Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 513–520

Publication type: review article

Language: Polish

Rola lipidów w patogenezie amyloidoz i w mechanizmach destrukcji komórki

The Role of Lipids in the Pathogenesis of Amyloidoses and in the Cell Destruction Mechanisms

Grzegorz Terlecki1,

1 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Streszczenie

Choroba Alzheimera, Parkinsona i wiele innych to amyloidozy, związane z zaburzeniami spowodowanymi tworzeniem złogów w różnych tkankach przez swoiste białka, które u zdrowych osób nie wykazują takiej tendencji. Bezpośrednią przyczyną tych zaburzeń jest zmiana typowej dla tych białek konformacji na inną, sprzyjającą tworzeniu się z ich cząsteczek polimerycznych struktur, zwanych amyloidem. Za prawdopodobną przyczynę takiego zachowania się białek amyloidogennych uważa się ich wzajemne oddziaływanie z lipidami błon komórkowych, a szczególnie z fosfolipidami kwaśnymi. W niniejszej pracy, na przykładzie peptydu Aβ i białka α−synukleiny, budulca amyloidu, odpowiednio w chorobie Alzheimera i Parkinsona, przedstawiono mechanizm interakcji tych peptydów/białek z błoną lipidową. Opisano także powiązanie tej interakcji z budową oddziałującego peptydu i czynnikami utleniającymi, co ma kluczowe znaczenie dla polimeryzacji peptydu/białka. Innym, niepatologicznym skutkiem zmian konformacyjnych białka z udziałem lipidu/lipidów jest powstawanie aktywnych antynowotworowo konformerów takich białek, jak α−laktoalbumina czy histon H1. Są one zdolne do rozpoznawania komórek nowotworowych i niszczenia ich przez indukowanie apoptozy. W myśl najnowszej koncepcji genezy amyloidoz i innych procesów, u podstaw których leżą zmiany konformacyjne białek, kluczowym elementem jest błona komórkowa, a szczególnie fosfolipidy kwaśne wchodzące w skład jej dwuwarstwy lipidowej. Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym generują one przy powierzchni błony strefę o silnie obniżonym pH, która powoduje zmianę konformacji białek wchodzących w interakcję z błoną.

Abstract

Alzheimer’s disease, Parkinsons’s disease and many other disorders have been shown to be amyloidoses. They are dysfunctions caused by deposits of proteins, appearing in different tissues and formed by proteins which in the healthy organism do not have such a tendency. Changes in the conformation of the proteins lead to the conversion of the typical for them conformation into the other one causing the polymerization of the proteins into amyloid structures. The presented review shows that the amyloidogenic behaviour of proteins is generated probably by their interaction with cell membrane lipids and particularly with acidic phospholipids. Using Aβ−peptyde and the protein α−synuclein as representatives of amyloid forming elements in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease respectively, the mechanism of the interaction of the peptyde/protein with lipid membrane was shown. Relations between the interaction, the peptyde structure and oxidizing agents were also presented in the light of evidences indicating the key role of the interaction in the peptyde/protein molecules polymerization. The other, not pathological effect of protein conformation changes with lipid/lipids participation is the convertion of α−lactalbumin and histone H1 into conformers with antitumor activity, able to induce apoptosis in tumor cells. The principal idea of the newest conception of amyloidogenesis and other processes basically connected with changes of proteins conformation is that the cell membrane acidic phospholipids can provide the low−pH environment on the membrane, generating the convertion of the interacting protein conformation.

Słowa kluczowe

choroby konformacyjne, amyloidozy, lipidy, fosfolipidy kwaśne, ludzka α−laktoalbumina HAMLET zdolna do uśmiercania komórek nowotworowych

Key words

conformational diseases, amyloidoses, lipids, acidic phospholipids, human alpha−lactalbumin made lethal to tumor cells HAMLET

References (40)

 1. Rochet JC, Lansbury PT Jr: Amyloid fibrillogenesis: themes and variations. Curr Opin Struct Biol 2000, 10, 60–68.
 2. Selkoe DJ: Toward a comprehensive theory for Alzheimer’s disease. Hypothesis: Alzheimer’s disease is caused by the cerebral accumulation and cytotoxicity of amyloid beta−protein. Ann N Y Acad Sci 2000, 924, 17–25.
 3. Perutz MF, Finch JT, Berriman J, Lesk A: Amyloid fibers are water−filled nanotubes. Proc Natl Acad Sci U S A 2002, 99, 5591–5595.
 4. Kayed R, Head E, Thompson JL, McIntire TM, Milton SC, Cotman CW, Glabe CG: Common structure of soluble amyloid oligomers implies common mechanism of pathogenesis. Science 2003, 300, 486–489.
 5. McLaurin J, Yang D, Yip CM, Fraser PE: Review: modulating factors in amyloid−beta fibril formation. J Struct Biol 2000, 130, 259–270.
 6. Lin H, Bhatia R, Lal R: Amyloid beta protein forms ion channels: implications for Alzheimer’s disease pathophysiology. FASEB J 2001, 15, 2433–2444. Erratum in: FASEB J 2002, 16, 759.
 7. Yip CM, McLaurin J: Amyloid−beta peptide assembly: a critical step in fibrillogenesis and membrane disruption.Biophys J 2001, 80, 1359–1371.
 8. Kracun I, Kalanj S, Talan−Hranilovic J, Cosovic C: Cortical distribution of gangliosides in Alzheimer’s disease. Neurochem Int 1992, 20, 433–438.
 9. Pettegrew JW, Panchalingam K, Hamilton RL, McClure RJ: Brain membrane phospholipid alterations in Alzheimer’s disease. Neurochem Res 2001, 26, 771–782.
 10. Kakio A, Nishimoto S, Yanagisawa K, Kozutsumi Y, Matsuzaki K: Interactions of amyloid beta−protein with various gangliosides in raft−like membranes: importance of GM1 ganglioside−bound form as an endogenous seed for Alzheimer amyloid. Biochemistry 2002, 41, 7385–7390.
 11. Gibson Wood W, Eckert GP, Igbavboa U, Muller WE: Amyloid beta−protein interactions with membranes and cholesterol: causes or casualties of Alzheimer’s disease. Biochim Biophys Acta 2003, 1610, 281–290.
 12. Bokvist M, Lindstrom F, Watts A, Grobner G: Two types of Alzheimer’s beta−amyloid (1−40) peptide membrane interactions: aggregation preventing transmembrane anchoring versus accelerated surface fibril formation. J Mol Biol 2004, 335, 1039–1049.
 13. Forno LS: Neuropathology of Parkinson’s disease. Neuropathol Exp Neorol 1996, 55, 259–272.
 14. Maroteaux L, Campanelli JT, Scheller RH: Synuclein: a neuron−specific protein localized to the nucleus and presynaptic nerve terminal. J Neurosci 1988, 8, 2804–2815.
 15. Conway KA, Harper JD, Lansbury PT Jr: Fibrils formed in vitro from alpha−synuclein and two mutant forms linked to Parkinson’s disease are typical amyloid. Biochemistry 2000, 39, 2552–2563.
 16. Goldberg MS, Lansbury PT Jr: Is there a cause−and−effect relationship between alpha−synuclein fibrillization and Parkinson’s disease? Nat Cell Biol 2000, 2, E115–119.
 17. Davidson WS, Jonas A, Clayton DF, George JM: Stabilization of alpha−synuclein secondary structure upon binding to synthetic membranes. J Biol Chem. 1998, 273, 9443–9449.
 18. Volles MJ, Lee SJ, Rochet JC, Shtilerman MD, Ding TT, Kessler JC, Lansbury PT Jr: Vesicle permeabilization by protofibrillar alpha−synuclein: implications for the pathogenesis and treatment of Parkinson’s disease. Biochemistry 2001, 40, 7812–7819.
 19. Rochet JC, Conway KA, Lansbury PT Jr: Inhibition of fibrillization and accumulation of prefibrillar oligomers in mixtures of human and mouse alpha−synuclein. Biochemistry 2000, 39, 10619–10626.
 20. Conway KA, Lee SJ, Rochet JC, Ding TT, Williamson RE, Lansbury PT Jr: Acceleration of oligomerization, not fibrillization, is a shared property of both alpha−synuclein mutations linked to early−onset Parkinson’s disease: implications for pathogenesis and therapy. Proc Natl Acad Sci U S A 2000, 97, 571–576.
 21. Ziv I, Offen D, Barzilai A, Haviv R, Stein R, Zilkha−Falb R, Shirvan A, Melamed E: Modulation of control mechanisms of dopamine−induced apoptosis – a future approach to the treatment of Parkinson’s disease? J Neural Transm Suppl 1997, 49, 195–202.
 22. Lambert MP, Barlow AK, Chromy BA, Edwards C, Freed R, Liosatos M, Morgan TE, Rozovsky I, Trommer B, Viola KL, Wals P, Zhang C, Finch CE, Krafft GA, Klein WL: Diffusible, nonfibrillar ligands derived from Abeta1−42 are potent central nervous system neurotoxins. Proc Natl Acad Sci U S A 1998, 95, 6448–6453.
 23. Hartley DM, Walsh DM, Ye CP, Diehl T, Vasquez S, Vassilev PM, Teplow DB, Selkoe DJ: Protofibrillar intermediates of amyloid beta−protein induce acute electrophysiological changes and progressive neurotoxicity in cortical neurons. J Neurosci 1999, 19, 8876–8884.
 24. Lee EN, Lee SY, Lee D, Kim J, Paik SR: Lipid interaction of alpha−synuclein during the metal−catalyzed oxidation in the presence of Cu2+ and H2O2. J Neurochem 2003, 84, 1128–1142.
 25. Heine WE, Klein PD, Reeds PJ: The importance of alpha−lactalbumin in infant nutrition. LC, Schulman J Nutr 1991, 121, 277–283.
 26. Wu LC, Schulman BA, Peng ZY, Kim PS: Disulfide determinants of calcium−induced packing in alpha−lactalbumin. Biochemistry 1996, 35, 859–863.
 27. Svensson M, Mossberg AK, Pettersson J, Linse S, Svanborg C: Lipids as cofactors in protein folding: stereospecific lipid−protein interactions are required to form HAMLET (human alpha−lactalbumin made lethal to tumor cells). Protein Sci 2003, 12, 2805–2814.
 28. Hakansson A, Zhivotovsky B, Orrenius S, Sabharwal H, Svanborg C: Apoptosis induced by a human milk protein. Proc Natl Acad Sci U S A 1995, 15, 8064–8068.
 29. Svanborg C, Agerstam H, Aronson A, Bjerkvig R, Duringer C, Fischer W, Gustafsson L, Hallgren O, Leijonhuvud I, Linse S, Mossberg AK, Nilsson H, Pettersson J, Svensson M: HAMLET kills tumor cells by an apoptosis−like mechanism−cellular, molecular, and therapeutic aspects. Adv Cancer Res 2003, 88, 1–29.
 30. Koiv A, Palvimo J, Kinnunen PK: Evidence for ternary complex formation by histone H1, DNA, and liposomes. Biochemistry 1995, 34, 8018–8027.
 31. Zhao H, Bose S, Tuominen EK, Kinnunen PK: Interactions of histone H1 with phospholipids and comparison of its binding to giant liposomes and human leukemic T cells. Biochemistry 2004, 43, 10192–10202.
 32. Sawamura N, Morishima−Kawashima M, Waki H, Kobayashi K, Kuramochi T, Frosch MP, Ding K, Ito M, Kim TW, Tanzi RE, Oyama F, Tabira T, Ando S, Ihara Y: Mutant presenilin 2 transgenic mice. A large increase in the levels of Abeta 42 is presumably associated with the low density membrane domain that contains decreased levels of glycerophospholipids and sphingomyelin. J Biol Chem 2000, 275, 27901–27908.
 33. McLaurin J, Franklin T, Chakrabartty A, Fraser PE: Phosphatidylinositol and inositol involvement in Alzheimer amyloid−beta fibril growth and arrest. J Mol Biol 1998, 278, 183–194.
 34. Colon W, Kelly JW. Partial denaturation of transthyretin is sufficient for amyloid fibril formation in vitro. Biochemistry 1992, 15, 31(36), 8654–8660.
 35. Whittingham JL, Scott DJ, Chance K, Wilson A, Finch J, Brange J, Guy Dodson G: Insulin at pH 2: structural analysis of the conditions promoting insulin fibre formation. Mol Biol 2002, 31, 479–490.
 36. Zhao H, Tuominen EK, Kinnunen PK: Formation of amyloid fibers triggered by phosphatidylserine−containing membranes. Biochemistry 2004, 43, 10302–10307.
 37. Zhu M, Souillac PO, Ionescu−Zanetti C, Carter SA, Fink AL: Surface−catalyzed amyloid fibril formation. J Biol Chem 2002, 277, 50914–50922.
 38. Kim IC, Shirahama T, Cohen AS: The lipid content of amyloid fibrils purified by a variety of methods. Am J Pathol 1967, 50, 869–886.
 39. Chakrabartty A: Progress in transthyretin fibrillogenesis research strengthens the amyloid hypothesis. Proc Natl Acad Sci U S A 2001, 98, 14757–14759.
 40. Utsugi T, Schroit AJ, Connor J, Bucana CD, Fidler IJ: Elevated expression of phosphatidylserine in the outer membrane leaflet of human tumor cells and recognition by activated human blood monocytes. Cancer Res 1991, 51, 3062–3066.