Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 345–353

Publication type: review article

Language: Polish

Przydatność współczesnej diagnostyki laboratoryjnej w ocenie dojrzałości płuc płodu

The Usefulness of Contemporary Laboratory Medicine in Fetal Lung Maturity Assessment

Agnieszka Sapa1,

1 Katedra i Zakład Analityki Medycznej AM we Wrocławiu

Streszczenie

Przedwczesny poród może być obarczony ryzykiem wystąpienia u noworodka następstw klinicznych związanych z niedojrzałością układu oddechowego. Prawidłowe określenie dojrzałości płuc jest niezwykle cenną informacją dla klinicystów. Dynamiczny rozwój diagnostyki dojrzałości płuc płodu sprawił, że obecnie jest dostępnych wiele testów, pozwalających na ocenę stanu płodu jeszcze przed porodem. Nie wszystkie badania można jednak zalecić. Niniejsza praca ma na celu omówienie współczesnych metod diagnostycznych z uwzględnieniem ich przydatności klinicznej oraz czynników przedanalitycznych. Przedstawiono między innymi wyznaczanie stosunku lecytyna/sfingomielina, określanie poziomu fosfatydyloglicerolu, metody wykorzystujące fizyczne właściwości płynu owodniowego, w tym polaryzację fluorescencji oraz określanie liczby ciał lamelarnych. Pomimo wielu wad, wyznaczanie stosunku lecytyna/sfingomielina wciąż jest metodą referencyjną. Laboratoria zajmujące się diagnostyką prenatalną powinny rozważyć oferowanie szybkich i niedrogich testów, takich jak: określanie liczby ciał lamelarnych za pomocą analizatorów hematologicznych oraz wyznaczanie stosunku surfaktant/albumina komercyjnym testem FLM II firmy Abbott.

Abstract

A preterm delivery may bring a risk of complications to the infant because of the immaturity of the respiratory system. The correct prediction of lung maturity is a very precious information for a clinician. Dynamic development of the fetal lung maturity testing brought a lot of tests that allow to evaluate the statement of the fetus before a delivery. These tests do not have an equal value. The aim of the study is to present contemporary diagnostic methods, taking into consideration their clinical usefulness and preanalytical factors. Among others there are the lecithin/sphingomyelin ratio, phosphatidylglycerol, methods based on physical properties of the amniotic fluid including the fluorescense polarization and the lamellar body count. The L/S ratio, despite many disadvantages, is still a reference method. Laboratories that perform perinatal diagnostics should consider offering quick and cheap tests, such as the lamellar body count which is carried out by hematology blood analyzers or the surfactant/albumin ratio with a commercial FLM II assay (Abbott).

Słowa kluczowe

dojrzałość płuc płodu, zespół niewydolności oddechowej noworodków, płyn owodniowy

Key words

fetal lung maturity, respiratory distress syndrome, amniotic fluid

References (39)

 1. Clements JA, Avery ME: Lung surfactant and neonatal respiratory distress syndrome. Am J R Crit Care Med 1998, 157, 59–66.
 2. Woytoń J: Fizjopatologia płynu owodniowego. PZWL, Warszawa 1981, 206–221.
 3. Gluck L, Kulovich MV, Borer RC Jr, Brenner PH, Anderson GG, Spellacy WN: Diagnosis of the respiratory distress syndrome by amniocentesis. Am J Obstet Gynecol 1971, 109, 440–445.
 4. Mackenzie JR, Truesdale M: Radial „high−performance” thin−layer chromatography used to assess fetal lung maturity. Clin Chem 1990, 36, 728–731.
 5. Russell PT, Naito HK: Lipids. In: Clinical chemistry – theory, analysis, and correlation. Eds.: Kaplan LA, Pesce AJ, The C.V. Mosby Company, St. Louis 1989, 2nd ed., 968–1004.
 6. Ashwood ER: Standards of laboratory practise: evaluation of fetal lung maturity. Clin Chem 1997, 43, 211–214.
 7. Kaplan LA: Introduction and summary: 1996 NACB standard of laboratory practise. Clin Chem 1997, 43, 202–204.
 8. Ross GE, Bever FN, Uddin Z, Hockman EM, Herman BA: Decreased laboratory testing for lecithin−to−sphingomyelin ratio and phosphatidylglycerol after fetal lung maturity assessment from lamellar body count in amniotic fluid. J Am Osteopath Assoc 2002, 102, 423–428.
 9. Sax SM, Moore JJ, Oley A, Amenta JS, Silverman JA: Liquid−chromatographic estimation of saturated phospholipid palmitate in amniotic fluid compared with a thin−layer chromatographic method for acetone−precipitated lecithin. Clin Chem 1982, 28, 2264–2268.
 10. Briand RL, Harold S, Blass KG: High−performance liquid chromatographic determination of the lecithin/sphingomyelin ratio in amniotic fluid. J Chromatogr 1981, 223, 277–284.
 11. Lockitch G, Wittmann BK, Mura SM, Hawkley LC: Evaluation of the Amniostat−FLM Assay for assessment of fetal lung maturity. Clin Chem 1984, 30, 1233–1237.
 12. Lewis DF, Towers CV, Major CA, Asrat T, Nageotte MP, Freeman RK, Garite TJ: Use of Amniostat−FLM in detecting the presence of phosphatidylglycerol in vaginal pool samples in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1993, 169, 573–576.
 13. Towers CV, Garite TJ: Evaluation of the new Amniostat−FLM test for the detection of phosphatidylglycerol in contamined fluids. Am J Obstet Gynecol 1989, 160, 298–303
 14. Jones GW, Ashwood ER: Enzymatic measurement of phosphatidylglycerol in amniotic fluid. Clin Chem 1994, 40, 518–525.
 15. Bradley CA, Salhany KE, Entman SS, Aleshire SL, Parl FF: Automated enzymatic measurement of lecithin, sphingomyelin and phosphatidylglycerol in amniotic fluid. Clin Chem 1987, 33, 81–86.
 16. McGowan MW, Artiss JD, Zak B: Enzymatic colorimetry of lecithin and sphingomyelin in aqueous solution. Clin Chem 1983, 29, 1513–1517.
 17. Pattle RE, Kratzing CC, Parkinson CE, Graves L, Robertson RD, Robards GJ, Currie JO, Parsons JH, Sutherland PD: Maturity of fetal lungs tested by production of stabble microbubbles in amniotic fluid. Br J Obstet Gynaecol 1979, 86, 615–622.
 18. Kumazawa K, Hiramatsu Y, Masuyama H, Mizutani Y, Nakata T, Kudo T: Prediction markers for respiratory distress syndrome: Evaluation of the Stable Microbubble Test, Surfactant Protein−A and Hepatocyte Growth Factor levels in amniotic fluid. Acta Med Okayama 2003, 57, 25–32.
 19. Shinitzky M, Goldfisher A, Bruck A, Goldman B, Stern E, Barkai G, Mashiach S, Serr DM: A new method for assessment of fetal lung maturity. Br J Obstet Gynaecol 1976, 83, 838–844.
 20. Talt JF, Franklin RW, Simpson JB, Ashwood ER: Improved Fluorescence Polarization Assay for use in evaluating fetal lung maturity. I. Development of the assay procedure. Clin Chem 1986, 32, 248–254.
 21. Foerder CA, Talt JF, Franklin RW, Ashwood ER: Improved Fluorescence Polarization Assay for use in evaluating fetal lung maturity. II. Analytical evaluation and comparison with the lecithin/sphingomyelin ratio. Clin Chem 1986, 32, 255–259.
 22. Ashwood ER, Talt JF, Foerder CA, Franklin RW, Benedetti TJ: Improved Fluorescence Polarization Assay for use in evaluating fetal lung maturity. III. Retrospective clinical evaluation and comparison with the lecithin/sphingomyelin ratio. Clin Chem 1986, 32, 260–264.
 23. Bender TM, Stone LR, Amenta JS: Diagnostic power of lecithin/sphingomyelin ratio and fluorescence polarization assays for respiratory distress syndrome compared by Relative Operating Characteristic curves. Clin Chem 1994, 40, 541–545.
 24. Fantz CR, Powell C, Karon B, Parvin CA, Hankins K, Dayal M, Sadovsky Y, Johari V, Apple FS, Gronowski AM: Assessment of the Diagnostic Accuracy of the TDx−FLM II to predict fetal lung maturity. Clin Chem 2002, 48, 761–765.
 25. Bonebrake RG, Towers CV, Rumney PJ, Reimbold P: Is fluorescence polarization reliable and cost efficient in a fetal lung maturity cascade? Am J Obstet Gynecol 1997, 177, 835–841.
 26. Kesselman EJ, Figueora R, Garry D, Maulik D: The usefulness of the TDx/TDxFLx fetal lung maturity II assay in the initial evaluation of fetal lung maturity. Am J Obstet Gynecol 2003, 188, 1220–1222.
 27. Livingston EG, Herbert WN, Hage ML, Chapman JF, Stubbs TM: Use of the TDx−FLM assay in evaluating fetal lung maturity in an insulin−dependent diabetic population. The Diabetes and Fetal Maturity Study Group. Obstet Gynecol 1995, 86, 826–829.
 28. Kaplan LA, Chapman JF, Bock JL, Santa Maria E, Clejan S, Huddleston DJ, Reed RG, Bernstein LH, Gillen−Goldstein J: Prediction of respiratory distress syndrome using the Abbott FLM−II amniotic fluid assay. Clin Chim Acta 2002, 326, 61–68.
 29. Grenache DG, Parvin CA, Gronowski AM: Preanalytical factors that influence the Abbott TDx Fetal Lung Maturity II assay. Clin Chem 2003, 49, 935–939.
 30. Cariappa R, Parvin CA, Gronowski AM: Bilirubin in amniotic fluid does not interfere with the Abbott TDx FLM II assay. Clin Chem 2003, 49, 986–987.
 31. Dubin SB: Characterization of amniotic fluid lamellar bodies by resistive−pulse counting: relationship to measures of fetal lung maturity. Clin Chem 1989, 35, 612–618
 32. Ashwood ER, Palmer SE, Taylor JS, Pingree SS: Lamellar body counts for rapid fetal lung maturity testing. Obstet Gynecol 1993, 81, 619–624.
 33. Szallasi A, Gronowski AM, Eby CS: Lamellar body count in amniotic fluid: a comparative study of four different hematology analyzers. Clin Chem 2003, 49, 994–997.
 34. Neerhof MG, Dohnal JC, Ashwood ER, Lee IS, Anceschi MM: Lamellar body counts: a consensus on protocol. Obstet Gynecol 2001, 97, 318–320.
 35. DeRoche ME, Ingardia CJ, Guerette PJ, Wu AH, LaSala CA, Mandavilli SR: The use of lamellar body counts to predict fetal lung maturity in pregnancies complicated by diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol 2002, 187, 908–912.
 36. Chapman JF, Ashwood ER, Feld R, Wu AH: Evaluation of two−dimensional cytometric lamellar body counts on the ADVIA 120 hematology system for estimation of fetal lung maturation. Clin Chim Acta 2004, 340, 85–92.
 37. Dalence CR, Bowie LJ, Dohnal JC, Farrell EE, Neerhof MG: Amniotic fluid lamellar body count: a rapid and reliable fetal lung maturity test. Obstet Gynecol 1995, 86, 235–239.
 38. Dubin SB: Determination of lamelar body size, number density, and concentration by differential light scattering from amniotic fluid: physical significance of A650. Clin Chem 1988, 34, 938–943.
 39. Rohlfs EM, Chaing SH, Chapman JF: Analytical and clinical evaluation of refractive index−matched anomalous diffraction (RIMAD) for assessment of fetal lung maturation. Clin Chem 1996, 42, 1861–1868.