Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 463–469

Publication type: original article

Language: English

Influence of Smoking and Alcohol Consumption on Total Antioxidant Status in Patients with Psoriasis

Wpływ palenia tytoniu i picia alkoholu na całkowity potencjał antyoksydacyjny u pacjentów chorych na łuszczycę

Anna Luty−Frąckiewicz1,, Iwona Markiewicz−Górka1,, Lidia Januszewska1,

1 Department of Hygiene, Silesian Piasts University of Medicine in Wroclaw, Poland

Abstract

Background. Psoriasis is regarded as a multifactorial disease in which interaction between genetic and environmental factors seems to play a causative role. Evidence is now accumulating that there is an association between cigarette smoking, alcohol consumption, and psoriasis, but the detailed mechanisms are not yet known. Many of the adverse effects of smoking and alcohol consumption may result from oxidative damage to critical biological substances. Deficiency in any of the antioxidant defense systems can cause a reduction in the total antioxidant status (TAS) of an individual.
Objectives. Determining whether alcohol consumption and tobacco smoking may effect total antioxidant status in psoriatic patients.
Material and Methods. Sixty patients with psoriasis vulgaris (33 women and 27 men; mean age: 36.7 years, range: 19–67 years) were examined. Sixty healthy people (33 women and 27 men, mean age: 32.8 years, range: 19–62 years) served as the control group. Information on lifetime smoking and alcohol consumption was obtained by questionnaire and included age of onset, average and maximum daily consumption, kind of consumption, and periods of abstinence. TAS was measured in plasma using a kit manufactured by Randox Laboratories, Ltd.
Results. The authors found that TAS was significantly lower in the study group of patients than in healthy controls. TAS was significantly lower in the study group of smokers (smoking more than 20 cigarettes a day) than in non−smokers. From the group of people examined the authors separated out those who drank more than 150 g of pure ethanol per week. In this group, TAS was found to be lower than in the group not consuming that much alcohol, but the results reached significance only for women. The authors found negative correlation between TAS and the number of cigarettes smoked per day and the amount of alcohol consumed.
Conclusion. This is the first report on the influence of smoking and alcohol consumption on total blood antioxidant status in psoriasis. The study clearly shows that smoking and alcohol drinking lower the total antioxidant status in patients with psoriasis. The antioxidant system of these patients is possibly in a depressed state or overloaded due to the cutaneous infection and oxidative stress caused by smoking and alcohol drinking.

Streszczenie

Wprowadzenie. Etiopatogenetyczne aspekty łuszczycy są szczególnie złożone i tylko częściowo poznane. Badania epidemiologiczne zwracają uwagę na związek między paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu a łuszczycą, mechanizmy działania nie są jednak dokładnie określone. Za szkodliwe działanie tych używek najprawdopodobniej są odpowiedzialne reakcje wolnorodnikowe, a w rezultacie stres oksydacyjny. Całkowity potencjał antyoksydacyjny mierzy zdolność przeciwutleniającą osocza, na którą składają się zarówno enzymy antyoksydacyjne, jak również wiele antyoksydantów niskocząsteczkowych.
Cel pracy. Zbadanie wpływu palenia tytoniu i picia alkoholu na całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza (TAS) u pacjentów chorych na łuszczycę zwykłą.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 60 dorosłych osób, chorych na łuszczycę zwykłą (33 kobiet i 27 mężczyzn, w wieku 19–68 lat, średnia 37,8 lat). W grupie kontrolnej było 60 osób zdrowych (33 kobiet i 27 mężczyzn w wieku 19–62 lat, średnia 32,8 lat). Dane dotyczące ilości spożywanego alkoholu i częstości palenia tytoniu zebrano, przeprowadzając szczegółowy wywiad. Całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza zmierzono za pomocą zestawu odczynników firmy Randox.
Wyniki. U osób chorujących na łuszczycę TAS jest niższy w porównaniu z grupą kontrolną. Wartość TAS jest również znacząco niższa w grupie palaczy (palący powyżej 20 papierosów dziennie) w porównaniu z osobami niepalącymi. Wśród osób spożywających więcej niż 150 g czystego alkoholu tygodniowo TAS jest również niższy w porównaniu do osób niepijących lub pijących mniej, różnice te są jednak istotne statystycznie tylko w grupie kobiet. Wykazano nieistotną statystycznie negatywną korelację między wartością TAS a liczbą wypalanych papierosów i ilością spożywanego alkoholu.
Wnioski. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu obniża całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza u pacjentów chorych na łuszczycę. Układ antyoksydacyjny pacjentów jest najprawdopodobniej mniej wydolny lub przeładowany w związku ze stanem zapalnym oraz stresem oksydacyjnym spowodowanym przez palenie tytoniu i picie alkoholu.

Key words

psoriasis, smoking, alcohol consumption, total antioxidant status

Słowa kluczowe

łuszczyca, palenie tytoniu, alkohol, całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza

References (33)

 1. Gelfand JM, Stern RS, Nijsten T: The prevalence of psoriasis in African Americans: Results from a populationbased study. J Am Acad Dermatol 2005, 52, 23–26.
 2. Yilirim M, Inaloz HS, Baysal V, Delibas N: The role of oxidants and antioxidants in psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003, 17, 34–36.
 3. Maccarone M, Catani MV, Iraci S: A survey of reactive oxygen species and their role in dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol 1997, 8, 185–202.
 4. Kavli G, Forde OH, Arnesen E, Stenvold SE: Psoriasis: familial predisposition and environmental factors. Br Med J 1985, 291, 999–1000.
 5. Poikolainen K, Reunala T, Karvonen J: Smoking, alcohol and life events related to psoriasis among women. Br J Dermatol 1994, 130, 473–477.
 6. Poikolainen K, Karvonen J, Pukalla E: Excess mortality related to alcohol and smoking among hospital−treated patients with psoriasis. Arch Dermatol 1999, 135, 1490–1493.
 7. Naldi L, Parazzini F, Brevi A: Family history, smoking habits, alcohol consumption and risk for psoriasis. Br J Dermatol 1992, 127, 212–217.
 8. Naldi L, Peli L, Parazzini F: Association of early−stage psoriasis with smoking and male alcohol consumption. Evidence from an Italian case−control study. Arch Dermatol 1999, 135, 1479–1484.
 9. Poikolainen K, Rennal A, Karvonen J, Lanharanta J, Karkkainen P: Alcohol intake. A risk factor for psoriasis in young and middle aged men? Br Med J 1990, 300, 780–783.
 10. Sonnex TS, Carrington P, Norris P: Polymorphonuclear leukocyte random migration and chemotaxis in psoriatic and healthy adult smokers and non−smokers. Br J Dermatol 1988, 119, 653–659.
 11. Ludwig PW, Hoidal JR: Alterations in leukocyte oxidative metabolism in cigarette smokers. Am Rev Respir Dis 1982, 126, 977–980.
 12. Luty−Frąckiewicz A, Jethon Z, Januszewska L: Effect of smoking and alcohol consumption on the serum selenium level of Lower Silesian population. Sci Total Environ 2002, 285, 89–95.
 13. Fredriksson T, Pettersson U: Severe psoriasis – oral therapy with a new retinoid. Dermatologica 1978, 157, 238− 244.
 14. Kokcam I, Naziroglu M: Antioxidants and lipid peroxidation status in the blood of patients with psoriasis. Clin Chim Acta 1999, 289, 23–31.
 15. Popov I, Lewin GA: A deficient function of the antioxidative system of the organism as an aetiopathogenic factor in psoriasis. Med Hypotheses 1991, 35, 229–236.
 16. Winkler BS: Unequivocal evidence in support of the nonenzymatic redox coupling between glutathione/glutathione disulfide and ascorbic acid/dehydroascorbic acid. Biochim Biophis Acta 1992, 1117, 287–290.
 17. Miller NJ, Rice−Evans C, Davies MJ, Gopinathan V et al.: A novel method for measuring antioxidant capacity and its application to monitoring the antioxidant status in premature neonates. Clin Sci 1993, 84, 407–412.
 18. Vanizor Kural B, Orem A, Cimsit G, Yandi YE, Calapoglu M: Evaluation of the aterogenic tendency of lipids and lipoprotein content and their relationship with oxidant−antioxidant system in patients with psoriasis. Clin Chim Acta 2003, 328, 71–82.
 19. Severin E, Nave B, Stander M et al.: Total antioxidative capacity is normal in sera from psoriasis patients despite elevated bilirubin, tocopherol and urate levels. Dermatology 1999, 198, 336–339.
 20. Wolf R, Wolf D, Ruocco V: Alcohol intake and psoriasis. Clinics Derm 1999, 17, 423–430.
 21. Luty−Frąckiewicz A: The influence of smoking and alcohol consumption on skin changes among psoriasis vulgaris patients [Wpływ palenia tytoniu i picia alkoholu na zmiany skórne wśród pacjentów z łuszczycą zwykłą]. Przeg Derm 2003, 4, 275–280
 22. Zimmerman GM: Alcohol and psoriasis. Arch Dermatol 1999, 135, 1541–1542.
 23. Ringstad J, Knutsen SF, Nilssen O, Thomassen YA: Comparative study of serum selenium and vitamin E levels in a population of male risk drinkers and abstainers. A population based matched−pair study. Biol Trace Elem Res 1993, 36, 65–71.
 24. Gueguen S, Pirollet P, Leroy P, Guilland JC et al.: Changes in serum retinol, α−tocopherol, vitamin C, carotenoids, zinc and selenium after micronutrient supplementation during alcohol rehabilitation. J Am Coll Nutr 2003, 22: 303–310.
 25. Nordmann R, Rouach H: Alcohol and free radicals: from basic research to clinical prospects. Bull Acad Natl Med 1995, 179, 1839–1853.
 26. Higuchi H, Kurose I, Kato S: Ethanol−induced apoptosis and oxidative stress in hepatocytes. Alcohol Clin Exp Res 1996, 29, 340–346.
 27. Schopf RE, Ockenfelds HM, Morsches B: Ethanol enhances the mitogen−driven lymphocyte proliferation in patients with psoriasis. Acta Derm Venereol (Stockh) 1996, 76, 260–263.
 28. Papas AM: Determinants of antioxidant status in humans. Lipids 1996, 31, S77–S82.
 29. Parfitt VJ, Rubba P, Bolton C, Marotta G et al.: A comparison of antioxidant status and free radical peroxidation on plasma liporotrins in healthy young persons from Naplaes and Bristol. Eur Heart J 1994, 15, 871–876.
 30. Lecomte E, Herbeth B, Pirollet P, Chancerelle Y et al.: Effect of alcohol consumption on blood antioxidant nutrients and oxidative stress indicators. Am J Clin Nutr 1994, 60, 255–261.
 31. Marangon K, Herbeth B, Lecomte E, Paul−Dauphin A et al.: Diet, antioxidant status and smoking habits in French men. Am J Clin Nutr 1998, 67, 231–239.
 32. Rust P, Lehner P, Elmadfa I: Relationship between dietary intake, antioxidant status and smoking habits in female Australian smokers. Eur J Nurtr 2001, 40, 78–83.
 33. Wallstrom P, Wirfalt E, Lahmann PH et al.: Serum concentrations of β−carotene and α−tocopherol are associated with diet, smoking and general and central adiposity. Am J Clin Nutr 2001, 73, 777–785.