Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 259–264

Publication type: original article

Language: English

Advanced Glycation Endproducts in Serum of Patients with Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis

Późne produkty glikacji w surowicy krwi chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie i marskość wątroby

Jolanta Zuwała−Jagiełło1,, Krzysztof Simon2,, Monika Pazgan−Simon2,, Anna Kość−Czarny1,, Maria Warwas1,

1 Department of Pharmaceutical Biochemistry, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Clinic of Infectious Diseases, Liver Diseases and Acquired Immune Deficiency, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. There is a strong epidemiologic relationship between chronic viral hepatitis and the development of cirrhosis, although the cellular and molecular mechanisms of cirrhosis formation remain to be firmly established.
Objectives. Determination of serum levels of advanced glycation end−products (AGEs) in patients with chronic viral hepatitis or liver cirrhosis and examination of their relationship to neopterin, a marker of activation of the cellular immune system and haptoglobin, a marker of fibrosis.
Material and Methods. Concentration of advanced glycation endproducts, haptoglobin and neopterin were determined in patients with chronic viral hepatitis or postinflammatory liver cirrhosis. 69 patients with chronic HBV or HCV infection were divided into four groups: chronic viral hepatitis group; cirrhosis classes A, B and C (ChildPugh classification) – groups A, B and C, respectively.
Results. Advanced glycation endproducts serum levels were increased in patients with chronic hepatitis and liver cirrhosis (groups A, B, C) as compared to normal subjects (p < 0.001). However, no difference was observed between chronic hepatitis and liver cirrhosis groups. Haptoglobin was significantly decreased only in sera of cirrhosis patients as compared to normal subjects or chronic hepatitis patients (p < 0.001). Neopterin serum levels were increased in chronic hepatitis patients and cirrhosis patients as compared to healthy subjects (p < 0.005 and p < 0.001, respectively). However, these levels were significantly higher in the liver cirrhosis group as compared to the chronic hepatitis group (p < 0.01). In the cirrhosis group the serum concentrations of neopterin were significantly higher in group C as compared to group B (p < 0.001). Interestingly, a significant relationship was observed between neopterin serum content and serum advanced glycation endproducts (r = 0.30; p < 0.05) in chronic hepatitis patients.
Conclusion. These data suggest that AGEs, neopterin and haptoglobin may be useful as additional biochemical parameters to identify patients with chronic viral hepatitis developing cirrhotic lesions.

Streszczenie

Wprowadzenie. Przewlekłe wirusowe zapalenia oraz związany z nimi rozwój zwłóknienia, a w końcu marskość wątroby są istotnym problemem epidemiologiczno−klinicznym. W związku z tym potrzebne jest znalezienie wskaźników biochemicznych użytecznych w diagnostyce różnicowej, których badanie poszerzyłoby wiedzę o patomechnizmie tych chorób.
Cel pracy. Zbadanie zależności między stężeniem późnych produktów glikacji (AGE) w surowicy chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie lub marskość wątroby a stężeniem neopteryny (marker odporności immunologicznej typu komórkowego) i haptoglobiny (wskaźnik biochemiczny zwłóknienia).
Materiał i metody. W surowicy krwi chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie lub pozapalną marskość wątroby oznaczono stężenie AGE, haptoglobiny oraz neopteryny. 69 chorych z przewlekłymi zakażeniami HBV lub HCV podzielono na: grupę z przewlekłym zapaleniem wątroby oraz grupy A, B, C z marskością wątroby – zgodnie z zaawansowaniem choroby według kryteriów Childa−Pugh.
Wyniki. Stężenie AGE było istotnie zwiększone w grupie chorych na przewlekłe zapalenie i marskość wątroby (grupa A, B, C) w stosunku do grupy kontrolnej (p < 0,001), ale bez istotnych różnic między grupami chorych. Stężenie haptoglobiny w grupie chorych na marskość było istotnie mniejsze w stosunku do grupy kontrolnej oraz do grupy z przewlekłym zapaleniem wątroby (p < 0,001), ale nie stwierdzonono istotnej różnicy między badanymi grupami chorych A, B i C. Różnice stężeń neopteryny między grupami B i C były istotne, a u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby wartości tego wskaźnika są istotnie mniejsze niż u chorych na marskość wątroby (p < 0,01), nawet w stosunku do grupy C (p < 0,001). Stwierdzono poza tym dodatnią korelację między wartościami neopteryny i AGE w grupie chorych na przewlekłe zapalenie wątroby (r = 0,30; p < 0,05).
Wnioski. Wzrost stężenia AGE w surowicy chorych wskazuje na udział tych produktów w patomechanizmie zwłóknienia. Zmiany stężeń AGE, haptoglobiny i neopteryny w surowicy krwi mogą być pomocne w diagnostyce różnicowej przewlekłego wirusowego zapalenia i marskości wątroby oraz w ocenie włóknienia tego narządu, zwłaszcza łącznie z innymi wskaźnikami.

Key words

cirrhosis, chronic hepatitis, advanced glycation endproducts, haptoglobin, neopterin

Słowa kluczowe

marskość wątroby, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, późne produkty glikacji, haptoglobina, neopteryna

References (20)

 1. Bataller R, Brenner DA: Liver fibrosis. J Clin Invest 2005, 115, 209–218.
 2. Lapolla A, Traldi P, Fedele D: Importance of measuring products of non−enzymatic glycation of proteins. Clin Biochem 2005, 38, 103–115.
 3. Rojas A, Morales MA: Advanced glycation and endothelial functions: a link towards vascular complications in diabetes. Life Sci 2004, 76, 715–730.
 4. Arakawa Y, Moriyama M, Arakawa Y: Liver cirrhosis and metabolism sugar, protein, fat and trace elements. Hepatol Res 2004, 30S, S46–S58.
 5. Sebekova K, Kupcova V, Schinzel R, Heidland A: Markedly elevated levels of plasma advanced glycation end products in patients with liver cirrhosis−amelioration by liver transplantation. J Hepatol 2002, 36, 66–71.
 6. Hoffmann G, Wirleitner B, Fuchs D: Potential role of immune system activation−associated production of neopterin derivatives in humans. Inflamm Res 2003, 52, 313–321.
 7. Berdowska A, Żwirska−Korczala K: Neopterin measurement in clinical diagnosis. J Clin Pharm Ther 2001, 26, 319–329.
 8. Myers RP, Benhamou Y, Imbert−Bismut F, Thibault V, Bochet M, Charlotte F, Ratziu V, Bricaire F, Katlama C, Poynard T: Serum biochemical markers accurately predict liver fibrosis in HIV and hepatitis C virus co−infected patients. AIDS 2003, 17, 721–725.
 9. Poynard T, Imbert−Bismut F, Munteanu M, Ratziu V: FibroTest−FibroSURE: towards a universal biomarker of liver fibrosis? Expert Rev Mol Diagn 2005, 5, 15–21.
 10. Child JG, Turcotte JG: Surgery and portal hypertension. In: The liver and portal hypertension. Eds.: Child CG. WB Saunders. Philadelphia 1964, 50–72.
 11. Münch G, Keis R, Wessels A, Riederer P, Bahner U, Heidland A, Niwa T, Lemke HD, Schinzel R: Determination of advanced glycation endproducts in serum by fluorescence spectroscopy and competitive ELISA. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1997, 35, 669–677.
 12. Jones GE, Mould DL: Adaptation of the guaiacol (peroxidase) test for haptoglobins to a microtitration plate system. Res Vet Sci 1984, 37, 87–92.
 13. Zein NN, Abdulkarim AS, Wiesner RH, Egan KS, Persing DH: Prevalence of diabetes mellitus in patients with end−stage liver cirrhosis due to hepatitis C, alcohol, or cholestatic disease. J Hepatol 2000, 32, 209–217.
 14. Ahmed N, Thornalley PJ, Luthen R, Haussinger D, Sebekova K, Schinzel R, Voelker W, Heidland A: Processing of protein glycation, oxidation and nitrosation adducts in the liver and the effect of cirrhosis. J Hepatol 2004, 41, 913–919.
 15. Li YM, Mitsuhashi T, Wojciechowicz D, Shimizu N, Li Y, Stitt A: Molecular identity and cellular distribution of advanced glycation endproduct receptors: relationship of p60 to OST−48 and p90 to 80−K−H membrane proteins. Proc Natl Acad Sci USA 1996, 93, 11047–11052.
 16. Ohgami N, Nagai R, Miyazaki A, Ikemoto A, Arai H, Horiuchi S, Nakayama H: Scavenger Receptor Class B Type I−mediated Reverse Cholesterol Transport Is Inhibited by Advanced Glycation End Products. J Biol Chem 2001, 276, 13348–13355.
 17. Zuwała−Jagiełło J: Rola kaweoli śródbłonka w endocytozie późnych produktów glikacji. Post Biochem 2004, 3, 272–281.
 18. Nakaji M, Hayashi Y, Ninomiya T, Yano Y, Yoon S, Seo Y, Nagano H, Komori H, Hashimoto K, Orino A, Shirane H, Yokozaki H, Kasuga M: Histological grading and staging in chronic hepatitis: its practical correlation. Pathol Int 2002, 52, 683–690.
 19. Myers RP, Ratziu V, Imbert−Bismut F, Charlotte F, Poynard T: Biochemical markers of liver fibrosis: a comparison with historical features in patients with chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol 2002, 97, 2419–2425.
 20. Homann C, Benfield TL, Graudal NA, Garred P: Neopterin and interleukin−8 prognosis in alcohol−induced cirrhosis. Liver 2000, 20, 442–449.