Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 147–151

Publication type: review article

Language: Polish

Choroby tarczycy a cukrzyca

The Gland’s Diseases and Diabetes

Małgorzata Wilczyńska1,, Andrzej Wilczyński2,, Marian Gryboś2,, Beatawrona−bą Beatawrona−Bąk3,

1 NZOZ Centrum Opieki Diabetologiczno−Endokrynologicznej

2 I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu

3 Szpital Miejski im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Streszczenie

W pracy przedstawiono dane z piśmiennictwa na temat częstego współistnienia cukrzycy typu 1 i rzadziej typu 2 z zaburzeniami funkcji gruczołu tarczowego. Zwrócono uwagę na szczególnie częste wpółwystępowanie tych chorób u dzieci i młodzieży oraz tendencję do narastania niedoczynności tarczycy w miarę trwania choroby, a także predyspozycję do współistnienia niedoczynności tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto u kobiet. Nasilenie zapalnego procesu immunologicznego tarczycy u kobiet w ciąży chorych na cukrzycę typu 1 może być przyczyną poronień, nawet bez klinicznie jawnej choroby. Podkreśla się konieczność rutynowego badania funkcji tarczycy u chorych na cukrzycę typu 1, a także u młodych kobiet chorych na cukrzycę typu 1, które planują zajść w ciążę.

Abstract

This publication present some data of coexisting diabetes type 1 and diabetes type 2 (not so often) with impaired function of thyroid gland. The attention has been paid to extremely often coexisting these diseases in children and adolescents and tendency to increasing hypothyroidism during diabetes and predisposing to coexisting the hypothyroidism during Hashimoto disease in women. The intensity of immune thyroditis in pregnant diabetic women may cause abortion, even in the absence of overt hypothyroidism. The necessity of routine thyroid function examination in patients with type 1 diabetes as well as in young women with type 1 diabetes who plan pregnancy has been stated.

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 1, choroba Hashimoto, niedoczynność tarczycy, przeciwciała anty−TPO, przeciwciała anty−TG

Key words

diabetes type 1, Hashimoto’s thyroiditis, hypothyroidism, thyroid peroxidase antibodies, thyroglobulin antibodies

References (22)

 1. Donckier JE: Endocrine diseases and diabetes. In: Endocrine disease and diabetes. Textbook of Diabetes. Eds.: Pickup JC, Williams G. Blackwell, Science 2003, 27.1–27.25.
 2. Kreines K, Jette M, Knowles HC: Observations in hyperthyroidism of abnormal glucose tolerance and other traits related to diabetes mellitus. Diabetes 1995, 14, 740–744.
 3. Holdworth CD, Besser GM: Influence of gastric emptying–rate and insulin response on oral glucose tolerance tests in thyroid disease. Lancet 1968, 2, 700–702.
 4. Hansen D, Bennedbaek FN, Hansen LK, Hoier−Madsen M, Jacobsen BB, Hagedus L: Thyroid function, morphology and autoimmunity in young patients with insulin−dependent diabetes mellitus. Eur J Endocrinol 1999, 140, 512–518.
 5. Hansen D, Bennedbaek FM, Hoirer−Madsen M, Hegedus L, Jacobsen BB: Aprospective study of thyroid function, morphology and autoimmunity in young patients with type 1 diabetes. Eur J Endocrinol 2003, 148, 245–251.
 6. Kalicka−Kasperczyk A, Dziatkowiak H, Nazim J, Pituch−Noworolska A, Kasperczyk K, Bartnik−Mikuta A, Sztefko K, Starzyk J: Thyroid peroxidase antibodies and thyroid diseases in children and adolescent with type 1 diabetes mellitus from Southeast Poland. Przegl Lek 2003, 60, 6, 403–406.
 7. Czerniawska E, Szalecki M, Piątkowska E, Młynarski W, Bodalski J, Lewiński A: Prevalence of thyroid antibodies (TPO and ATG) at the onset of type 1 diabetes mellitus in childern treated in two diabetes centres in Lodz and Kielce. Med W Roz 2003, 7, 2, 223–228.
 8. Roldan MB, Alonso M, Barrio R: Thyroid autoimmunity in children and adolescents with Type 1 diabetes mellitus. Diabetes Nutr Metab 1999, 12, 1, 27–31.
 9. Kordonouri O, Diess D, Danne T, Dorow A, Bassir C, Gruters−Kieslich A: Predictivity of thyroid autoantibodies for the development of thyroid disorders in children and adolescent with type 1 diabetes. Diabet Med 2002, 19, 6, 518–521.
 10. Menon PS, Vaidyanathan B, Kaur M: Autoimmune thyroid disease in Indian children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab 2001, 14(3), 279–286.
 11. Mccanlies E, O’Leary LA, Foley TP, Kramer K, Burke JP, Libman A, Swan JS, Steenkiste AR, Mccarthy BJ, Trucco M, Dorman JS: Hashimoto’s thyroiditis and insulin−dependent diabetes mellitus: differences among individuals with and without abnormal thyroid function. J Clin Endocrinol Met 1998, 83, 1548–1551.
 12. Guillermo EU, Kashif AL, Murphy MB, Lambeth HC, Stentz F, Bush A, Kitabchi AE: Thyroid dysfunction in patients with type 1 diabetes. Diab Care 2004, 26, 4, 1181–1185.
 13. Mouradian M, Abourizk N: Diabetes mellitus and thyroid disease. Diab Care 1983, 6, 512–520.
 14. Perros P, McCrimmon RJ, Shaw G, Frier BM: Frequency of thyroid dysfunction in diabetes patients: value of annual screening. Diabet Med 1995, 12, 622–627.
 15. Gray RS, Irvine WJ, Clarke BF: Screening for thyroid dysfunction in diabetes (Letter). BMJ 1979, 2, 1439.
 16. Feely J, Isles TE: Screening for thyroid dysfunction in diabetes (Letter). BMJ 1979, 1, 1678.
 17. Kim EY, Shin CH, Yang SW: Polymorphisms of HLA class II predispose children and adolescents with type 1 diabetes mellitus to autoimmune thyroid disease. Autoimmunity 2003, 36, 3, 177–181.
 18. Holl RW, Bohm B, Loos U, Grabert M, Heinze E, Homoki J: Thyroid autoimmunity in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Effect of age, gender and HLA. Horm Res 1999, 52, 3, 113–118.
 19. Abe T, Takino H, Yamasaki H, Ozaki M, Sera Y, Kondo H, Sakamaki H, Kawasaki E, Awata T, Yamaguchi Y, Eguchi K: CTLA4 gene polymorphism correlates with the mode of onset and presence of ICA512 Ab in Japanese type 1 diabetes. Diab Res Clin Pract 1999, 46, 2, 169–175.
 20. Di Gillio AR, Greco P, Vimercati A, Capursi T, Ciampolillo A, Triggiani V, Selvaggi L: Incidence of thyroid diseases in pregnant women with type 1 diabetes mellitus. Acta Biomed Atneo Parmense 2000, 71, Suppl. 1, 387–391.
 21. Gallas PR, Stolk RP, Bakker K, Endert E, Wiersinga WM: Thyroid dysfunction during pregnancy and in the first postpartum year in women with diabetes type 1. Eur J Endocrinol 2000, 147, 4, 443–451.
 22. Jaume JC: Zagadnienia immunologiczne dotyczące gruczołów wydzielania wewnętrznego. W: Endokrynologia Ogólna i Kliniczna. Red. Greenspan FS, Gardner DG.