Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 723–731

Publication type: review article

Language: Polish

Działania niepożądane molekularnego leczenia celowanego

Molecularly Targeted Therapy Side Effects

Aleksandra Łacko1,, Rafał Matkowski1,, Iwona Gisterek1,, Jacek Dryl1,

1 Katedra Onkologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Leki o molekularnym mechanizmie działania stały się częścią codziennej praktyki onkologicznej. Ponieważ większość preparatów stosuje się w skojarzeniu z chemioterapią, chorzy są narażeni również na niepożądane objawy indukowane cytostatykami. Utrudnia to ocenę związku powikłań z działaniem preparatów stosowanych w leczeniu celowanym. Celem pracy była charakterystyka działań niepożądanych molekularnego leczenia celowanego na podstawie przeglądu piśmiennictwa uzyskanego po przeszukaniu bazy PubMed National Library of Medicine. Leczenie tymi preparatami jest dość dobrze tolerowane. Swoiste dla nich toksyczności są uważane za mniej nasilone i lepiej tolerowane niż indukowane przez standardową chemioterapię. Większość powikłań jest odwracalna i poddaje się leczeniu objawowemu. Poważne toksyczności są rzadkie. Odpowiedni dobór chorych i monitorowanie leczenia znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla życia powikłań. Nadal bardzo niewiele wiemy o odległych powikłaniach leczenia molekularnego. Jest to wynikiem braku danych z długotrwałej obserwacji. Dalsze badania kliniczne oraz doświadczenia porejestracyjne dotyczące stosowania leków celowanych pomogą określić grupę chorych, u których ryzyko wystąpienia objawów ubocznych jest duże oraz ustalić optymalne leczenie powikłań.

Abstract

Molecularly targeted therapy became a standard in cancer treatment. Most of these drugs are used together with chemotherapy so patients are simultaneously subjected to side effects of both treatments. The authors evaluated safety and toxicity of molecularly targeted therapy basing on systematic review of the published pivotal studies reporting toxic effects of molecularly targeted therapy. Search of available literature was performed in PubMed National Library of Medicine database. Molecularly targeted therapy is generally well tolerated. Specific side effects associated with the treatment are found as mild and better tolerated when compared with toxic effects induced by conventional chemotherapy. Common side effects are reversible and manageable with symptomatic treatment. Serious side effects are rare. Patients selection and proper monitoring significantly decreases the risk of life threatening adverse events. Data concerning late side effects are still unavailable because of short follow up of molecularly targeted therapy. Further studies and postmarketing experience may be helpful in identifying subgroup of patients with high risk of toxicity and in defining optimal treatment.

Słowa kluczowe

molekularne leczenie celowane, leki przeciwnowotworowe, objawy niepożądane

Key words

molecularly targeted therapy, antineoplatic agents, toxicity

References (31)

 1. Druker BJ, Tamura S, Buchdunger E, Ohno S, Segal GM, Fanning S, Zimmermann J, Lydon NB: Effects of a selective inhibitor of the ABL tyrosine kinase on the growth of BCR−ABL positive cells. Nature Med 1996, 2, 561–566.
 2. Druker BJ, Talpaz M, Resta D, Peng B, Buchdunger E, Ford JM, Lydon NB, Kantarjian H, Capdeville R, Ohno−Jones S, Sawyers CL: Efficacy and safety of a specific inhibitor of the Bcr−Abl tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2001, 344, 1031–1037.
 3. Kantarjian H, Sawyers C, Hochhaus A, Guilhot F, Schiffer C, Gambacorti−Passerini C, Niederwieser D, Resta D, Capdeville R, Zoellner U, Talpaz M, Druker B, Goldman J, O’Brien SG, Russell N, Fischer T, Ottmann O, Cony−Makhoul P, Facon T, Stone R, Miller C, Tallman M, Brown R, Schuster M, Loughran T, Gratwohl A, Mandelli F, Saglio G, Lazzarino M, Russo D, Baccarani M, Morra E; International STI571 CMLStudy Group: Hematologic and cytogenetic responses to imatinib mesylate in chronic myelogenous leukemia. N Engl J Med 2002, 346, 645–652.
 4. Talpaz M, Silver RT, Druker BJ, Goldman JM, Gambacorti−Passerini C, Guilhot F, Schiffer CA, Fischer T, Deininger MW, Lennard AL, Hochhaus A, Ottmann OG, Gratwohl A, Baccarani M, Stone R, Tura S, Mahon FX, Fernandes−Reese S, Gathmann I, Capdeville R, Kantarjian HM, Sawyers CL: Imatinib induces durable hematologic and cytogenetic responses in patients with accelarated phase chronic myelogenous leukemia: results from a phase 2 study. Blood 2002, 99, 1928–1937.
 5. Sawyers CL, Hochhaus A, Feldman E, Goldman JM, Miller CB, Ottmann OG, Schiffer CA, Talpaz M, Guilhot F, DeiningerMW, Fischer T, O’Brien SG, Stone RM, Gambacorti−Passerini CB, Russell NH, Reiffers JJ, Shea TC, Chapuis B, Coutre S, Tura S, Morra E, Larson RA, Saven A, Peschel C, Gratwohl A, Mandelli F, Ben−Am M, Gathmann I, Capdeville R, Paquette RL, Druker BJ: Imatinib induces hematologic and cytogenetic responses in patients with chronic myelogenous leukemia in myeloid blast crisis: results from a phase II study. Blood 2002, 99, 3530–3539.
 6. O’Brien SG, Guilhot F, Larson RA, Gathmann I, Baccarani M, Cervantes F, Cornelissen JJ, Fischer T, Hochhaus A, Hughes T, Lechner K, Nielsen JL, Rousselot P, Reiffers J, Saglio G, Shepherd J, Simonsson B, Gratwohl A, Goldman JM, Kantarjian H, Taylor K, Verhoef G, Bolton AE, Capdeville R, Druker BJ; IRIS Investigators: Imatinib comapared with interferon alfa and low dose cytarabine for newly diagnosed chronic phase chronic myelogenous leukemia. N Engl J Med 2003, 348, 994–1004.
 7. Demetri GD, von Mehren M, Blanke CD, Van den Abbeele AD, Eisenberg B, Roberts PJ, Heinrich MC, Tuveson DA, Singer S, Janicek M, Fletcher JA, Silverman SG, Silberman SL, Capdeville R, Kiese B, Peng B, Dimitrijevic S, Druker BJ, Corless C, Fletcher CD, Joensuu H: Efficacy and safety of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumors. N Engl J Med 2002, 347, 472–652.
 8. Van Oosterom AT, Judson I, Verweij J, Stroobants S, Donato di Paola E, Dimitrijevic S, Martens M, Webb A, Sciot R, Van Glabbeke M, Silberman S, Nielsen OS; European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group: Safety and efficacy of imatinib (STI571) in metastatic gastrointestinal stromal tumors: a phase I study. Lancet 2001, 358, 1421–1323.
 9. Slamon DJ, Godolphin W, Jones LA, Holt JA, Wong SG, Keith DE, Levin WJ, Stuart SG, Udove J, Ullrich A: Studies of HER−2/neu proto−oncogene in human breast and ovarian cancer. Science 1989, 244, 707–712.
 10. Cobleigh MA, Vogel CL, Tripathy D, Robert NJ, Scholl S, Fehrenbacher L, Wolter JM, Paton V, Shak S, Lieberman G, Slamon DJ: Multinational study of the efficacy and safety of humanized anti−HER2 monoclonal antibody in women who have HER2−overexpressing metastatic breast cancer that has progressed after chemotherapy for metastatic disease. J Clin Oncol 1999, 17, 2639–2648.
 11. Vogel CL, Cobleigh MA, Tripathy D, Gutheil JC, Harris LN, Fehrenbacher L, Slamon DJ, Murphy M, Novotny WF, Burchmore M, Shak S, Stewart SJ, Press M: Efficacy and safety of trastuzumab as a single agent in first line treatment of HER2−overexpressing metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2002, 20, 719–726.
 12. Slamon DJ, Leyland−Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, Fleming T, Eiermann W, Wolter J, Pegram M, Baselga J, Norton L: Use of chemotherapy plus monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med 2001, 344, 783–792.
 13. Hamilton A, Hortobagyi G: Progress in the treatment of breast cancer within last 5 years. J Clin Oncol 2005, 23, 1760–1775.
 14. Piccard−Gebhard MJ, Procter M, Leyland−Jones B et al.: Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2− positive breast cancer. N Engl J Med 2005, 353, 1659–1672.
 15. Romond EH, Perez EA, Bryant J et al.: Trastuzumab plus chemotherapy for operable HER2−positive breast cancer. N Engl J Med 2005, 353, 1673–1684.
 16. Fukuoka M, Yano S, Giaccone G, Tamura T, Nakagawa K, Douillard JY, Nishiwaki Y, Vansteenkiste J, Kudoh S, Rischin D, Eek R, Horai T, Noda K, Takata I, Smit E, Averbuch S, Macleod A, Feyereislova A, Dong RP, Baselga J: Multi−institutional randomized phase II study of gefitinib for previously treated patients with advanced non−small cell lung cancer. J Clin Oncol 2003, 21, 2237–2246.
 17. Kris MG, Natale RB, Herbst RS, Lynch TJ Jr, Prager D, Belani CP, Schiller JH, Kelly K, Spiridonidis H, Sandler A, Albain KS, Cella D, Wolf MK, Averbuch SD, Ochs JJ, Kay AC: Efficacy of gefitinib, an inhibitor of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, in symptomatic patients with non−small cell lung cancer: a randomized trial. JAMA 2003, 290, 2149–2158.
 18. Giaccone G, Herbst RS, Manegold C, Scagliotti G, Rosell R, Miller V, Natale RB, Schiller JH, Von Pawel J, Pluzanska A, Gatzemeier U, Grous J, Ochs JS, Averbuch SD, Wolf MK, Rennie P, Fandi A, Johnson DH: Gefitinib in combination with gemcitabine and cisplatin in advanced non−small cell lung cancer: A phase III trialINTACT 1. J Clin Oncol 2004, 22, 777–784.
 19. Herbst RS, Giaccone G, Schiller JH, Natale RB, Miller V, Manegold C, Scagliotti G, Rosell R, Oliff I, Reeves JA, Wolf MK, Krebs AD, Averbuch SD, Ochs JS, Grous J, Fandi A, Johnson DH: Gefitinib in combination with paclitaxel and carboplatin in advanced non−small cell lung cancer: A phase III trial−INTACT 2. J Clin Oncol 2004, 22, 785–794.
 20. Shepherd FA, Pereira JR, Ciuleanu T et al.: Erlotinib in previously treated non−small−cell lung cancer. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2−positive breast cancer. N Engl J Med 2005, 353, 123–132.
 21. Cunningham D, Humblet Y, Siena S, Khayat D, Bleiberg H, Santoro A, Bets D, Mueser M, Harstrick A, Verslype C, Chau I, Van Cutsem E: Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan−refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004, 351, 337–345.
 22. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, Cartwright T, Hainsworth J, Heim W, Berlin J, Baron A, Griffing S, Holmgren E, Ferrara N, Fyfe G, Rogers B, Ross R, Kabbinavar F: Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004, 350, 2335–2342.
 23. Corless CL, Fletcher JA, Heinrich MC: Biology of gastroinstestinal stromal tumors. J Clin Oncol 2004, 22, 3813–3825.
 24. Perez E, Rodeheffer R: Clinical Cardiac Tolerability of Trastuzumab. J Clin Oncol 2004, 22, 322–329.
 25. Crone SA, Zhao YY, Fan L, Gu Y, Minamisawa S, Liu Y, Peterson KL, Chen J, Kahn R, Condorelli G, Ross J Jr, Chien KR, Lee KF: ErB2 is essential in the prevention of dilated cardiomyupathy. Nat Med 2002, 8, 459–465.
 26. Ewer MS, Vooletich M, Valero V: Trastuzumab (herceptin) cardiotoxicity: Clinical course and cardiac biopsy correlations. Proc Am Soc Clin Oncol 2002, 21, 123a (abstract 489).
 27. Seidman A, Hudis C, Pierri MK, Shak S, Paton V, Ashby M, Murphy M, Stewart SJ, Keefe D: Cardiac dysfunction in the trastuzumab clinical trials experience. J Clin Oncol 2002, 20, 1215–1221.
 28. Shah NT, Kris MG, Pao W, Tyson LB, Pizzo BM, Heinemann MH, Ben−Porat L, Sachs DL, Heelan RT, Miller VA: Practical management of patients with non−small cell lung cancer treated with gefitinib. J Clin Oncol 2005, 23, 165–174.
 29. Cohen MH, Williams GA, Sridhara R, Chen G, Pazdur R: FDA drug approval summary: gefitinib (ZD 1839) (Iressa) tablets. Oncologist 2003, 8, 303–306.
 30. Perez Soler R, Saltz L: Cutaneous adverse effects with HER1/EGFR−targeted agents: Is there a silver lining? J Clin Oncol 2005, 23, 5235–5246.
 31. Tripathy D, Seidman A, Hudis C: Effect on cardiac dysfunction on treatment outcome in Herceptin pivotal trial. Breast Cancer Res Treat 2001, 69, 75 (abstract 525).