Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 557–561

Publication type: historical article

Language: Polish

Odkłamywanie historii. Nieznane karty w życiorysach niemieckich lekarzy i stomatologów

Straightening out History. Unknown Pages in the Lives of German Physicians and Dentists

Barbara Bruziewicz−Mikłaszewska1,, Gregor Karolonek2,, Aureliusz Mikłaszewski3,

1 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu

2 SKN przy Katedrze i Zakładzie Protetyki AM we Wrocławiu

3 Oddział Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego

Streszczenie

Autorzy na podstawie literatury, poszukiwań archiwalnych i źródłowych przedstawiają nieznane karty w biografiach niemieckich lekarzy i stomatologów. Niechlubnie „zasłużył się” uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu prof. dr Hermann Euler, dziekan Wydziału Medycznego i promotor pracy doktorskiej Wiktora Scholza w 1940 r. na temat odzyskiwania złota ze stomatologicznych prac protetycznych zmarłych osób.

Abstract

The authors, basing on professional literature as well as archive and source materials, present dark pages in the biographies of German physicians and dentists. Especially Prof. Herman Euler, Dean of the Medical Faculty and head of Dental Institute since 1933, contributed to the notorious reputation of the German University Dentistry. He was the supervisor of the doctoral thesis of Victor Scholz devoted to the recovery of gold from dental restorations in the oral cavities of dead people.

Słowa kluczowe

historia stomatologii, prof. Hermann Euler, praca doktorska Wiktora Scholza, Breslau 1940, nazizm, obozy koncentracyjne, odzyskiwanie złota

Key words

history of dentistry, Prof. Herman Euler, doctoral thesis of Victor Scholz – Breslau 1940, nazism, concentration camps, recycling of gold

References (18)

 1. Krucina J.: Redemptor Hominis. Program pontyfikatu Jana Pawła II. W: „Co mówi Papież”. Nauczanie społeczne Jana Pawła II. Wyd. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 2005, 37.
 2. HttpIIwww.frankfurter−verbindungen.de/korporierte/e.html z 02.09.2002 r.
 3. Jutte R.: Historia medycyny alternatywnej. Od magii do naturalnych metod leczenia. Wyd. W. A. B. Warszawa 2001, 63, 70.
 4. Biogram Karla Kötschau. Brockhaus Enzyklopädie 1970, t. 10, 546.
 5. Kozuschek W: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 147.
 6. Euler H: Der Fortschreitendre Verfall des menschlichen Gebisses seine Ursachen und seine Berkämpfung. Wyd. Ferdinand Hirt, Breslau 1939, 56. Biographisches Lexikon der hervorragen den Ärzte der letzten fünfzig Jahre.
 7. Smereka J: Studia stomatologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim do roku 1945. Wrocławska Stomatologia 1975, 14, 15.
 8. Hündrich B: Biologische Zahnmedizin in Nationalsozialismus. Entwurf und Entwicklung einer neuen deutschen zahnheilkunde, zwischen 1933 und 1945 und ihre Beziehung zur alternativ – ganzheitlichen zahnmedezin von heute. Praca doktorska, Heidelberg 2000.
 9. Scholz W: Uber die Möglichkeit der Wiederverwendung des Goldes in Munde der Toten. Inaugural Dissertation zur Erlangung des Grades eines Dr der Zahnheilkunden der Hohen medizinischen Fakultät der Schlesischen Friedrich−Wilhelm Universität zu Breslau. Druck: Paul Schwarzers Buchdruckerei. Strehlen 1940, sygn 6112, archiwum Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 10. Vorlesungs und Personalverzeichnis der Schlesischen Friedrich Wilhelms Universität zu Breslau za lata 1890–1945.
 11. Scholz W: Dokument z 15 czerwca 1935, sygn. M 122, 84. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jahresberzeichrus der deutschen hochschulschriften 1940, verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig, 1941, 114.
 12. Sehn J: Obóz koncentracyjny Oświęcim Brzezinka Auschwitz Birkenau, Warszawa 1964. Wyd. Prawnicze. Klee E. Auschwitz, die N−S Medizin und ihre opfer, Frankfurt, 1997.
 13. Altenburger E: Ein Beitrag zur Geschichte der Medizinischen Fakültat zu Breslau, praca doktorska. Tubingen 1953, 48–49.
 14. Haüssermann E: Von Peinigern und Gepeinigten. ZM 93 nr 18, 16, 9, 2003 (2287), 110–111.
 15. Riaud X: La pratique dentaire dans le camps du IIIeme Reich. Wyd. L’ Harmattan, Paris, 2002, 128, 222, 255.
 16. Jütte R: Das zahngold und die „Auschwitzlüge”. W: „Ein wunder wie der goldene zahn”. Jan Thorbeckie Verlag, Ostifildern 2004, 115–117.
 17. Scholz A: Stowarzyszenia i izby lekarskie na Śląsku od założenia do roku 1945. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować, 14–16 września, Krzyżowa 2001, 27.
 18. Scholz A: Losy wrocławskich profesorów medycyny po roku 1945, 2 niemiecko−polskie sympozjum „Zrozumieć przeszłość – przyszłość kształtować, 12–14 września, Miśnia 2003, 30, 37.