Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 211–215

Publication type: clinical case

Language: Polish

Hiperkalcemia jako objaw współistnienia pierwotnej nadczynności przytarczyc i szpiczaka plazmocytowego

Hypercalcemia as a Symptom of Primary Hyperparathyroidism Coexisting with Multiple Myeloma

Agnieszka Lenarcik1,, Bożena Bidzińska−Speichert1,, Grażyna Bednarek−Tupikowska1,

1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami AM we Wrocławiu

Streszczenie

Najczęstszą przyczyną hiperkalcemii u ludzi hospitalizowanych są choroby nowotworowe (szpiczak mnogi, chłoniaki, rak sutka, rak oskrzeli), u ludzi niehospitalizowanych natomiast jest nią pierwotna nadczynność przytarczyc. Łącznie choroby te są odpowiedzialne za prawie 90% przypadków podwyższonego stężenia wapnia w surowicy. Do podstawowych badań laboratoryjnych, które należy wykonać w celu ustalenia przyczyny hiperkalcemii zalicza się: oznaczenie stężenia wapnia całkowitego i zjonizowanego, fosforu nieorganicznego, mocznika, kreatyniny oraz aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy, a także kalciurię dobową, badanie ogólne moczu, morfologię krwi, proteinogram, odczyn opadania krwinek czerwonych. Autorzy przedstawili przypadek 64−letniej kobiety, która została skierowana do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami AM we Wrocławiu z podejrzeniem pierwotnej nadczynności przytarczyc. U pacjentki około 6 miesięcy wcześniej przypadkowo stwierdzono hiperkalcemię z towarzyszącą hipofosfatemią. Badania laboratoryjne, obrazowe oraz scyntygrafia MIBI potwierdziły istnienie pierwotnej nadczynności przytarczyc z wtórną osteoporozą i kamicą nerkową. Ze względu na wysokie stężenie biał− ka całkowitego, kwasu moczowego oraz podwyższoną wartość odczynu opadania erytrocytów wykonano badania diagnostyczne w kierunku szpiczaka plazmocytowego. Na podstawie elektroforezy białek i immunoelektroforezy wykazano obecność białka monoklonalnego IgG lambda. Wynik trepanobiopsji pozwolił na rozpoznanie zaawansowanego w małym stopniu szpiczaka mnogiego, niewymagającego obecnie leczenia farmakologicznego. W dostępnym piśmiennictwie opisano kilkanaście przypadków współistnienia pierwotnej nadczynności przytarczyc ze szpiczakiem plazmocytowym. W niniejszej pracy autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie o związek przyczynowo−skutkowy między tymi chorobami.

Abstract

The most common cause of hypercalcemia in a hospital population are malignant diseases (multiple myeloma, lymphoma, breast carcinoma, pulmonary carcinoma) and in an extrahospital population – primary hyperparathyroidism. These diseases together are responsible for nearly 90% causes of hypercalcemia. Laboratory investigations, that are necessary to establish the cause of hypercalcemia, include: total calcium levels, calcium ion, phosphates, urea, creatine, alkaline phosphatase in serum and calciuria, urine analysis, morphology, proteinogram, erythrocyte sedimentation. The authors report on a case of sixty−four−year−old female who was admitted to the hospital with suspicion of primary hyperparathyroidism. About 6 months ago, by accident, hypercalcemia accompanied by hypophosphatemia was found. Laboratory findings and MIBI scintigraphy confirmed primary hyperparathyroidism with secondary osteoporosis and nephrolithiasis. For the reason of hyperproteinemia, hyperuricemia end high erythrocyte sedimentation the diagnostics towards multiple myeloma was carried out. Protein electrophoresis and immunoelectrophoresis were made, revealing monoclonal protein IgG lambda. The result of trepan allowed authors to diagnose of multiple myeloma, which at present does not need pharmacological management. In accessible literature there were described dozen or so causes of primary hyperparathyroidism coexisting with multiple myeloma. In present research, the authors try to answer the question about cause−and−effect relationship between primary hyperparathyroidism and multiple myeloma.

Słowa kluczowe

hiperkalcemia, pierwotna nadczynność przytarczyc, szpiczak mnogi

Key words

hypercalcemia, primary hyperparathyroidism, multiple myeloma

References (10)

  1. Matuszkiewicz−Rowińska J, Wardyn AK: Hiperkalcemia – przyczyny, obraz kliniczny i leczenie. Terapia 2000, 12, 24–27.
  2. Younes NA, Shafagoj Y, Khatib F, Ababneh M: Laboratory screening for hyperparathyroidism. Clin Chimica Acta 2005, 353, 1–12.
  3. Andersson P, Rydberg E, Willenheimer R: Primary hyperparathyroidism and heart disease – a review. Eur Heart J 2004, 25, 1776–1787.
  4. Bilezikian JP, Potts JT, Ghada El−Hajj F, Kleerekoper M, Neer R, Peacock M, Rastad J, Shonni JS, Udelsman R and SA Wells: Summary statement from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism: a perspective for the 21st century. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87, 5353–5361.
  5. Boonen S, Vanderschueren D, Pelemans W, Bouillon R: Primary hyperparathyroidism: diagnosis and management in the older individual. Eur J Endocrinol 2004, 151, 297–304.
  6. Goto S, Yoshioka M, Nagai K, Abe A, Murakawa E, Yamazaki N, Koyama T, Sekiya M: Primary hyperparathyroidism associated with multiple myeloma. Intern Med 1995, 34, 988–991.
  7. Otsuka F, Hayakawa N, Ogura T, Kataoka H, Kawashima M, Mimura Y, Yamauchi T, Kashihara N, Kageyama J, Makino H: A case of primary hyperparathyroidism accompanying multiple myeloma. Endocr J 1997, 44, 105–109.
  8. Arnulf B, Bengoufa D, Sarfati E, Toubert ME, Meignin V, Brouet JC, Fermand JP: Prevalence of monoclonal gammopathy in patients with primary hyperparathyroidism. Arch Intern Med 2002, 162, 464–467.
  9. Solimando DA: Overview of hypercalcemia of malignancy. Am J Health Syst Pharm 2001, 15, Suppl. 3, 4–7.
  10. Grey A, Mitnick MA, Shapses S, Ellison A, Gundberg C, Insogna K: Circulating levels of interleukin−6 and tumor necrosis factor−alpha are elevated in primary hyperparathyroidism and correlate with markers of bone resorption – a clinical research center study. J Clin Endocrinol Metab 1996, 81, 3450–3454.