Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 163–170

Publication type: original article

Language: Polish

Zaburzenie lękowe z napadami lęku

Panic Disorder

Tomasz Pawłowski1,, Piotr Baranowski1,, Krzysztof Małyszczak1,, Dorota Frydecka1,, Iwona Chlebowska1,

1 Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Celem pracy jest przybliżenie lekarzom innych specjalności niż psychiatria zaburzenia lękowego z napadami lęku (PD). Chociaż choroba ta rzadko występuje w populacji ogólnej (1–2%), to staje się ważnym problemem w izbie przyjęć na ostrym dyżurze internistycznym. Badania sugerują częstość występowania PD od 25 do 60% wśród pacjentów z bólami w klatce piersiowej pochodzenia niesercowego. U około 25% pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur kardiologiczny z powodu bólu w klatce piersiowej stwierdza się, że jest on objawem lęku napadowego. Lęk rzadko uwzględnia się w diagnostyce różnicowej. Wczesne rozpoznanie zaburzenia lękowego z napadami lęku może bardzo zmniejszyć koszty leczenia przez ograniczenie badań dodatkowych, chroniąc jednocześnie pacjentów przed niepełnosprawnością. Autorzy przedstawiają kryteria diagnostyczne, występowanie zaburzeń lękowych oraz koncepcje patogenetyczne. W końcowej części artykułu omawiają leczenie oraz diagnostykę różnicową zaburzenia.

Abstract

The aim of this paper is to present panic disorder (PD) for medical specialists – non−psychiatrists. Despite rather low prevalence of this disorder in general population (1–2%) it becomes an important problem in emergency service offered by internist clinic. Researchers suggest that about 25–60% of patients with chest pain of non−cardiac origin suffer from panic disorder. About 25% of patients who are admitted at the cardiac emergency unit because of chest pain are physically healthy but suffer from panic attack. Unfortunately anxiety is hardly ever taken into consideration in differential diagnostic by physicians. Early diagnosis of anxiety disorder with panic attacks may significantly reduce treatment costs by limiting the number of accessory investigations as well protect patients from becoming an invalid. Authors present diagnostic criteria, prevalence and patogenetical hypothesis of PD. In the final part of the paper the authors discuss treatment and differential diagnostic of panic disorder.

Słowa kluczowe

lęk paniczny, choroba niedokrwienna serca, bóle w klatce piersiowej

Key words

panic disorder, coronary artery disease, chest pain

References (42)

 1. Siwak−Kobayashi M: Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe. W: Psychiatria. Tom II. Red. Bilikiewicz A, Pużyński S, Robakowski J, Wiciórka J. Urban&Partner. Wrocław 2002; 443−444.
 2. Eaton WW, Kessler RC, Wittchen HU, Magee WJ: Panic and panic disorder in the United States. Am J Psychiatry. 1994, 151, 413–420.
 3. Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, Faravelli C, Greenwald S, Hwu HG, Joyce PR, Karam EG, Lee CK, Lellouch J, Lepine JP, Newman SC, Oakley−Browne MA, Rubio−Stipec M, Wells JE, Wickramaratne PJ, Wittchen HU, Yeh EK: The cross−national epidemiology of panic disorder. Arch Gen Psychiatry 1997, 54, 305–309.
 4. Małyszczak K, Szechiński M: Współwystępowanie różnych postaci zaburzeń lękowych i depresji. Psychiatr Pol 2004, 38, 603–609.
 5. Pitts FN Jr, McClure JN Jr: Lactate metabolism in anxiety neurosis. N Engl J Med 1967, 277, 1329–1336.
 6. Klein DF: False suffocation alarms, spontaneous panics, and related conditions. An integrative hypothesis. Arch Gen Psychiatry 1993, 50, 306–317.
 7. Kent J, Papp L, Martinez J, Browne S: Specificity of Panic Response to CO2 Inhalation in Panic Disorder: A Comparison With Major Depression and Premenstrual Dysphoric Disorder. Am J Psychiatry 2001, 158, 58–67.
 8. Caldirola D, Bellodi L, Caumo A, Migliarese G, Perma G: Approximate Entropy of Respiratory Patterns In Panic disorder. Am J Psychiatry 2004, 161, 79–87.
 9. Targum SD, Marshall LE: Fenfluramine provocation of anxiety in patients with panic disorder. Psychiatry Res 1989, 28, 295–306.
 10. Deckert J, Catalano M, Syagailo YV, Bosi M, Okladnova O, Di Bella D, Nothen MM, Maffei P, Franke P, Fritze J, MaierW, Propping P, Beckmann H, Bellodi L, Lesch KP: Excess of high activity monoamine oxidase A gene promoter alleles in female patients with panic disorder. Hum Mol Genet 1999, 8, 621–624.
 11. Samochowiec J, Hajduk A, Samochowiec A, Horodnicki J, Stepien G, Grzywacz A, Kucharska−Mazur J: Association studies of MAO−A, COMT, and 5−HTT genes polymorphisms in patients with anxiety disorders of the phobic spectrum. Psychiatry Res 2004, 128, 21–26.
 12. Ohara K, Nagai M, Suzuki Y, Ochiai M, Ohara K: Association between anxiety disorders and a functional polymorphism in the serotonin transporter gene. Psychiatry Res 1998, 81, 277–279.
 13. Heils A, Mossner R, Lesch KP: The human serotonin transporter gene polymorphism−basic research and clinical implications. J Neural Transm 1997, 104, 1005–1014.
 14. Matsushita S, Muramatsu T, Kimura M, Shirakawa O, Mita T, Nakai T, Higuchi S: Serotonin transporter gene regulatory region polymorphism and panic disorder. Mol Psychiatry 1997, 2, 390–392.
 15. Hamilton SP, Heiman GA, Haghighi F, Mick S, Klein DF, Hodge SE, Weissman MM, Fyer AJ, Knowles JA: Lack of genetic linkage or association between a functional serotonin transporter polymorphism and panic disorder. Psychiatr Genet 1999, 9, 1–6c
 16. Ishiguro H, Arinami T, Yamada K, Otsuka Y, Toru M, Shibuya H: An association study between a transcriptional polymorphism in the serotonin transporter gene and panic disorder in a Japanese population. Psychiatry Clin Neurosci 1997, 51, 333–335.
 17. Deckert J, Catalano M, Heils A, Di Bella D, Friess F, Politi E, Franke P, Nothen MM, Maier W, Bellodi L, Lesch KP: Functional promoter polymorphism of the human serotonin transporter: lack of association with panic disorder. Psychiatr Genet 1997, 7, 45–47.
 18. Neumeister A, Bain E, Nugent AC, Carson RE, Bonne O, Luckenbaugh DA, Eckelman W, Herscovitch P, Charney DS, Drevets WC: Reduced serotonin type 1A receptor binding in panic disorder. J Neurosci 2004, 24, 589–591.
 19. Wilkinson DJ, Thompson JM, Lambert GW, Jennings GL, Schwarz RG, Jefferys D, Turner AG, Esler MD: Sympathetic activity in patients with panic disorder at rest, under laboratory mental stress, and during panic attacks. Arch Gen Psychiatry 1998, 55, 511–520.
 20. Charney DS, Heninger GR, Breier A: Noradrenergic function in panic anxiety. Effects of yohimbine in healthy subjects and patients with agoraphobia and panic disorder. Arch Gen Psychiatry 1984, 41, 751–763.
 21. Pohl R, Yeragani VK, Balon R, Rainey JM, Lycaki H, Ortiz A, Berchou R, Weinberg P: Isoproterenol−induced panic attacks. Biol Psychiatry 1988, 24, 891–902.
 22. Nutt DJ: Altered central alpha 2−adrenoceptor sensitivity in panic disorder. Arch Gen Psychiatry 1989, 46, 165–169.
 23. Wang ZW, Crowe RR, Noyes R Jr: Adrenergic receptor genes as candidate genes for panic disorder: a linkage study. Am J Psychiatry, 1992, 149, 470–474.
 24. Lachman HM, Papolos DF, Saito T, Yu YM, Szumlanski CL, Weinshilboum RM: Human catechol−O methyltransferase pharmacogenetics: description of a functional polymorphism and potential application to neuropsychiatric disorders. Pharmacogenetics 1996, 6, 243–250.
 25. Jong−Min W, Kyung−Sik Y, Bum−Hee Y: Catechol O−Methyltransferase Genetic Polymorphism in Panic Disorder. Am J Psychiatry 2002, 159, 1785–1787.
 26. Nutt DJ, Glue P, Lawson C, Wilson S: Flumazenil provocation of panic attacks. Evidence for altered benzodiazepine receptor sensitivity in panic disorder. Arch Gen Psychiatry 1990, 47, 917–925.
 27. Malizia AL, Cunningham VJ, Bell CJ, Liddle PF, Jones T, Nutt DJ: Decreased brain GABA(A)−benzodiazepine receptor binding in panic disorder: preliminary results from a quantitative PET study. Arch Gen Psychiatry 1998, 55, 715–720.
 28. Crowe RR, Wang Z, Noyes R Jr, Albrecht BE, Darlison MG, Bailey ME, Johnson KJ, Zoega T: Candidate gene study of eight GABA−A receptor subunits in panic disorder. Am J Psychiatry 1997, 154, 1096–1100.
 29. Boulenger JP, Uhde TW, Wolff EA, Post RM: Increased sensitivity to caffeine in patients with panic disorders. Arch Gen Psychiatry 1984, 41, 1067–1071.
 30. Hamilton SP, Slager SL, De Leon AB, Heiman GA, Klein DF, Hodge SE, Weissman MM, Fyer AJ, Knowles JA: Evidence for genetic linkage between a polymorphism in the adenosine 2A receptor and panic disorder. Neuropsychopharmacology 2004, 29, 558–565.
 31. Bourin M, Bradwejn J, Koszycki D: Is cholecystokinin a biological support in panic attacks? Encephale 1991, 17, 475–479.
 32. Lydiard RB, Ballenger JC, Laraia MT, Fossey MD, Beinfeld MC: CSF cholecystokinin concentrations in patients with panic disorder and in normal comparison subjects. Am J Psychiatry 1992, 149, 691–693.
 33. Wang Z, Valdes J, Noyes R, Zoega T, Crowe RR: Possible association of a cholecystokinin promotor polymorphism (CCK–36CT) with panic disorder. Am J Med Genet 1998, 81, 228–234.
 34. Cassano GB, Perugi G, McNair DM: Panic disorder: review of the empirical and rational basis of pharmacological treatment. Pharmacopsychiatry 1988, 21, 157–165.
 35. Rzewuska M: Leczenie zaburzeń nerwicowych. W: Leczenie zaburzeń psychicznych. Red. Rzewuska M, PZWL Warszawa 2003, wyd. II 100–140.
 36. Klein DF: The delineation of two drug−responsive anxiety syndromes. Psychopharmacol 1964, 17, 397–408.
 37. Goldberg D, Blackwell B: Psychiatric illness in general practise. A detailed study using a new method of case identification. Br Med J 1970, 2, 439–443.
 38. Bass C: Chest pain and breathlessness: relationship to psychiatric illness. Am J Med 1992, 92, 12–17.
 39. Ayuso Mateos JL, Bayon Perez C, Santo−Domingo Carrasco J, Olivares D: Atypical chest pain and panic disorder. Psychother Psychosom 1989, 52, 92–95.
 40. Beitman BD, Mukerji V, Lamberti JW, Schmid L, DeRosear L, Kushner M, Flaker G, Basha I: Panic disorder in patients with chest pain and angiographically normal coronary arteries. Am J Cardiol 1989, 63, 1399–1403.
 41. Huffman JC, Pollack MH: Predicting panic disorder among patients with chest pain: an analysis of the literature. Psychosomatics 2003, 44, 222–236.
 42. Fleet RP, Dupuis G, Marchand A, Burelle D, Beitman BD: Detecting panic disorder in emergency department chest pain patients: a validated model to improve recognition. Ann Behav Med 1997, 19, 124–131.