Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 599–605

Publication type: original article

Language: English

Anti−Neutrophil Cytoplasmic Antibodies and Autoantibodies to Human Heat Shock Protein 60 in Periodontitis Patients

Autoprzeciwciała dla antygenów cytoplazmatycznych neutrofili oraz ludzkiego białka szoku termicznego 60 u pacjentów z zapaleniem przyzębia

Wojciech Rzeszutko1,, Tomasz Konopka2,, Wacław Kopeć3,

1 Department of Pathological Anatomy, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław

2 Department of Periodontology

3 Laboratory of Immunology, Department of Nephrology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. The autoimmune response may contribute to the pathogenesis of periodontitis. Changing levels of anti−neutrophil cytoplasmic autoantibodies (ANCAs) are serologic markers for many infective and connective tissue diseases. Hsp 60 may also be an important factor in the initiation of an autoimmune response.
Objectives. Investigating the presence of ANCAs (p−ANCA to myeloperoxidase and c−ANCA to proteinase 3) and antibodies to human heat shock protein 60 (Hsp 60) in the sera of 73 patients with periodontitis and 13 control subjects.
Material and Methods. The study group consisted of 73 patients aged 19–50 years: 31 with generalized aggressive periodontitis, 13 with localized aggressive periodontitis, and 29 with chronic periodontitis. The control group comprised 13 periodontally healthy subjects. The serum levels of p−ANCA, c−ANCA, and anti−Hsp 60 were detected by ELISA in each subject.
Results. Elevated levels of p−ANCA were demonstrated only in five patients with generalized aggressive periodontitis. Elevated levels of antibodies to Hsp 60 were found only in 12.9% of patients with generalized aggressive periodontitis, 7.6% of patients with localized aggressive periodontitis, and 13.7% of patients with chronic periodontits.
Conclusion. There was no relationship between the significantly elevated levels of p−ANCA and antibodies to Hsp 60 and clinical measurements of periodontitis. These results do not support evidence for a primary role of autoimmunity in periodontal disease. It seems probable that the destruction of periodontal tissues may sometimes be the primary driving factor in the induction of the enhanced autoimmune response in periodontitis.

Streszczenie

Wprowadzenie. Odpowiedź autoodpornościowa może uczestniczyć w etiopatogenezie zapalenia przyzębia. Zmienione stężenia autoprzeciwciał dla cytoplazmy neutrofili (ANCA) są markerami serologicznymi dla wielu chorób zapalnych i tkanki łacznej. Przeciwciała dla białka szoku termicznego 60 (HSP 60) mogą być również istotnym czynnikiem w inicjowaniu reakcji autoimmunologicznej.
Cel pracy. Zbadanie występowania ANCA (p−ANCA antymieloperoksydazie i c−ANCA antyproteinazie 3) oraz przeciwciał dla Hsp 60 w surowicy 73 pacjentów z zapaleniem przyzębia i u 13 osób z grupy kontrolnej.
Materiał i metody. Grupa badana składała się z 73 pacjentów w wieku 19–50 lat: 31 z uogólnionym agresywnym zapaleniem przyzębia, 13 z umiejscowionym agresywnym zapaleniem przyzębia i 29 z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Grupa kontrolna liczyła 13 osób ze zdrowym klinicznie przyzębiem. Stężenia surowicze p−ANCA, c−ANCA i przeciwciał dla HSP 60 badano u każdego pacjenta metodą ELISA.
Wyniki. Podwyższone stężenia p−ANCA wykazano tylko u pięciu pacjentów z uogólnionym agresywnym zapaleniem przyzębia. Podwyższone stężenia przeciwciał dla HSP 60 stwierdzono tylko u 12,9% pacjentów z uogólnionym agresywnym zapaleniem przyzębia, 7,6 % z umiejscowionym zapaleniem przyzębia i u 13% pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
Wnioski. Nie wykazano związku między istotnie podwyższonymi stężeniami p−NCA i przeciwciałami dla HSP 60 a wskaźnikami klinicznymi zapalenia przyzębia. Wyniki te nie potwierdzają pierwotnej roli procesów autoodpornościowych w zapaleniach przyzębia. Wydaje się, że zniszczenie tkanek przyzębia może być niekiedy czynnikiem wywołującym reakcję autoimmunologiczną w zapaleniu przyzębia.

Key words

antibodies, anti−neutrophil cytoplasmic, heat shock protein 60, autoimmunity, periodontitis

Słowa kluczowe

przeciwciała, anty cytoplazmie neutrofili, białko szoku termicznego 60, autoimmunizacja, zapalenie przyzębia

References (29)

 1. Fits A, Singh G, Dolby AE: Antibody to collagen type I in periodontal disease. J Periodontol 1986, 57, 693–698.
 2. Hirsch HZ, Tarkowski A, Miller EJ, Gay S, Koopman WJ, Mestecky J: Autoimmunity to collagen in adult periodontal disease. J Oral Pathol 1988, 17, 456–459.
 3. Anusaksathien O, Singh G, Matthews N, Dolby AE: Autoimmunity to collagen in adult periodontal disease: Immunoglobulin classes in sera and tissue. J Periodont Res 1992, 27, 55–61.
 4. Anusaksathien O, Singh G, Peters TJ, Dolby AE: Immunity to self−antigens in periodontal disease. J Periodontol 1992, 63, 194–199.
 5. Hahn C−L, Schenkein H, Tew JG: Polyclonal B cell activators and in vitro induction of auto−antibody reactive with collagen. J Periodont Res 1997, 32, 608–613.
 6. Wasseaar A, Reinhardus C, Thepen T, Abraham−Inpijn L, Kievits F: Cloning, characterization, and antigen specificity of T−lymphocyte subsets extracted from gingival tissue of chronic adult periodontitis patients. Infect Immun 1995, 63, 2147–2153.
 7. Sugawara M, Yamashita K, Yoshie H, Hara K: Detection of, and anti−collagen antibody produced by, CD5−positive B cells in inflamed gingival tissues. J Periodont Res 1992, 27, 489–498.
 8. Govze Y, Herzberg MC: Serum and gingival crevicular fluid anti−desmosomal antibodies in periodontitis. J Periodontol 1993, 64, 603–608.
 9. Novo E, Viera N: Antineutrophil cytoplasmic antibodies: a missing link in the pathogenesis of periodontal disease? J Periodont Res 1996, 31, 365–368.
 10. Lesavre P: Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies antigen specificity. Am J Kidney Dis 1991, 18, 159–163.
 11. Boog CJP, De Graeff−Meeder ER, Lucassen MA, Van der Zee R, Voorhorst−Ogink MM, Van Kooten PJS, Geuze Hj, Van Eden W: Two monoclonal antibodies generated against human hsp 60 show reactivity with synovial membranes of patients with juvenile chronic arthritis. J Exp Med 1992, 175, 1805–1810.
 12. Elsaghier A, Prantera C, Bothamley G, Wilkins E, Jindal S, Ivanyi J: Disease association of antibodies to human and mycobacterial hsp70 and hsp60 stress proteins. Clin Exp Immunol 1992, 89, 305–309.
 13. Jarjour WN, Jeffries BD, Davis JS, Welch WJ, Mimura T, Winfield JB: Autoantibodies to human stress proteins. A survey of various rheumatic and other inflammatory diseases. Arthritis Rheum 1991, 34, 1133–1138.
 14. Kaufmann SHE: Heat shock proteins and the immune response. Immunol Today 1990, 11, 129–136.
 15. Kaufmann SHE, Schoel B, Embden JDA, Koga T, Wand−Wurttenberger A, Munk ME, Steinhoff U: Heatshock protein 60: Implications for pathogenesis of and protection against bacterial infections. Immun Rev 1991, 12, 67–90.
 16. Nualláin EM, Monaghan H, Reen DJ: Antibody response of restricted isotype to heat shock proteins in juvenile chronic arthritis. Scand J Immunol 1993, 38, 83–88.
 17. Res PCM, Thole JER, De Vries RRP: Heat shock proteins in immunopathology. Curr Opin Immunol 1991, 3, 924–929.
 18. Yi Y, Yang X, Brunham RC: Autoimmunity to heat shock protein 60 and antigen−specific production of interleukin−10. Infect Immun 1997, 65, 1669–1674.
 19. Van Eden W, Van der Zee R, Paul AGA, Prakken BJ, Wendling U, Anderton SM, Wauben MHD: Do heat shock proteins control the balance of T−cell regulation in inflammatory diseases? Immunol Today 1998, 19, 303–307.
 20. Yamazaki K, Ohsawa Y, Tabeta K, Ito H, Ueki K, Oda T, Yoshie H, Seymour GJ: Accumulation of human heat shock protein 60−reactive T cell in the gingival tissues of periodontitis patients. Infect Immun 2002, 70, 2492–2501.
 21. Lokensgard J, Bakken V, Schenck K: Heat shock response in Actinobacillus actinomycetemcomitans. FEMS Immunol Med Microbiol 1994, 8, 321–328.
 22. Nakano Y, Inai Y, Yamashita Y, Nagaoka S, Kusuzaki−Nagira T, Nishihara T, Okahashi N, Koga T: Molecular and immunological characterization of a 64−kDa protein of Actinobacillus actinomycetemcomitans. Oral Microbiol Immunol 1995, 10, 151–159.
 23. Vayssier C, Mayrand D, Grenier D: Detection of stress proteins in Porphyromonas gingivalis and other oral bacteria by Western immunoblotting analysis. FEMS Microbiol Let 1994, 121, 303–308.
 24. Ando T, Kato T, Ishihara K, Ogiuchi H, Okuda K: Heat shock proteins in the human periodontal disease process. Microbiol Immunol 1995, 39, 321–327.
 25. Konopka T: Role of cytokines, adhesion molecules, heat shock proteins, and autoimmunity response in periodontitis. Wrocław Medical University, 1998, 4. Habilitation thesis.
 26. Armitage GC: Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol 1999, 4, 1–6.
 27. Novo E, Garcia−MacGregor E, Viera N, Chaparro N, Crozzoli Y: Periodontitis and anti−neutrophil cytoplasmic antibodies in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis: a comparative study. J Periodontol 1999, 70, 185–188.
 28. Tabeta K, Yamazaki K, Hotokezaka H, Yoshie H, Hara K: Elevated humoral immune response to heat shock protein (hsp60) family in periodontitis patients. Clin Exp Immunol 2000, 120, 285–293.
 29. Lopatin DE, Shelburne CE, Poperin NV, Kowalski C, Bagramian RA: Humoral immunity to stress proteins and periodontal disease. J Periodontol 1999, 70, 1185–1193.