Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 293–295

Publication type: original article

Language: English

The Use of Endoscopic Ultrasonography in the Diagnosis of the Causes of Common Bile Duct Dilation

Zastosowanie ultrasonografii endoskopowej w diagnostyce przyczyn poszerzenia przewodu żółciowego wspólnego

Zbigniew Sajewicz1,, Barbara Woźniak−Stolarska1,, Artur Salomon1,, Elżbieta Poniewierka1,, Radosław Kempiński1,

1 Department and Clinic of Gastroenterology and Hepatology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Ultrasonography (US) does not come up to the expectations in the diagnosis of the causes of common bile duct (CBD) dilation.
Objectives. An assessment of the usefulness of endoscopic ultrasonography (EUS) in the diagnosis of the causes of CBD dilation.
Material and Methods. The authors examined 30 persons (16 females and 14 males) with CBD dilated > 7 mm in US. In these patients the authors performed EUS with the usage of Pentax FG−38UX echoendoscope of 5–10 MHz frequency connected with EUB 6000 Hitachi ultrasonograph looking for the cause of CBD dilation. Findings gathered were verified with the usage of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) or magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP).
Results. In 16 patients the authors found stones in CBD. In ERCP or MRCP the frequency of CBD stones was a bit higher. In these examinations CBD stones were found in 18 patients. The authors found out that pancreatic head carcinoma was the cause of CBD dilation in 8 patients; in 2 patients the authors diagnosed ampullary carcinoma and in 1 patient – carcinoma of distal part of CBD. In 1 patient the authors pointed out a benign stricture of CBD with dilation above the stricture.
Conclusion. EUS is a useful diagnosing method of the causes of CBD dilation.

Streszczenie

Wprowadzenie. Ultrasonografia (USG) nie spełnia oczekiwań w diagnostyce przyczyn poszerzenia przewodu żół− ciowego wspólnego (p.ż.w.).
Cel pracy. Ocena przydatności ultrasonografii endoskopowej (EUS) w rozpoznawaniu przyczyn poszerzenia p.ż.w.
Materiał i metody. Zbadano 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn), u których badanie USG jamy brzusznej wykazało poszerzenie p.ż.w. > 7 mm. U tych chorych wykonano EUS za pomocą echoendoskopu Pentax FG−38UX sprzężonego z ultrasonografem EUB 6000 firmy Hitachi, poszukując przyczyny poszerzenia p.ż.w. Uzyskane rozpoznania weryfikowano za pomocą wstecznej endoskopowej cholangiografii (ERCP) lub cholangiografi i rezonansu magnetycznego (MRCP).
Wyniki. U 16 chorych stwierdzono kamicę p.ż.w. za pomocą EUS. W ERCP lub MRCP częstość kamicy p.ż.w. była nieco większa. W tych badaniach kamicę p.ż.w. stwierdzono u 18 osób. Raka głowy trzustki jako przyczynę poszerzenia p.ż.w. wykazano u 7 chorych, u 2 chorych rozpoznano raka brodawki Vatera i u 1 – raka końcowego odcinka p.ż.w. U 1 osoby stwierdziliśmy łagodne, bliznowate zwężenie p.ż.w. z poszerzeniem jego światła powyżej zwężenia.
Wnioski. EUS jest przydatną metodą w diagnostyce przyczyn poszerzenia p.ż.w..

Key words

endoscopic ultrasonography, dilation of the common bile duct

Słowa kluczowe

ultrasonografia endoskopowa, poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego

References (14)

 1. Gandolfi L, Torresan F, Solmi L, Pucceti A: The role of ultrasound in biliary and pancreatic diseases. European J Ultrasound 2003, 16, 141–159.
 2. Abboud P, Malet P, Berlin J, Staroscik R, Cabana M, Clarke J: Predictors of common bile duct stones prior to cholecystectomy: a meta−analysis. Gastrointest Endosc 1996, 44, 450–457.
 3. Amouyal P, Amouyal G, Levy P, Tuzet S, Palazzo L: Diagnosis of choledocholithiasis by endoscopic ultrasonography. Gastroenterology 1994, 106, 1062–1067.
 4. Lachter J, Rubin A, Shiller M: Linear EUS for bile duct stones. Gastrointest Endosc 2000, 51, 51–54.
 5. Caletti G, Fusaroli P: Endoscopic ultrasonography. Endoscopy 2001, 33, 158–166.
 6. Sugiyama M, Atomi Y: Endoscopic ultrasonography for diagnosing choledocholithiasis: a prospective comparative study with ultrasonography and computed tomography. Gastrointest Endosc 1997, 45, 143–146.
 7. Ariyama J, Suyama M, Satoh K, Wakabayashi K: Endoscopic ultrasound and intraductal ultrasound in the diagnosis of small pancreatic tumors. Abdom Imaging 1998, 23, 380–386.
 8. Menzel J, Poremba C, Dietl K, Domschke W: Preoperative diagnosis of bile duct strictures: comparison of intraductal ultrasonography with conventional endosonography. Scand J Gastroenterol 2000, 35, 77–82.
 9. Polkowski M, Pałucki J, Reguła J: Helical computed tomographic cholangiography versus endosonography for suspected bile duct stones: a prospective blinded study in non−jaundiced patients. Gut 1999, 5, 744–749.
 10. Canto M, Chak A, Stellato T: Endoscopic ultrasonography versus cholangiography for the diagnosis of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc 1998, 47, 439–448.
 11. Brandwein S, Farrell J, Centeno B, Brugge W: Detection and tumor staging of malignancy in cystic, intraductal and solid tumors of the pancreas by EUS. Gastrointest Endosc 2001, 53, 722–727.
 12. Brugge W: The role of EUS in the diagnosis of cystic lesions of the pancreas. Gastrointest Endosc 2000, 23, 169–172.
 13. Bausal R, Tierney W, Carpenter S, Thompson N, Scheirman J: Cost effectiveness of EUS for preoperative localization of pancreatic endocrine tumors. Gastrointest Endosc 1999, 36, 471–476.
 14. Williams D, Sahai A, Aabakken L: Endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration biopsy: a large single centre experience. Gut 1999, 44, 720–726.