Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 153–156

Publication type: review article

Language: Polish

Termoablacja prądem wysokiej częstotliwości – zastosowanie kliniczne

Radiofrequency Thermal Ablation – Application in Clinical Practice

Jerzy H. Karwacki1,, Ireneusz Nawrot2,, Adam Skalski1,, Bogdan Woźniewicz3,

1 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu

2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie

3 Zakład Patologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Streszczenie

Termoablacja jest jednym z nowych zastosowań prądu zmiennego wysokiej częstotliwości w medycynie. Od 1990 r. jest na świecie wykorzystywana do niszczenia nieoperacyjnych guzów wątroby, a ostatnio znajduje coraz szersze nowe zastosowania kliniczne. Autorzy przedstawiają tę nowoczesną, małoinwazyjną metodę niszczenia ognisk patologicznych tkanek na tle innych dostępnych metod. Wyjaśniają ogólne podstawy działania radiotermoablacji z uwzględnieniem różnych odmian technicznych oraz omawiają zalety i ograniczenia z punktu widzenia klinicysty. Przedstawiają też możliwości nowoczesnych zastosowań tej metody zabiegowej w odniesieniu do innych narządów.

Abstract

Radiofrequency thermal ablation is one of new applications of high frequency alternate current in medicine. Since 1990 it has been used to destroy inoperable liver tumors and it has been gaining still new clinical applications. The authors present a holistic view of this modern, minimally invasive method of destroying foci of pathological tissue, set among other available methods. They explain in short the basic principles of radiofrequency ablation, taking into account its different technical varieties and discuss its advantages and limitations from the clinician’s point of view. They also present the possibilities of new applications of this interventional method to other organs.

Słowa kluczowe

termoablacja, radiotermoablacja, RITA, guzy wątroby

Key words

radiofrequency ablation, radiofrequency thermal ablation, radiofrequency interstitial tissue ablation, RITA, thermoablation, liver tumors

References (26)

 1. Rudzki S, Jamroż A: Ablacja prądem wysokiej częstotliwości pierwotnych i przerzutowych guzów nowotworowych wątroby. Pol Merk Lek 2004, 16, 86–89.
 2. Zadrożny D, Studniarek M, Śledziński Z, Adamonis W, Olędzki M, Witczak−Malinowska K: Zastosowanie termoablacji w leczeniu nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie – wyniki wstępne. Pol Przegl Chir 2002, 74, 10, 858–868.
 3. Mutsaerts ELAR, Van Coevorden F, Krause R, Borel Rinkes IHM, Strobbe LJA, Prevoo W, Tollenaar RAEM, Van Gulik TM: Initial experience with radiofrequency ablation for hepatic tumors in the Netherlands. EJSO 2003, 29, 731–734.
 4. Retkowski M, Studniarek D, Zadrożny D, Studniarek M: Termoablacja wątroby wieprzowej – interpretacja zmian obrazu radiologicznego spowodowanych martwicą termiczną. Pol J Radiol 2002, 67, 23–27.
 5. Jiao LR, Hansen PD, Havlik R, Mitry RR, Pignatelli M, Habib N: Clinical short−term results of radiofrequency ablation in primary and secondary liver tumors. Am J Surg 1999, 177, 303–306.
 6. Cushing H: Electro−surgery as an aid to the removal of intracranial tumors. Surg Gynecol Obstet 1982, 47, 751–784.
 7. Fontaine G, Frank R, Tonet J, Rougier I, Farenq G, Grosgogeat Y: Treatment of rhythm disorders by endocardial fulguration. Am J Cardiol 1989, 64, 83J–86J.
 8. Kovoor P, Ricciardello M, Collins L, Uther JB, Ross DL: Risk to patients from radiation associated with radiofrequency ablation for supraventricular tachycardia. Circulation 1998, 98, 1534–1540.
 9. McGahan JP, Browning PD, Brock JM, Tesluk H: Hepatic ablation using radiofrequency electrocautery. Invest Radiol 1990, 25, 267–270.
 10. Rudzki S, Jamroż A: Techniki ablacji termicznej pierwotnych i przerzutowych guzów nowotworowych wątroby. Pol Merk Lek 2004, 16, 82–85.
 11. Witczak−Malinowska K, Zadrożny D, Studniarek M, Szurowska E, Michalska Z, Stalke P, Sikorska K, Łakomy EA: Preliminary assessment of utility of radiofrequency ablation technique in treatment of primary hepatocellular carcinoma (HCC) in patients with hepatic cirrhosis. Med Sci Monit 2003, 9, Supll. 3, 68–72.
 12. Chhajed PN, Tamm M: Radiofrequency heat ablation for lung tumors: potential applications. Med Sci Monit 2003, 9, ED5–7.
 13. Ahrar K: The role and limitations of radiofrequency ablation in treatment of bone and soft tissue tumors. Curr Oncol Rep 2004, 6, 315–320.
 14. Matsumoto ED, Watumull L, Johnson DB, Ogan K, Taylor GD, Josephs S, Cadeddu JA: The radiographic evolution of radio frequency ablated renal tumors. J Urol 2004, 172, 454–458.
 15. Owen RP, Silver CE, Ravikumar TS, Brook A, Bello J, Breining D: Techniques for radiofrequency ablation of head and neck tumors. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004, 130, 52–56.
 16. Dupuy DE, Monchik JM, Decrea C, Pisharodi L: Radiofrequency ablation of regional recurrence from well−differentiated thyroid malignancy. Surgery 2001, 130, 971–977.
 17. Friedman M, LoSavio P, Ibrahim H, Ramakrishnan V: Radiofrequency tonsil reduction: safety, morbidity, and efficacy. Laryngoscope 2003, 113, 882–887.
 18. Pacella CM, Bizzarri G, Spiezia S: Thyroid tissue: US−guided percutaneous laser thermal ablation. Radiology 2004, 232, 272–280.
 19. Nawrot I, Kluge P, Grzesiuk W, Jędrasik M, Otto M, Kyzioł−Otto G, Pietrasik K, Karwacki J, Frunze S, Jachimczak C, Zając S, Gałązka Z, Woźniewicz B, Tołłoczko T, Szmidt J: The argyrophilic nucleolar organizer regions (AgNOR) staining for assessment of potential malignancy in multiple intraoperative fine needle biopsy and histology of resected thyroid nodules. Ann Diagn Paed Pathol 2000, 4, 53–55.
 20. Nawrot I, Grzesiuk W, Kluge P, Wojtaszek M, Kyzioł−Otto G, Otto M, Pietrasik K, Buczyńska−Chyl J, Karwacki J, Jędrasik M, Chudziński W, Pietrasik K, Dębińska−Szymańska T, Jaworski M, Bar−Andziak E, Toł− łoczko T, Woźniewicz B, Szmidt J: Clinico−pathological aspects of radiofrequency ablation in the treatment of benign thyroid tumors. Ann Diagn Paed Pathol 2002, 6, 97–103.
 21. Stippel DL, Brochhagen HG, Arenja M, Hunkemoller J, Holscher AH, Beckhurst KT: Variability of size and shape of necrosis induced by radiofrequency ablation in human livers: a volumetric evaluation. Ann Surg Oncol 2004, 11, 420–425.
 22. Coad JE, Kosari K, Humar A, Sielaff TD: Radiofrequency ablation causes ‘thermal fixation’ of hepatocellular carcinoma: a post−liver transplant histopathologic study. Clin Transplant 2003, 17, 377–384.
 23. Denys AL, De Baere T, Kuoch V, Dupas B, Chevallier P, Madoff DC, Schnyder P, Doenz F: Radio−frequency tissue ablation of the liver: in vivo and ex vivo experiments with four different systems. Eur Radiol 2003, 13, 2346–2352.
 24. Lee JM, Han JK, Kim SH, Lee JY, Kim DJ, Lee MW, Cho GG, Han CJ, Choi BI: Saline−enhanced hepatic radiofrequency ablation using a perfused−cooled electrode: comparison of dual probe bipolar model with monopolar and single probe bipolar modes. Korean J Radiol 2004, 5, 121–127.
 25. Curley SS, Marra P, Beaty K, Ellis LM, Vauthey JN, Abdalla EK, Scaife C, Raut C, Wolff R, Choi H, Loyer E, Vallone P, Fiore F, Scordino F, De Rosa V, Orlando R, Pignata S, Daniele B, Izzo F: Early and late complications after radiofrequency ablation of malignant liver tumors in 608 patients. Ann Surg 2004, 239, 450–458.
 26. Ng KK, Lam CM, Poon RT, Shek TW, Fan ST, Wong J: Delayed portal vein thrombosis after experimental radiofrequency ablation near the main portal vein. Br J Surg 2004, 91, 632–639.