Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 393–397

Publication type: clinical case

Language: English

N3 Neck Disease in the Course of Small (T1) Laryngeal Cancer – Case Report

Zaawansowany miejscowo guz szyi (N3) w przebiegu ograniczonego ogniska raka krtani (T1) – opis przypadku

Andrzej Dorobisz1,, Marcin Frączek2,, Andrzej Bieniek3,, Tomasz Kręcicki2,

1 Department of Vascular, General and Transplantation Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Otolaryngology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

3 Department of Dermatology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

In the paper the authors present the problem of diagnostic and therapy for advanced neck metastasis. The authors discuss a case of a 54−year−old man with quickly increasing N3 neck lymph nodes in the course of T1 supraglottic cancer. The patient after tumor excision and immediate one stage reconstruction with pectoralis major flap was irradiated up the dose of 68 Gy. Both surgical and radiation procedures were well tolerated. Diagnostic problems concerning advanced neck metastatic tumors are interdisciplinary similarly to the therapeutic procedures often involving head and neck, vascular plastic surgeon as well as radioand chemotherapist what enable to obtain successful outcome. Some of the modern diagnostic and treatment alternatives are presented.

Streszczenie

W artykule przedstawiono problemy związane z diagnostyką i leczeniem zaawansowanych przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych szyi. Omówiono przypadek 54−letniego chorego z szybko wzrastającym guzem szyi (N3) w przebiegu raka krtani w niskim stopniu zaawansowania miejscowego (T1). Pacjent po usunięciu guza szyi, z jednoczasową rekonstrukcją płatem z mięśnia piersiowego większego, został poddany radioterapii do dawki cał− kowitej 68 Gy. Problem szybkiej i skutecznej diagnostyki zmian na szyi dotyczy lekarzy różnych specjalności, podobnie jak leczenie, które wielokrotnie wymaga udziału zespołu wielospecjalistycznego: chirurga głowy i szyi, chirurga plastyka, chirurga naczyniowego, radioi chemioterapeuty. Takie postępowanie umożliwia uzyskanie sukcesu terapeutycznego nawet w przypadkach o wysokim stopniu zaawansowania. W artykule autorzy omawiają elementy diagnostyki i leczenia guzów szyi.

Key words

neck metastases, laryngeal carcinoma, surgical therapy

Słowa kluczowe

przerzuty węzłowe, rak krtani, leczenie chirurgiczne

References (13)

 1. Merkulov V, Petrov N: The role of ultrasonography in the diagnosis of neck lymphadenopathies. Centr East Europe J ORL−HNS 1997, 2, 28.
 2. Jones AS, Cook JA, Phillips DE, Roland NR: Squamous carcinoma presenting as an enlarged cervical lymph node. Cancer 1993, 72, 1756–1761.
 3. American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Handbook. Springer Verlag, New York 2002, 6th ed.
 4. Kawecki A, Towpik E: Nowotwory głowy i szyi. W: Zasady rozpoznawania i leczenia nowotworów. Red. Kułakowski A, Towpik E, Warszawa PFESO 1997.
 5. Licitra L, Bernier J, Grandi C, Locati L, Merlano M, Gatta G, Lefebvre JL: Cancer of the larynx. Crit Rev Oncol Hematol 2003, 47, 65–80.
 6. Janczewski G, Osuch−Wójcikiewicz E: Rak krtani i gardła dolnego. α−medica press, Bielsko−Biała 2002.
 7. Spector JG, Sessions DG, Haughey BH, Chao KSC, Simpson J, El Mofty S, Perez CA: Delayed Regional Metastases, Distant Metastases, and Second Primary Malignancies in Squamous Cell Carcinomas of the Larynx and Hypopharynx. Laryngoscope 2001, 111(6), 1079–1087.
 8. Ahmed K, Robbins K, Wong F: Efficacy of concomitant chemoradiation and surgical salvage for N3 nodal disease associated with upper aerodigestive tract carcinoma. Laryngoscope 2000, 110, 1789–1793.
 9. Boyd T, Harari P, Tannehill S: Planned postradiotherapy neck dissection in patients with advanced head and neck cancer. Head Neck 1998, 20, 132–137.
 10. Sanguineti G, Corvo R, Benasso M: Management of the neck after alternating chemoradiotherapy for advanced head and neck cancer. Head Neck 1999, 21, 223–228.
 11. Chan SW, Mukesh BN, Sizeland A: Treatment outcome of N3 nodal head and neck squamous cell carcinoma. Otolaryngol Head Neck Surg 2003, 129, 55–60.
 12. Robbins KT, Clayman G, Levine PA: Neck dissection classification update: Revisions proposed by the American Head and Neck Society and the American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002, 128, 751–758.
 13. Shaha AR: Extended neck dissection. Operative Techniques in Otolaryngology 2004, 15, 184–189.