Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 619–624

Publication type: original article

Language: English

Electrical Impedance Measurements in Assessing Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

Pomiary impedancji elektrycznej w diagnostyce raka płaskonabłonkowego krtani

Elżbieta Bereś−Pawlik1,, Andrzej Grobelny1,, Marcin Frączek2,, Maria Zalesska−Kręcicka,, Tomasz Kręcicki2,

1 Institute of Telecommunications and Acoustics, Wrocław University of Technology, Poland

2

Abstract

Background. Tissue differentiation may plausibly be based on measurements of its dielectric properties. It has been noted that cancerous cells differ from healthy ones in their local dielectric properties.
Objectives. In this study, impedance analysis, involving the measurement of voltage in response to the application of an alternating current over a wide frequency range, was used to study laryngeal carcinoma.
Material and Methods. The measurements were done on 16 tissues obtained from patients treated surgically for laryngeal squamous cell carcinoma. The acquisition system consisted of an AutoLAB impedance analyzer and a set of electrodes. The real and imaginary parts of the impedance were measured over a frequency range of 100 Hz to 1 MHz in cancerous and adjacent healthy epithelium. The modulus of impedance in the frequency function was then calculated.
Results. The values of the modulus of impedance |Z| were essentially higher in healthy mucosa than in cancerous epithelium (p < 0.05). The ratio of |Z| between them varied from 2.1 to 15.0. The impedance of healthy tissue rose significantly with decreasing frequency of the applied current.
Conclusion. The results of the study indicate that the impedance spectrum is quantitatively related to the structure of the tissue. The differences in the impedance values between the investigated areas enable differentiating healthy from cancerous mucosa of the human larynx with great selectivity.

Streszczenie

Wprowadzenie. Różnicowanie ludzkich tkanek może być przeprowadzone za pomocą pomiaru ich własności dielektrycznych. Dotyczy to w szczególności nowotworów złośliwych, których wskaźniki bioelektryczne różnią się zasadniczo od stwierdzanych w tkankach niezmienionych nowotworowo.
Cel pracy. Ocena wartości impedancji raków płaskonabłonkowych krtani na podstawie pomiarów napięcia uzyskanego w odpowiedzi na przyłożony do tkanek prąd zmienny w szerokim zakresie częstotliwości.
Materiał i metody. Pomiary przeprowadzono in vitro na 16 krtaniach uzyskanych od pacjentów po zabiegu laryngektomii całkowitej wykonanym w Klinice Otolaryngologii AM we Wrocławiu z powodu potwierdzonego histopatologicznie raka płaskonabłonkowego. System pomiarowy składał się z urządzenia AutoLab oraz zestawu specjalnie opracowanych elektrod igłowych. We wszystkich przypadkach dokonano oceny składowej rzeczywistej oraz urojonej impedancji w szerokim zakresie częstotliwości (100–1000 Hz) zarówno w tkance guza, jak i przyległym niezmienionym nabłonku krtani. Na podstawie uzyskanych danych obliczono moduł impedancji w funkcji częstotliwości.
Wyniki. Wartości modułu impedancji |Z| były istotnie stystycznie większe w zdrowym nabłonku w porównaniu z rakami krtani (p < 0.05). Stosunek modułu impedancji |Z| guzów krtani do niezmienionego nabłonka wynosił 2,1–15. Wartości impedancji w tkankach zdrowych wzrastały istotnie wraz ze spadkiem częstotliwości przyłożonego prądu elektrycznego.
Wnioski. Wyniki badań potwierdzają, że wartość impedancji bioelektrycznej jest ściśle zależna od struktury badanej tkanki. Uzyskane wyniki sugerują również możliwość wykorzystania analizowanych wskaźników w różnicowaniu raka płaskonabłonkowego krtani od nowotworowo niezmienionego nabłonka dróg oddechowych.

Key words

impedance analysis, laryngeal carcinoma, diagnostics

Słowa kluczowe

pomiary impedancji, rak krtani, diagnostyka

References (20)

 1. Hermann L: Ueber eine Wirkung galvanischer Strome auf Muskein und Nerven [On the influence of galvanic currents on muscles and nerves]. Pflugers Arch gesamte Physiol 1871, 5, 223–275.
 2. Cole KS, Cole RH: Dispersion and absorption in dielectrics. Alternating current characteristics. J Chem Phys 1941, 9, 341–351.
 3. Ackmann JJ, Seitz MA: Methods of complex impedance measurements in biologic tissue. Crit Rev Biomed Eng 1984, 11, 281–311.
 4. Foster KR: Dielectrical properties of tissues and biological materials: a critical review. Crit Rev Biomed Eng 1989, 17, 25–104.
 5. Brown BH, Tidy JA: Relation between tissue structure and imposed electrical current flow in cervical neoplasia. Lancet 2000, 355, 892–895.
 6. Ristic B, Kun S, Peura RA: Muscle tissue ischaemia monitoring using impedance spectroscopy: quantitative results of animal studies. Proc 19th Annu Int Conf IEEE 1997, 5, 2108–2111.
 7. Heroux P, Bourdages M: Monitoring living tissues by electrical impedance spectroscopy. Ann Biomed Eng 1994, 22, 328–337.
 8. Nuutinen J, Lahtinen T, Turunen M, Alanen E, Tenhunen M, Usenius T, Kolle R: A dielectric method for measuring early and late reactions in irradiated human skin. Radiother Oncol 1998, 47, 249–254.
 9. Paulsen KD, Osterman KS, Hoopes PJ: In vitro electrical impedance spectroscopic monitoring of the progression of radiation−induced tissue injury. Radiat Res 1999, 152, 41–50.
 10. Longbottom C, Huysmans M−CDNJ, Pitts NB, Los P, Bruce PG: Detection of dental decay and its extent using a.c. impedance spectroscopy. Nature Medicine 1996, 2(2), 235–237.
 11. Emtestam L, Nicander I, Stenstrom M, Ollmar S: Electrical impedance of nodular basal cell carcinoma: a pilot study. Dermatology 1998, 197, 313–316.
 12. Molckovsky A, Wilson BC: Monitoring of cell and tissue responses to photodynamic therapy by electrical impedance spectroscopy. Phys Med Biol 2001, 46, 983–1002.
 13. Chauveau N, Dumont P, Aligne C, Rigaud B, Cros S, Morucci JP: In vivo and ex vivo impedance spectrometry of MCF−7 tumors on nude mice: measurement problems. Innov Tech Biol Med 1995, 16(6), 680–687.
 14. Jossinet J, Lobel A, Michoudet C, Schmitt M: Quantitative technique for bio−electrical spectroscopy. J Biomed Eng 1985, 7, 289–294.
 15. Comppleson M: An electronic approach to the detection of pre−cancer and cancer of the uterine cervix: a preliminary evaluation of Polarprobe Int J Gynaecol Cancer 1994, 4, 79–83.
 16. Walker DC, Smallwood RH, Keshtar A, Wilkinson BA, Hamdy FC, Lee JA: Modelling the electrical properties of bladder tissue – quantifying impedance changes due to inflammation and oedema. Physiol Meas 2005, 26, 251–268.
 17. Mayer M, Brunner P, Merwa R, Scharfetter H: Monitoring of lung edema using focused impedance spectroscopy: a feasibility study. Physiol Meas 2005, 26, 185–192.
 18. Tidswell A, Gibson A, Bayford RH, Holder DS: Electrical impedance tomography of human brain activity with a two−dimensional ring of scalp electrodes. Physiol Meas 2001, 22(1), 167–175.
 19. Vaisman N, Weintrop N, Blumental A, Yosefberg Z, Vardi P: Gastric emptying in patients with type 1 diabetes mellitus. Ann NY Acad Sci 1999, 873, 506–511.
 20. Noordegraaf AV: Noninvasive assessment of right ventricular diastolic function by electrical impedance tomography. Chest 1997, 111(5), 1222–1228.