Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 193–197

Publication type: clinical case

Language: English

Sacrococcygeal Teratoma with a Lumbosacral Intradural Extension – Case Report

Potworniak krzyżowo−ogonowy z zajęciem odcinka krzyżowo−lędźwiowego kanału kręgowego

Maciej Bagłaj1,, Józef Wawro1,

1 Department of Pediatric Surgery and Urology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland Department of Radiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

A case of intradural extension of type I sacrococcygeal teratoma in a full−term newborn is reported. The true anatomical extent the tumor was noted intraoperatively. Following sacral laminotomy, an intradural lumbosacral portion of the tumor was dissected and excised along with its external part. Histological examination revealed a mature teratoma. Postoperative course was uneventful. Normal development without neurologic impairment were noted on follow−up studies over 1 year after excision. This is a fourth case of such unique sacrococcygeal pathology documented in the literature to date. Despite its rarity, this unusual anatomical variant of type I sacrococcygeal teratoma should be considered in differential diagnosis of sacrococcygeal tumor.

Streszczenie

Autorzy przedstawili typ I potworniaka krzyżowo−ogonowego u donoszonego noworodka z wnikaniem w obręb kanału kręgowego. Zasięg anatomiczny guza został stwierdzony śródoperacyjnie. Zabieg operacyjny polegał na radykalnym wycięciu zasadniczej zewnętrznej części guza oraz części śródkanałowej. Badanie histologiczne wykazało utkanie potworniaka dojrzałego (teratoma adultum). Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Badania kontrolne wykazały prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Dotychczas w piśmiennictwie opisano zaledwie trzy podobne przypadki guza krzyżowo−ogonowego z wnikaniem w obręb kanału kręgowego. Ten rzadko spotykany rodzaj anatomiczny potworniaka powinien być uwzględniony w diagnostyce różnicowej guzów krzyżowo−ogonowych u noworodka.

Key words

sacrococcygeal tumor, intradural extension, teratoma, newborn

Słowa kluczowe

potworniak, guz krzyżowo−ogonowy, noworodek

References (11)

 1. Altman R, Randolph JG, Lilly JG: Sacrococcygeal teratoma: Am Acad Pediatrics Surgical Section Survey. J Pediatr Surg 1974, 9, 389–398.
 2. Koen J, McLendon R, George T: Intradural spinal teratoma; evidence for a dysembryogenic origin. J Neurosurg 1998, 89, 844–851.
 3. Ugarte N, Gonzalez−Crussi F, Sotelo−Avila C: Diastematomyelia associated with teratomas. Report of two cases. J Neurosurg 1980, 53, 720–725.
 4. Powell R, Weber E, Manci E: Intradural extension of a sacrococcygeal teratoma. J Pediatr Surg 1993, 28, 770–772.
 5. Ribeiro P, Guys JM, Lena G: Sacrococcygeal teratoma with an intradural and extramedullary extension in a neonate: Case report. Neurosurgery 1999, 44, 398–400.
 6. Teal LN, Angtuaco T, Jimenez J, Quirk JG: Fetal teratomas; Antenatal diagnosis and clinical management. J Clin Ultrasound 1988, 16, 329–336.
 7. Bilmire DE, Groslfeld JL: Teratomas in childhood: Analysis of 142 cases. J Pediatr Surg 1986, 21, 548–551.
 8. Huddart S, Mann J, Robinson K, Rafaat F, Imeson J, Gornall P, Sokal M, Gray E, McKeever P, Oakhill A: Sacrococcygeal teratomas; the UK Children’s Cancer Study Group’s experience. I Neonatal. Pediatr Surg Int 2003, 19, 47–51.
 9. Mahour GH, Wolley M, Trivedi SN, Landing B: Sacrococcygeal teratoma. A 33−year experience. J Pediatr Surg 1975, 10, 183–188.
 10. Gross E, Clathoworthy HW, Meeker I Jr: Sacrococcygeal teratoma in infants and children: A report of 40 cases. Surg Gynecol Obstet 1957, 92, 341–354.
 11. Lahdenne P, Heikinheimo M, Jaaskelainen J, Merikanto J, Heikkila J, Siimes M: Vertebral abnormalities associated with congenital sacrococcygeal teratomas. J Pediatr Orthop 1991, 11, 603–607.