Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 379–382

Publication type: review article

Language: Polish

Choroba Buergera o ciężkim przebiegu ze współistniejącym niedoborem białka C – opis przypadku

Severe Course of Buerger’s Disease with Coexisting Protein C Deficiency – Case Report

Bożena Sapian−raczkowska1,, Maciej Rabczyński1,, Rafał Małecki1,, Rajmund Adamiec1,

1 Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek 47−letniego mężczyzny leczonego z powodu przewlekłego niedokrwienia kończyn górnych i dolnych o ciężkim przebiegu. Wykonane badania dodatkowe wskazały na chorobę Buergera ze współistniejącym niedoborem białka C jako przyczynę obserwowanych objawów.

Abstract

We present a case of 47−year−old man suffering from severe chronic upper and lower extremities ischemia. Accessory investigations indicated Buerger disease coexisting with protein C deficiency as a reason of the observed symptoms.

Słowa kluczowe

choroba Buergera, białko C, trombofilia

Key words

Buerger’s disease, protein C, thrombophilia

References (15)

 1. Olin JW: Thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease). N Engl J Med 2000, 343, 864–869.
 2. Wysokinski WE, Kwiatkowska W, Sapian−Raczkowska B, Czarnacki M, Doskocz R, Kowal−Gierczak B: Sustained classic clinical spectrum of thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease). Angiology 2000, 51, 141–150.
 3. Łopaciuk S: Wrodzona trombofilia. W: Zakrzepy i zatory. Red.: Łopaciuk S, PZWL, Warszawa 2002, 65–88.
 4. Von Winiwarter F: Ober eine eigentumliche Form von Endarteriitis und Endophlebitis mit Gangran des Fusses. Arch Klin Chir 1878, 23, 202–226.
 5. Szuba A, Cooke JP: Thromboangiitis obliterans: An update on Buerger’s disease. West J Med 1998, 168, 255–260.
 6. Tanaka K: Pathology and pathogenesis of Buerger’s disease. Int J Cardiol 1998, 66, Suppl. 1, 237–242.
 7. Maslowski L, McBane R, Alexewicz P, Wysokinski WE: Antiphospholipid antibodies in thromboangiitis obliterans. Vasc Med 2002, 7, 259–264.
 8. Avcu F, Akar N, Akar E, Beyan C, Yalçin A: Prothrombin Gene 20210 G A and Factor V Arg 506 to Gln Mutation in a Patient with Buerger’s Disease. A Case Report. Angiology 2000, 51, 421–423.
 9. Avcu F, Akar E, Demirkilic U, Yilmaz E, Akar N, Yalcin A: The role of prothrombotic mutations in patients with Buerger’s disease. Thromb Res 2000, 100, 143–147.
 10. Makris M, Leach M, Beauchamp NJ, Daly ME, Cooper PC, Hampton KK, Bayliss B, Peake IR, Miller GJ, Preston FE: Genetic analysis, phenotypic diagnosis, and risk of venous thrombosis in families with inherited deficiencies of protein S. Blood 2003, 95, 1935–1941.
 11. Athanassiou P, McHale J, Dikeou S, Laffan M, Dantis P, Davies KA: Buerger’s disease and protein S deficiency: successful treatment with prostacyclin. Clin Exp Rheumatol 1995, 13, 371–375.
 12. Fukudome BK, Ye X, Tsuneyoshi N, Tokunaga O, Sugawara K, Mizokami H, Kimoto M: Activation mechanism of anticoagulant protein C in large blood vessels involving the endothelial cell protein C receptor. J Exp Med 1998, 187, 1029–1035.
 13. De Stefano V, Finazzi G, Mannuccigs MM: Inherited Thrombophilia: Pathogenesis, Clinical Syndromes, and Management. Blood 1996, 87, 3531–3544.
 14. Walker FJ: Protein C deficiency in liver disease. Ann Clin Lab Sci 1990, 20, 106–112.
 15. Yan SB, Helterbrand JD, Hartman DL, Wright TJ, Bernard GR: Low levels of protein C are associated with poor outcome in severe sepsis. Chest 2001, 120, 915–922.