Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 309–320

Publication type: review article

Language: Polish

Zastosowanie inhibitorów proteasomów w chorobach nowotworowych

Proteasome Inhibition as a Novel Therapeutic Target in Neoplasmatic Diseases

Artur Jurczyszyn1,, Aleksander B. Skotnicki1,

1 Katedra i Klinika Hematologii CM UJ, Kraków

Streszczenie

Proteasom 26S jest dużą, wewnątrzkomórkową proteazą, rozpoznającą i degradującą białka zaznaczone przez układ ubikwityny do zniszczenia. Właściwa degradacja białek komórkowych ma znaczenie dla czynności komórek prawidłowych, a inhibicja szlaku proteasomów prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego i apoptozy. Zaburzenia regulacji tego układu enzymatycznego mogą również odgrywać rolę w rozwoju nowotworu i oporności na leki, co czyni inhibicję proteasomów nowym celem terapeutycznym. Bortezomib – dipeptyd kwasu boronowego, bezpośrednio inhibujący kompleks enzymatyczny, jest pierwszym inhibitorem proteasomów, który wszedł do praktyki klinicznej. Ostatnio wykazano aktywność bortezomibu w kilku typach nowotworów, co potwierdza wartość terapeutyczną hamowania proteasomów w tych chorobach u człowieka. Został zatwierdzony w 2003 r. do leczenia opornego szpiczaka mnogiego (MM), a u około jednej trzeciej pacjentów z nawrotem MM nastąpiła remisja lub stabilizacja choroby, co stwierdzono w dużych badaniach klinicznych. Mechanizm działania bortezomibu jest częściowo monitorowany przez inhibicję czynnika jądrowego−kappa B, prowadząc do apoptozy, zmniejszenia ekspresji cytokin angiogennych i hamowania przylegania komórek nowotworowych do zrębu. Obecnie trwają badania kliniczne nad zastosowaniem bortezomibu w MM i w innych nowotworach złośliwych. W artykule omówiono inhibicję proteasomów jako nowy cel terapeutyczny, skupiając się na mechanizmach działania i aktualnych doświadczeniach klinicznych z bortezomibem (Adv Clin Med 2006, 15, 2, 309–320).

Abstract

The 26S proteasome is a large intracellular protease that identifies and degrades proteins tagged for destruction by the ubiquitin system. The orderly degradation of cellular proteins is critical for normal cell cycling and function, and inhibition of the proteasome pathway results in cell−cycle arrest and apoptosis. Dysregulation of this enzymatic system may also play a role in tumor progression, drug resistance, and altered immune surveillance, making the proteasome an appropriate and novel therapeutic target in cancer. Bortezomib is the first proteasome inhibitor to enter clinical practice. It is a boronic aid dipeptide that binds directly with and inhibits the enzymatic complex. Bortezomib has recently shown significant preclinical and clinical activity in several cancers, confirming the therapeutic value of proteasome inhibition in human malignancy. It was approved in 2003 for the treatment of advanced multiple myeloma (MM), with approximately one third of patients with relapsed and refractory MM showing significant clinical benefit in a large clinical trial. Its mechanism of action is partly mediated through nuclear factorkappa B inhibition, resulting in apoptosis, decreased angiogenic cytokine expression, and inhibition of tumor cell adhesion to stroma. Several clinical trials are currently ongoing in MM as well as several other malignancies. This article discusses proteasome inhibition as a novel therapeutic target in cancer and focuses on the development, mechanism of action, and current clinical experience with bortezomib (Adv Clin Med 2006, 15, 2, 309–320).

Słowa kluczowe

inhibicja proteasomów, bortezomib, szpiczak mnogi, NF−κB

Key words

proteasome inhibition, bortezomib, multiple myeloma, NF−κB

References (47)

 1. Adams J: Development of the proteasome inhibitor PS−341. Oncologist 2002, 7, 9–16.
 2. Cheson BD: Hematologic malignancies: New developments and future treatments. Semin Oncol 2002, 29, 33–45.
 3. Richardson PG, Barlogie B, Berenson J, Singhal S, Jagannath S, Irwin D, Rajkumar SV, Srkalovic G, Alsina M, Alexanian R, Siegel D, Orlowski RZ, Kuter D, Limentani SA, Lee S, Hideshima T, Esseltine DL, Kauffman M, Adams J, Schenkein DP, Anderson KC: A phase 2 study of bortezomib in relapsed, refractory myeloma. N Engl J Med 2003, 348 (26), 2609–2617.
 4. Adams J, Palombella VJ, Elliott PJ: Proteasome inhibition: A new strategy in cancer treatment. Invest New Drugs 2000, 18, 109–121.
 5. Palombella VJ, Conner EM, Fuseler JW, Destree A, Davis JM, Laroux FS, Wolf RE, Huang J, Brand S, Elliott PJ, Lazarus D, McCormack T, Parent L, Stein R, Adams J, Grisham MB: Role of the proteasome and NF−kappaB in streptococcal cell wall−induced polyarthritis. Proc Natl Acad Sci USA 1998, 95, 15671–15676.
 6. Spataro V, Norbury C, Harris AL: The ubiquitin−proteasome pathway in cancer. Br J Cancer 1998, 77, 448–455.
 7. Almond JB, Cohen GM: The proteasome: A novel target for cancer chemotherapy. Leukemia 2002, 16, 433–443.
 8. Lowe J, Stock D, Jap B, Zwickl P, Baumeister W, Huber R: Crystal structure of the 20S proteasome from the archaeon T. acidophilum at 3.4 A resolution. Science 1995, 268, 533–539.
 9. Pickart CM, VanDemark AP: Opening doors into the proteasome. Nature Struct Biol 2000, 7, 999–1001.
 10. Braun BC, Glickman M, Kraft R, Dahlmann B, Kloetzel PM, Finley D, Schmidt M: The base of the proteasome regulatory particle exhibits chaperone−like activity. Nature Cell Biol 1999, 1, 221–226.
 11. Groll M, Bajorek M, Kohler A, Moroder L, Rubin DM, Huber R, Glickman MH, Finley D.: A gated channel into the proteasome core particle. Nature Struct Biol 2000, 7, 1062–1067.
 12. Orlowski RZ, Eswara JR, Lafond−Walker A, Grever MR, Orlowski M, Dang CV: Tumor growth inhibition induced in a murine model of human Burkitt’s lymphoma by a proteasome inhibitor. Cancer Res 1998, 58, 4342–4348.
 13. Traenckner EB, Wilk S, Baeuerle PA: A proteasome inhibitor prevents activation of NFkappa B and stabilizes a newly phosphorylated form of I kappa B−alpha that is still bound to NF−kappa B. EMBO J 1994, 13, 5433–5441.
 14. Imajoh−Ohmi S, Kawaguchi T, Sugiyama S, Tanaka K, Omura S, Kikuchi H: Lactacystin, a specific inhibitor of the proteasome, induces apoptosis in human monoblast U937 cells. Biochem Biophys Res Commun 1995, 217, 1070–1077.
 15. Shinohara K, Tomioka M, Nakano H, Tone S, Ito H, Kawashima S: Apoptosis induction resulting from proteasome inhibition. Biochem J 1996, 317, 385–388.
 16. Adams J, Palombella VJ, Sausville EA, Johnson J, Destree A, Lazarus DD, Maas J, Pien CS, Prakash S, Elliott PJ: Proteasome inhibitors: A novel class of potent and effective antitumor agents. Cancer Res 1999, 59, 2615–2622.
 17. Orlowski RZ, Stinchcombe TE, Mitchell BS, Shea TC, Baldwin AS, Stahl S, Adams J, Esseltine DL, Elliott PJ, Pien CS, Guerciolini R, Anderson JK, Depcik−Smith ND, Bhagat R, Lehman MJ, Novick SC, O’Connor OA, Soignet SL: Phase I trial of the proteasome inhibitor PS−341 in patients with refractory hematologic malignancies. J Clin Oncol 2002, 20, 4420–4427.
 18. Aghajanian C, Soignet S, Dizon DS, Pien CS, Adams J, Elliott PJ, Sabbatini P, Miller V, Hensley ML, Pezzulli S, Canales C, Daud A, Spriggs DR: A phase I trial of the novel proteasome inhibitor PS−341 in advanced solid tumor malignancies. Clin Cancer Res 2002, 8, 2505–2511.
 19. Hideshima T, Richardson P, Chauhan D, Palombella VJ, Elliott PJ, Adams J, Anderson KC: The proteasome inhibitor PS−341 inhibits growth, induces apoptosis, and overcomes drug resistance in human multiple myeloma cells. Cancer Res 2001, 61, 3071–3076.
 20. Mitsiades N, Mitsiades CS, Poulaki V, Chauhan D, Fanourakis G, Gu X, Bailey C, Joseph M, Libermann TA, Treon SP, Munshi NC, Richardson PG, Hideshima T, Anderson KC: Molecular sequelae of proteasome inhibition in human multiple myeloma cells. Proc Natl Acad Sci USA 2002, 99, 14374–14379.
 21. LeBlanc R, Catley LP, Hideshima T, Lentzsch S, Mitsiades CS, Mitsiades N, Neuberg D, Goloubeva O, Pien CS, Adams J, Gupta D, Richardson PG, Munshi NC, Anderson KC: Proteasome inhibitor PS−341 inhibits human myeloma cell growth in vivo and prolongs survival in a murine model. Cancer Res 2002, 62, 4996–5000.
 22. Jagannath S, Barlogie B, Berenson J, Siegel D, Irwin D, Richardson PG, Niesvizky R, Alexanian R, Limentani SA, Alsina M, Adams J, Kauffman M, Esseltine DL, Schenkein DP, Anderson KC: Aphase 2 study of two doses of bortezomib in relapsed or refractory myeloma. Br J Haematol 2004, 127 (2), 165–172.
 23. Richardson PG, Sonneveld P, Irwin D, Stadtmeuer EA, Facon T, Harousseau JL, Lonial S, Goldschmidt H, Reece D, San−Miguel JF, Blade J, Boccadoro M, Cavenagh J, Dalton WS, Boral AL, Esseltine DL, Porter JB, Schenkein D, Anderson KC: Bortezomib demonstrates superior efficacy to high−dose dexamethasone in relapsed multiple myeloma: final report of the APEX Study. San Diego (CA): American Society of Hematology 2004. Abstract.
 24. Richardson PG, Schlossman R, Munshi N, Avigan D, Jagannath S, Alsina M, Doss D, Colson K, McKenney M, Hande K, Gorelik S, McAlister C, Freeman A, Warren D, Mitsiades C, Hideshima T, Michelle RR, Collins D, Balinsi K, Byrne C, Chrystal C, Myers T, Trehu E, Knight R, Schenkein D: Phase I study of the safety and efficacy of bortezomib (Velcade) in combination with CC−5013 (Revlimid) in relapsed and refractory multiple myeloma (MM): THE REVVEL STYDY. Haematologica 2005, PL 5.04.
 25. Blade J, Esteve J: Treatment approaches for relapsing and refractory multiple myeloma. Acta Oncol 2000, 39, 843–847.
 26. Jagannath S, Durie BGM, Wolf J: Bortezomib (VELCADE, formerly PS−341) as firstline therapy in patients with multiple myeloma (MM). Blood 2003, 102, 452a.
 27. Goy AH, East K, Mesina O: Report of a phase II study of proteasome inhibitor bortezomib in patients with relapsed or refractory indolent and aggressive B−cell lymphomas. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 570. Abstract 2291.
 28. O’Connor OA, Wright J, Moskowitz C: Phase II clinical experience with the proteasome inhibitor bortezomib (formerly PS−341) in patients with indolent lymphomas. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 566. Abstract 2277.
 29. Davis NB, Taber DA, Ansari RH: A phase II trial of PS−341 in patients (pts) with renal cell cancer (RCC). Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 386. Abstract 1551.
 30. Drucker BJ, Schwartz L, Bacik J: Phase II trial of PS−341 shows response in patients with advanced renal cell carcinoma. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 386. Abstract 1550.
 31. Maki RG, Kraft A, Demetri GD: A phase II multicenter study of proteasome inhibitor PS−341 (LDP−341, bortezomib) for untreated recurrent or metastatic soft tissue sarcoma (STS); CTEP study 1757. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 819. Abstract 3291.
 32. Stevenson J, Nho CW, Schick J: Phase II clinical/pharmacodynamic trial of the proteasome inhibitor PS−341 in advanced nonsmall cell lung cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 202. Abstract 810.
 33. Cheson BD: New drug development in non−Hodgkin lymphomas. Curr Oncol Rep 2001, 3, 250–259.
 34. Hideshima T, Chauhan D, Podar K, Schlossman RL, Richardson P, Anderson KC: Novel therapies targeting the myeloma cell and its bone marrow microenvironment. Semin Oncol 2001, 28, 607–612.
 35. Richardson PG, Schlossman RL, Weller E, Hideshima T, Mitsiades C, Davies F, LeBlanc R, Catley LP, Doss D, Kelly K, McKenney M, Mechlowicz J, Freeman A, Deocampo R, Rich R, Ryoo JJ, Chauhan D, Balinski K, Zeldis J, Anderson KC: Immunomodulatory drug CC−5013 overcomes drug resistance and is well tolerated in patients with relapsed multiple myeloma. Blood 2002, 100, 3063–3067.
 36. Hideshima T, Mitsiades C, Akiyama M, Hayashi T, Chauhan D, Richardson P, Schlossman R, Podar K, Munshi NC, Mitsiades N, Anderson KC: Molecular mechanisms mediating antimyeloma activity of proteasome inhibitor PS−341. Blood 2003, 101, 1530–1534.
 37. Hideshima T, Chauhan D, Richardson P, Mitsiades C, Mitsiades N, Hayashi T, Munshi N, Dang L, Castro A, Palombella V, Adams J, Anderson KC: NF−kappa B as a therapeutic target in multiple myeloma. J Biol Chem 2002, 277, 16639–16647.
 38. Mitsiades N, Mitsiades CS, Poulaki V, Chauhan D, Richardson PG, Hideshima T, Munshi N, Treon SP, Anderson KC: Biologic sequelae of nuclear factor−kappaB blockade in multiple myeloma: Therapeutic applications. Blood 2002, 99, 4079–4086.
 39. Karin M, Delhase M: The I kappa B kinase (IKK) and NF−kappa B: Key elements of proinflammatory signalling. Semin Immunol 2000, 12, 85–98.
 40. Hazlehurst LA, Dalton WS: Mechanisms associated with cell adhesion mediated drug resistance (CAM−DR) in hematopoietic malignancies. Cancer Metastasis Rev 2001, 20, 43–50.
 41. Millennium Pharmaceuticals: VELCADE (bortezomib) for Injection: Prescribing Information. Cambridge, MA, Millennium Pharmaceuticals, Inc. 2003
 42. Richardson PG, Briemberg H, Jagannath S: Peripheral neuropathy following bortezomib (VELCADE, formerly PS−341) therapy in patients with advanced multiple myeloma (MM): Characterization and reversibility. Blood 2003, 102, 149a.
 43. Jagannath S, Barlogie B, Berenson J: Limited experience from 2 phase 2 trials suggests bortezomib can be given safely in multiple myeloma (MM) patients (pts) with severe renal impairment with comparable responses and toxicities. Blood 2003, 102, 236a.
 44. Jagannath S, Richardson PG, Barlogie B, Berenson J, Singhal S, Irvin D, Rajkumar SV, Srkalovic G, Alsina M, Alexanian R, Siegel D, Orlowski RZ, Kuter D, Limentani SA, Lee S, Hideshima T, Esseltine DL, Kauffman M, Adams J, Schenkein DP, Anderson KC: Phase II trials of bortezomib in combination with dexamethasone in multiple myeloma (MM): Assessment of additional benefits to combination in patients with suboptimal responses to bortezomib alone. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 582. Abstract 2341.
 45. Yang HH, Vescio RA, Adams J: Aphase I/II study of combination treatment with bortezomib and melphalan (Vc_M) in patients with relapsed or refractory multiple myeloma (MM). Proc Am Soc Clin Oncol 2003 22, 582. Abstract 2340.
 46. Orlowski RZ, Voorhees PM, Garcia R: Phase I study of the proteasome inhibitor bortezomib and pegylated liposomal doxorubicin in patients with refractory hematologic malignancies. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22, 200. Abstract 801.
 47. Lenz HJ: Clinical update: Proteasome inhibitors in solid tumors. Cancer Treat Rev 2003, 29, 41–48.