Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 733–740

Publication type: review article

Language: Polish

Rzadko występujące przepukliny brzuszne u dzieci

Rare Abdominal Hernias in Children

Tomasz Hilger1,, Maciej Bagłaj2,

1 Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala w Grudziądzu

2 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu

Streszczenie

Przepukliny pachwinowe skośne są najczęściej występującymi przepuklinami w wieku dziecięcym. Przepukliny brzuszne o innym umiejscowieniu wrót spotyka się bardzo rzadko. W pracy omówiono dane epidemiologiczne, objawy kliniczne i sposoby leczenia rzadkich przepuklin zewnętrznych brzucha u dzieci z uwzględnieniem przepukliny pachwinowej prostej, przepukliny udowej, przepukliny nadbrzusznej, przepukliny Spigela oraz przepukliny lędźwiowej.

Abstract

Indirect inguinal hernias are the most common abdominal hernias in childhood. An incidence of other ventral hernias is significantly lower. The review presents epidemiological and clinical aspects of the rare abdominal hernias in children. Their diagnostic and surgical management are discussed as well. Particular attention was put on direct inguinal hernia, femoral hernia, epigastric hernia, Spigelian hernia and, finally, lumbar hernia.

Słowa kluczowe

przepuklina brzuszna, przepuklina pachwinowa, przepuklina udowa, przepuklina nadbrzuszna, dzieci

Key words

abdominal hernia, inguinal hernia, femoral hernia, epigastric hernia, children

References (39)

 1. Weber T, Tracy T: Groin hernias and hydrocoeles. In: Pediatric surgery. Eds.: Ashcraft K et al. 3rd ed., W. Saunders Co. Philadelphia, 2000, 654–662.
 2. Scherer L, Grosfeld J: Inguinal hernia and umbilical anomaly. Pediatr Clin N Am 1993, 40, 1121–1134.
 3. Stankiewicz W: Anatomia powłok jamy brzusznej. W: Przepukliny brzuszne. Red.: Kuś H, Mackiewicz Z. PZWL, Warszawa 1997, 16–48.
 4. Skandalakis J, Colbhorn G, Androulakis J et al.: Embryologic and anatomic basis of inguinal hernioraphy. Surg Clin N Am 1993, 73, 799–836.
 5. Cox J: Inguinal hernia in of childhood. Surg Clin N Am 1985, 65, 1331–1342.
 6. Abela M, Sangers G: Direct inguinal hernia in childhood. Case report and literature review. It J Ped Surg 1993, 7, 19–20.
 7. Schier F, Klizaite J: Rare inguinal hernia forms in children. Ped Surg Int 2004, 20, 748–752.
 8. Schier F: Direct inguinal hernias in children: laparoscopic aspects. Ped Surg Int 2000, 16, 562–564.
 9. Wright J.: Direct inguinal hernia in infancy and childhood. J Pediatr Surg 1994, 9, 161–163.
 10. Fonkalsrud E, de Lorimier A, Clathworthy W: Femoral and inguinal hernias in infants and children. JAMA 1965, 192, 101–103.
 11. Abela M, Sangers G: Femoral hernia in children. Case report and review of the literature. It J Ped Surg 1993, 7, 1318.
 12. Caluwe D, Chertin B, Puri P: Childhood femoral hernia; a commonly misdiagnosed condition. Ped Surg Int 2003, 19, 608–609.
 13. Marschal D: Femoral hernias in children. J Pediatr Surg 1983, 18, 1983–1985.
 14. Radcliffe G, Stringer M: Reappraisal of femoral hernia in children. Br J Surg 1997, 84, 58–60.
 15. Fresno JC, Alvarez M, Sanchez M et al.: Femoral hernia in childhood: review of 38 cases. Ped Surg Int 1997, 12, 520–521.
 16. Al−Shanafey S, Giacomantonio M: Femoral hernia in children. J Ped Surg 1999, 34, 1104–1106.
 17. Sang Oh K, Condon V, Dorst J et al.: Peritoneographic demonstration of femoral hernia. Radiology 1978, 127, 209–211.
 18. Tsushimi T, Takahashi T, Gohra H et al.: Acase of incarcerated femoral hernia in an infant. J Pediatr Surg 2005, 40, 581–583.
 19. Ceran C, Koyluoglu G, Sonmez K: Femoral hernia repair with mesh−plug in children. J Pediatr Surg 2002, 37, 1456–1458.
 20. Lee S, DuBois J: Laparoscopic diagnosis and repair of pediatric femoral hernia. Surg Endosc 2000, 14, 1110–1113.
 21. Muschaweck U: Umbilical and epigastric hernia repair. Surg Clin N Am 2003, 83, 1207–1221.
 22. Coats R, Helikson M, Burd R: Presentation and management of epigastric hernias in children. J Pediatr Surg 2000, 35, 1754–1758.
 23. Garcia V: Umbilical and other abdominal wall hernias. In: Pediatric surgery. Eds.: Ashcraft K et al. 3rd ed. W. Saunders Co., Philadelphia 2000, 651–654.
 24. Lang B, Lau H, Lee F: Epigastric hernia and its etiology. Hernia 2002, 6, 148–150.
 25. Askar O.: Aponeurotic hernias. Recent observations upon paraumbilical and epigastric hernias. Surg Clin N Am 1984, 64, 315–333.
 26. Graivier L, Bernstein D, RuBane F: Lateral ventral (Spigelian) hernias in infants and children. Surgery 1978, 83, 288–290.
 27. Montes I, Deysine M: Spigelian and other uncommon hernia repairs. Surg Clin N Am 2003, 83, 1235–1253.
 28. Silberstein P, Kern I, Shi E: Congenital spigelian hernia with cryptorchidism. J Pediatr Surg 1996, 31, 1208–1210.
 29. Lasanoff J, Richman B, Jones J: Spigelian hernia in a child: case report and review of the literature. Hernia 2002, 6, 191–193.
 30. Walton J, Bass J: Spigelian hernias in infants: report of two cases. Can J Surg 1995, 38, 95–97.
 31. Wright J: Spigelian hernia in childhood. Pediatr Surg Int 1994, 9, 170–171.
 32. Ostlie D, Zerella J: Undescended testicle associated with spigelian hernia. J Pediatr Surg 1998, 33, 1426–1428.
 33. Al−Salem A: Congenital Spigelian hernia and cryptorchidism; cause or coincidence? Ped Surg Int 2000, 16, 433–436.
 34. Wakhlu A, Wakhlu AK: Congenital lumbar hernia. Pediatr Surg Int 2000, 16, 146–148.
 35. Pul M, Pul N, Gurses N: Congenital lumbar (GrynefeltLesshaft) hernia. Eur J Pediatr Surg 1990, 1, 115–117.
 36. Lima M, Grandi M, Ruggeri G et al.: Lumbar hernia as congenital aplasia of lumbo−dorsal muscle. Eur J Pediatr Surg 1994, 4, 110–112.
 37. Lafer D: Neuroblastoma and lumbar hernia: A causal relationship? J Pediatr Surg 1994, 29, 926–929.
 38. Touloukian R: The lumbocostovertebral syndrome. A single somatic defect. Surgery 1972, 71, 174–181.
 39. Hancock B, Wiseman N: Incarcerated congenital lumbar hernia associated with the lumbocostovertebral syndrome. J Pediatr Surg 1988, 23, 782–783.