Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 631–636

Publication type: original article

Language: English

Abnormal Metabolism of Cholesterol Fractions in Chronic Pancreatitis and Results After Surgical Treatment

Zaburzenia metabolizmu frakcji cholesterolowych obserwowane w przewlekłym zapaleniu trzustki i wyniki po operacyjnym leczeniu

Dorota Diakowska1,, Witold Diakowski2,, Witold Knast1,, Krzysztof Grabowski1,, Marta Strutyńska−Karpińska1,, Krystyna Markocka−Mączka1,

1 Department of Gastrointestinal and General Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Cytobiochemistry, Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Wrocław University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. The consequence of the progressive inflammatory processes in chronic pancreatitis (CP) is exocrine pancreatic insufficiency. Patients have increased fat excretion in stool and changes in lipid fraction levels in serum.
Objectives. Measuring and evaluating the results of stool and serum fat concentrations, especially the cholesterol fraction, in patients with CP before and after surgical treatment and substitution therapy.
Material and Methods. Thirty−eight patients with CP and 15 healthy subjects were studied. The concentrations of the lipid fractions in stool and serum were determined using thin−layer chromatography (TLC), chemical tests, and electrophoresis of serum lipoproteins. The data were statistically analyzed using the Kruskal−Wallis and Spearman tests.
Results. The CP patients showed statistically significantly higher lipid concentrations in serum and stool than the control group (p < 0.001). After surgery and substitution therapy, normalization of the lipid fractions levels was observed, but the concentrations of LDL−CH and HDL−CH were irregular.
Conclusion. In CP patients, improvement of digestion and absorption function after surgery and substitution therapy is visible earlier in the normalization of lipid classes in feces than in serum. It is hoped that TLC and lipoprotein electrophoresis may be useful methods in recognizing CP and monitoring the results of its surgical treatment.

Streszczenie

Wprowadzenie. Konsekwencją procesu zapalnego w przewlekłym zapaleniu trzustki (p.z.t.) jest zaburzenie funkcji wydzielniczej tego narządu. U chorych obserwuje się zakłócenia trawienia i wchłaniania pokarmów, co w pierwszej kolejności ujawnia się uszkodzeniem metabolizmu lipidów.
Cel pracy. Ocena wyników stężenia lipidów całkowitych i frakcji cholesterolowych w kale i surowicy pacjentów z p.z.t. przed i po leczeniu operacyjnym i substytucyjnym.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 38 pacjentów z p.z.t. i 15 osób zdrowych. Stężenia frakcji lipidowych kału i surowicy oznaczono za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC), testów chemicznych i elektroforezy lipoprotein surowicy. Dane analizowano statystycznie z użyciem testu Kruskala−Wallisa i testu Spearmana.
Wyniki. U pacjentów z p.z.t. stwierdzono statystycznie istotne duże stężenia frakcji lipidów złożonych w kale i surowicy w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,001). Po leczeniu operacyjnym i substytucyjnym stężenia frakcji lipidowych uległy normalizacji, ale stężenia frakcji HDL−CH i LDL−CH były nieprawidłowe przez cały cykl leczenia.
Wnioski. W analizach frakcji lipidowych kału, a szczególnie frakcji cholesterolowych szybciej uwidaczniają się zmiany zachodzące po zastosowaniu leczenia operacyjnego i substytucyjnego p.z.t. w porównaniu z badaniami frakcji lipidów surowicy. Uzyskane wyniki mogą sugerować wykorzystanie technik chromatografii cienkowarstwowej i elektroforezy lipoprotein surowicy w diagnostyce i naukowych analizach etiologii zapalenia trzustki.

Key words

chronic pancreatitis, serum and stool lipids, thin−layer chromatography, electrophoresis of serum lipoproteins

Słowa kluczowe

przewlekłe zapalenie trzustki, lipidy kału i surowicy, chromatografia cienkowarstwowa, elektroforeza lipoprotein surowicy

References (28)

 1. DiMagno MJ, DiMagno EP: Chronic Pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol 2003, 19, 451–457.
 2. Mitchell RM, Byrne MF, Baillie J: Pancreatitis. Lancet 2003, 361 (9367), 1447–1455.
 3. Bozkurt T, Braun U, Leferink S, Gilly G, Lux G: Comparison of Pancreatic Morphology and Exocrine Functional Impairment in Patients with Chronic Pancreatitis. Gut 1994, 35 (8), 1132–1136.
 4. Bai JC, Andrush MD, Matelo G, Martinez C, Vazquez MD, Boerr L, Sambuelli A: Fecal Fat Concentration in the Differential Diagnosis of Steatorrhea. Am J Gastroenterol. 1989, 84 (1), 27–30.
 5. Nakamura T, Takeuchi T: Pancreatic Steatorrhea, Malabsorption, and Nutrition Biochemistry: A Comparison of Japanese, European, and American Patients with Chronic Pancreatitis. Pancreas 1997, 14 (4), 323–333.
 6. Yadav D, Pitchumoni CS: Issues in Hyperlipidemic Pancreatitis. J Clin Gastroenterol 2003, 36 (1), 54–62.
 7. Vuoristo M, Vaananen H, Miettinen TA: Cholesterol Malabsorption in Pancreatic Insufficiency: Effects of Enzyme Substitution. Gastroenterology 1992, 102 (2), 647–655.
 8. Einarsson K, Angelin B, Johansson C: Biliary Lipid Metabolism in Chronic Pancreatitis: Influence of Steatorrhoea. Gut 1987, 28 (11), 1495–1499.
 9. Zollner V, Kirsch T: In: Clinical Biochemistry. Principles and Methods. Eds.: Curtius H, Roth M, Berlin–New York 1974, 1025.
 10. Bohle M, Starck F: In: Clinical Biochemistry. Principles and Methods. Eds.: Curtius H Roth M, Berlin–New York 1974, 1022–1023.
 11. Bloor S: In: Clinical Chemistry. Principles and Technics. Eds.: Henry RJ, Cannon DC, Winkelman JW, New York–San Francisco–London 1974, 1424.
 12. Yao JK, Rastetter GM: Microanalysis of Complex Tissue Lipids by HighPerformance Thin−Layer Chromatography. Anal Biochem 1985, 150, 111–116.
 13. Assmann G, Schriewer H, Schmitz G, Haegele EO: Quantification of high−density lipoprotein cholesterol by precipitation with phosphotungstic acid/MgCl2. Clin Chem 1983, 29, 2026–2030.
 14. Friedewald WT, Levy RJ, Fredrickson DS: Estimation of the concentration of low−density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972, 18 (6), 499–502.
 15. Narayan KA et al.: W: Ćwiczenia z biochemii. Eds.: L. Kłyszejko−Stefanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 329–330.
 16. Nakamura T, Tandoh Y, Terada A, Yamada N, Watanabe T, Kaji A, Imamura K, Kikuchi H, Suda T: Effects of High−Lipase Pancreatin on Fecal Fat, Neutral Sterol, Bile Acid, and Short−Chain Fatty Acid Excretion in Patients with Pancreatic Insufficiency Resulting from chronic Pancreatitis. Int J Pancreatol 1998, 23 (1), 63–70.
 17. Nakamura T, Kikuchi H, Takebe K, Ishii M, Imamura K, Yamada N, Kudoh K, Terada A: Correlation Between Bile Acid Malabsorption and Pancreatic Exocrine Dysfunction in Patients with Chronic Pancreatitis. Pancreas 1994, 9 (5), 580–584.
 18. Saviana B, Quilliot D, Ziegler O, Bigard MA, Drouin P, Gueant JL: Diagnosis of Lipid Malabsorption in Patients With Chronic Pancreatitis: A New Indirect Test Using Postprandial Plasma Apolipoprotein B−48. Am J Gastoenterol 1999, 94 (11), 3229–3235.
 19. Regan PT, Malagelada JR, Di Magno EP, Go V: Reduced Intraluminal Bile Acid Concentrations and Maldigestion in Pancreatic Insufficiency: Correlation by Treatment. Gastroenterology 1979, 77, 285–289.
 20. Nakamura T, Takebe K, Yamada N, Arai Y, Tando Y: Bile Acid Malabsorption as a Cause of Hypocholesterolemia Seen in Patients with Chronic Pancreatitis. Int J Pancreatol 1994, 16 (2–3), 165–169.
 21. Pasanen AVO, Tarpila S, Miettinen TA: Relationships between Serum Lipids and Malabsorption of Bile Acids, Neutral Sterols, and Fats in Exocrine Pancreatic Insufficiency. Scand J Gastroenterol 1980, 15, 503–507.
 22. Nakamura T, Takeuchi T, Tando Y: Pancreatic Dysfunction and Treatment Options. Pancreas 1998, 16 (3), 329–336.
 23. Madsen JL, Graff J, Philipsen EK, Scharff O, Rumessen JJ: Bile Acid Malabsorption or Disturbed Intestinal Permeability in Patients Treated with Enzyme Substitution for Exocrine Pancreatic Insufficiency Is Not Caused by Bacterial Overgrowth. Pancreas 2003, 26 (2), 130–133.
 24. Strate T, Knoefel WT, Yekebas E, Izbicki JR: Chronic Pancreatitis: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Int J Colon Dis 2003, 18 (2), 97–106.
 25. Yoshida A, Kodama M, Nomura H, Naito M: Classification of lipoprotein profile by polyacrylamide gel electrophoresis. Intern Med 2003, 42(3), 244–249.
 26. Okura Y, Nakashima Y: Diagnostic evaluation of acute pancreatitis in two patients with hypertriglyceridemia. World J Gastroenterol 2004, 10(24), 3691–3695.
 27. Miller JP: Serum triglycerides, the liver and the pancreas. Curr Opin Lipidol 2000, 11(4), 377–382.
 28. Kris−Etherton PM, Pearson TA, Wan Y, Hargrove RL, Moriarty K, Fishell V: High−monounsaturated Fatty Acid Diets Lower Both Plasma Cholesterol and Triacylglycerol Concentrations. Am J Clin Nutr 1999, 70, 1009–1015.