrition was evaluated on the basis of BMI. Respiratory function prior to surgery was assessed by spirometric and gasometric tests. Hemoglobin level, leukocyte count including the percentage of lymphocytes, and total serum protein were assessed prior to and 1, 3, 5, and 7 days after surgery.
Results. The patients were divided into three groups according to respiratory complications: I (n = 13) without complication, II (n = 10) with non−life−threatening complications, and III (n = 9) with severe complications. Overall mortality was 9.4%. The respiratory complications correlated with the observed preoperative decreased values of the spirometric tests and pO2 and increased pCO2. Spirometry was normal in group I patients and significantly decreased in group III (p < 0.05). Decreases in total serum protein on successive days after surgery were highest in group III patients and this was statistically significant in relation to group I (p < 0.05). The level of lymphocytes showed a downward trend in all groups, but only in group III patients was it below 1000/mm3.
Conclusion. Impaired pulmonary function is a significant risk factor for respiratory complications after transthoracic esophagectomy. The decreases in serum lymphocyte levels as well as total serum protein in successive postoperative days are also considered unfavorable prognostic factors.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zabiegi resekcyjne przełyku, wykonywane sposobem konwencjonalnym lub z wykorzystaniem technik mniej inwazyjnych, są obarczone pokaźnym odsetkiem różnorakich powikłań pooperacyjnych. Wśród nich powikłania pochodzące z układu oddechowego zajmują istotną pozycję.
Cel pracy. Analiza powikłań dotyczących układu oddechowego wśród chorych po przezklatkowym wycięciu przełyku z powodu raka.
Materiał i metody. Retrospektywną analizą objęto grupę 32 chorych. Ocenie poddano wiek i płeć chorych, umiejscowienie guza, stopień zaawansowania i postać histologiczną. Stan odżywienia pacjentów analizowano na podstawie BMI. Wydolność oddechową przed operacją oceniano na podstawie wskaźników spirometrycznych i gazometrycznych. Analizowano również stężenie hemoglobiny, liczbę leukocytów, w tym odsetek limfocytów oraz stężenie białka całkowitego w surowicy przed operacją i w 1., 3., 5. i 7. dobie pooperacyjnej.
Wyniki. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od wystąpienia powikłań pochodzących z układu oddechowego: grupa I (13) – bez powikłań, II (10) – z powikłaniami niezagrażającymi życiu, III (9) – z ciężkimi powikłaniami. Śmiertelność wynosiła 9,4%. Wystąpienie powikłań oddechowych w okresie pooperacyjnym korelowało z obniżonymi w badaniach przedoperacyjnych wynikami zarówno testów spirometrycznych oraz wartościami pO2, jak i podwyższonymi stężeniami pCO2 we krwi żylnej. U pacjentów z grupy I spirometria była prawidłowa, a wśród pacjentów z grupy III średnie wartości tych wskaźników były istotnie obniżone (p < 0,05). Stężenie białka całkowitego w surowicy w kolejnych dniach pooperacyjnych było najmniejsze w grupie III i było istotne statystycznie w porównaniu z grupą I (p < 0,05). Liczba limfocytów wykazywała tendencję spadkową we wszystkich grupach, ale tylko wśród pacjentów z grupy III jej wartości wynosiły poniżej 1000/mm3.
Wnioski. Zaburzenie funkcji układu oddechowego, stwierdzane w badaniach przedoperacyjnych, jest znaczącym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań po przezklatkowym wycięciu przełyku. Zarówno spadek liczby limfocytów, jak i stężenia białka całkowitego w surowicy w kolejnych dniach pooperacyjnych można rozważać jako niekorzystny czynnik prognostyczny.

Key words

esophageal cancer, esophagectomy, respiratory complications

Słowa kluczowe

rak przełyku, wycięcie przełyku, powikłania oddechowe

References (20)

 1. Vazquez−Sequeiros E, Wiersema MJ, Clain JE, Norton ID, Levy MJ, Romero Y, Salomao D, Dierkhising R, Zinsmeister AR: Impact of lymph node staging on therapy of esophageal carcinoma. Gastroenterology 2003, 125, 1626–1635.
 2. Sobin LH, Hermanek P, Hutter RV: TNM classification of malignant tumors. A comparison between the new (1987) and the old editions. Cancer 1988, 61, 2310–2314.
 3. Griffin SM, Shaw IH, Dresner SM: Early complications after Ivor Lewis subtotal esophagectomy with two−field lymphadenectomy: risk factors and management. J Am Coll Surg 2002, 194, 285–297.
 4. Osugi H, Takemura M, Higashino M, Takada N, Lee S, Kinoshita H: A comparison of video−assisted thoracoscopic oesophagectomy and radical lymph node dissection for squamous cell cancer of the oesophagus with open operation. Br J Surg 2003, 90, 108–113.
 5. Bonavina L, Incarbone R, Saino G, Clesi P, Peracchia A: Clinical outcome and survival after esophagectomy for carcinoma in elderly patients. Dis Esophagus 2003, 16, 90–93.
 6. Bonavina L: Early oesophageal cancer: results of a European multicentre survey. Br J Surg 1995, 82, 98–101.
 7. Marmuse JP, Maillochaud JH: Respiratory morbidity and mortality following transhiatal esophagectomy in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Ann Chir 1999, 53, 23–28.
 8. Kunisaki C, Shimada H, Nomura M, Matsuda G, Otsuka Y, Ono H, Akiyama H: Immunonutrition risk factors of respiratory complications after esophagectomy. Nutrition 2004, 20, 364–367.
 9. Flamen P, Lerut A, Van Cutsen E, De Wever W, Peeters M, Stroobants S, Dupont P, Bormans G, Hiele M, De Leyn P, Van Raemdonck W, Coosemans W, Ectors N, Haustermans K, Mortelmans L: Utility of positron emission tomography for staging of patients with potentially operable esophageal carcinoma. J Clin Oncol 2000, 18, 3202–3210.
 10. Avendano CE, Flume PA, Silvestri GA, King LB, Reed CE: Pulmonary complications after esophagectomy. Ann Thorac Surg 2002, 73, 922–926.
 11. Schneiden R, Pescatore P, Capesius C: Oesophageal intraepithelial and invasive neoplasia of squamous cell type: epidemiology and outcome in Luxemburg, 1980–2001. Acta Gastroenterol Belg 2005, 68, 302–307.
 12. Wild CP, Hardie LJ: Reflux, Barrett’s oesophagus and adenocarcinoma: burning questions. Nat Rev Cancer 2003, 3, 676–683.
 13. Turcotte S, Duranceau A: Gastroesophageal reflux and cancer. Thorac Surg Clin 2005, 15, 341–352.
 14. Quint LE, Hepburn LM, Francis IR, Whyte RI, Orringer MB: Incidence and distribution of distant metastases from newly diagnosed esophageal carcinoma. Cancer 1995, 76, 1120–1125.
 15. Ikeguchi M, Maeta M, Kaibara N: Respiratory function after esophagectomy for patients with esophageal cancer. Hepatogastroenterology 2002, 49, 1284–1286.
 16. Fukunaga T, Kidokoro A, Fukunaga A, Nagakari K, Suda M, Yoshikawa S: Kinetics of cytokines and PMN−E in thoracoscopic esophagectomy. Surg Endosc 2001, 15, 1484–1487.
 17. Narumiya K, Nakamura T, Ide H, Takasaki K: Comparison of extended esophagectomy through mini−thoracotomy/laparotomy with conventional thoracotomy/laparotomy for esophageal cancer. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2005, 53, 413–419.
 18. Peracchia A, Rosati R, Fumagalli U, Bona S, Chella B: Thoracoscopic esophagectomy: are there benefits? Semin Surg Oncol 1997, 13, 259–262.
 19. Rentz J, Bull D, Harpole D, Bailey S, Neumayer L, Pappas T, Krasnicka B, Henderson W, Daley J, Khuri S: Transthoracic versus transhiatal esophagectomy: a prospective study of 945 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2003, 125, 1114–1120.
 20. Nagamatsu Y, Shima I, Yamaha H, Fujita H, Shirouzu K, Ishitake T: Preoperative evaluation of cardiopulmonary reserve with the use of expired gas analysis during exercise testing in patients with squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus. J Thorac Cardiovasc Surg 2001, 121, 1064–1068.