Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 166.39
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 5, September-October, p. 753–758

Publication type: review article

Language: English

Inability to Have Children Caused by Recurrent HELLP Syndrome in Early Pregnancies – Implications for a Review of Literature

Niezdolność do posiadania dzieci spowodowana nawracającym zespołem HELLP we wczesnej ciąży – implikacje dla przeglądu piśmiennictwa

Małgorzata Pawelec1,A,B,D,F, Andrzej Karmowski1,C,E,F, Mikołaj Karmowski1,C,E, Joanna Krzemieniewska1,A,B,E,F, Aleksandra Kulczycka1,C,E, Marian Stanisław Gabryś1,C,E,F, Jerzy Koryś2,B, Bohdan Gworys3,B

1 First Clinic of Obstetrics and Gynecology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Non-Public Health Service Institution, Legnickie Pole, Poland

3 Department of Anatomy, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

This review is inspired by a case of two pregnancies of the same patient complicated by HELLP syndrome, which suggests that there is a predisposition for the occurrence of preeclampsia and HELLP syndrome in early pregnancy. HELLP syndrome, uncommon below the 20th week and rarer still in two consecutive pregnancies, appeared in two pregnancies of the same woman. The aim of our work is to try to understand the cause of heterogeneity of HELLP syndrome and help find a way of prolonging such pregnancies. Recurrent HELLP syndrome in early pregnancy is a form of severe, fulminant preeclampsia. The preceding symptom is a surge in blood pressure. The hypertension becomes resistant to antihypertensive drugs, which indicates that preexisting hypertension is later accompanied by other factors contributing to the rise in blood pressure. Different effects of high dosage of corticosteroids on liver and platelets show that there are different factors responsible for liver damage and for thrombocytopenia. It seems that the symptoms have various origins, so the therapy with one drug only is not sufficiently effective. Nicotine analogues or a plant extract (from rootstock of Eriosema kraussianum) used by South African traditional healers for erectile dysfunction seem to give a chance of prolonging pregnancy and, consequently, having children.

Streszczenie

Asumptem do tego przeglądu piśmiennictwa stał się przypadek dwóch kolejnych ciąż u tej samej pacjentki przebiegających ze stanem przedrzucawkowym, a następnie z zespołem HELLP, które wydają się świadczyć o występowaniu osobistej predyspozycji do stanu przedrzucawkowego i zespołu HELLP we wczesnej ciąży. Zespół HELLP (przypomnienie aut. hemoliza, zwiększone stężenie enzymów wątrobowych, a małe płytek płytek krwi) spotyka się rzadko w ciążach poniżej 20. tygodnia, a jeszcze rzadziej w dwóch kolejnych ciążach u tej samej kobiety. Celem tej pracy była próba zrozumienia różnorodności zespołu HELLP (inny przebieg u tej samej kobiety) i znalezienie sposobu na przedłużenie czasu do rozwiązania ciąży (uzyskania szansy na przeżycie wcześniaków), analizując piśmiennictwo. Nawracający zespół HELLP we wczesnej ciąży jest formą ciężkiej, piorunującej preeklampsji (stanu przedrzucawkowego). Objawem zwiastującym wystąpienie tego zespołu jest skok wartości ciśnienia krwi. Nadciśnienie staje się oporne na leki obniżające ciśnienie krwi, co może wskazywać na to, że do nadciśnienia uprzednio istniejącego dołącza się zwiększenie ciśnienia wywołane innymi czynnikami. Różna reakcja wątroby i płytek u tej samej pacjentki, po podaniu dużych dawek kortykosteroidów, wskazuje, że inne czynniki odpowiadają za uszkodzenie wątroby, inne natomiast za małopłytkowość. Objawy zespołu HELLP mogą mieć więc różne źródło i dlatego próby leczenia jednym lekiem są niewystarczające. Analogi nikotyny lub ekstrakty z korzeni Eriosema kraussianum stosowane w Afryce do leczenia zaburzeń erekcji wydają się szansą dla takich ciężarnych kobiet, jak opisana pacjentka, w wydłużeniu czasu trwania ciąży, a w konsekwencji dają szansę na posiadanie dzieci.

Key words

recurrent HELLP syndrome, preeclampsia, APS, chronic hypertension, nicotine analogues, angiogenic factors.

Słowa kluczowe

nawracający zespół HELLP, preeklampsja (stan przedrzucawkowy), APS (zespół antyfosfolipidowy), przewlekłe nadciśnienie, analogi nikotyny, czynniki naczyniotwórcze.

References (28)

 1. Rachdi R, Fekih MA, Massoudi L, Mouelhi C, Souissi M, Secourgeon JF, Brahim H, Abroug F: HELLP syndrome. Epidemiological, nosological and prognostic aspects. Rev Fr Gynecol Obstet 1993, 88, 230–235.
 2. Niesert S: Obstetric prognosis after pre-eclampsia, eclampsia or HELLP syndrome. Geburtshilfe Frauenheilkd 1996, Feb 56 (2), 93–96.
 3. Pawelec M, Krzemieniewska J, Karmowski A, Karmowski M, Sozański R: Opis przypadku zespołu HELLP w 24-tygodniowej ciąży bliźniaczej z nadciśnieniem indukowanym ciążą w ciąży poprzedniej. Adv Clin Exp Med 2005, 14, 269–272
 4. Maynard SE, Min JY, Merchan J, Lim KH, Li J, Mondal S, Libermann TA, Morgan JP, Selke FW, Stillman IE, Epstein FH, Sukhatme VP, Karumanchi SA: Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in preeclampsia. J Clin Invest 2003, 111, 649–658.
 5. Tjoa ML, Levine RJ, Karumanchi SA: Angiogenic factors and preeclampsia. Front Biosci 2007, 12, 2395–2402.
 6. Lamarca B: The role of immune activation in contributing to vascular dysfunction and pathophysiology of hypertension during preeclampsia. Minerva Ginecol 2010, 62, 105–120.
 7. Granger JP, Alexander BT, Llinas Mt, Bennett WA, Khalil RA: Pathophysiology of preeclampsia: linking placental ischemia/hypoxia with microvascular dysfunction. Microcirculation 2002, 9, 147–160.
 8. Kharfi A, Giguere Y, Sapin V, Masse J, Dastuge B, Forest JC: Trophoblastic remodeling in normal and preeclamptic pregnancies: implication of cytokines. Clin Biochem 2003, 36, 323–331.
 9. Khalil RA, Granger JP: Vascular mechanisms of increased arterial pressure in preeclampsia: lessons from animal models. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2002, 283, 29–45.
 10. Bdolah Y, Lam C, Rajakumar A, Shivalingappa V, Mutter W, sachs BP, Lim KH, Bdolah-Abram T, Epstein FH, Karumanchi SA: Twin pregnancy and the risk of preeclampsia: bigger placenta or relative ischemia? Am J Obstet Gynecol 2008, 198, 1–6.
 11. Scotland R, Vallance P, Ahluwalia A: On the regulation of tone in vasa vasorum. Cardiovasular Res 1999, 41, 237–245.
 12. Crotty TP: The role of plasma noradrenaline in health and disease. Bioscience Hypotheses 2008, 1, 235–242.
 13. Crotty TP: In preeclampsia the pregnant mother experiences an increase and her child a decrease in the neurotrophic effect of microcirculatory norepinephrine. Advances in Medicine and Biology, vol. 40, Eds. Leon V. Berhardt, Nova Science Publishers, Inc. New York, USA, 2011, Chapter X.
 14. Kim YM, Chaiworapongsa T, Gomez R, Bujold E, Yoon BH, Rotmensch S, Thaler HT, Romero R: Failure of physiologic transformation of the spiral arteries in the placental bed in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2002, 187, 1137–1142.
 15. Brosens I, Pijnenborg R, Vercruysse L, Romero R: The “great obstetrical syndromes” are associated with disorders of deep placentation. Am J Obstet Gynecol 2011, 204, 193–201.
 16. Pascoal IF, Lindheimer MD, Nalbantian-Brandt C, Umans JG: Preeclampsia selectively impairs endothelimdependent relaxation and leads to oscillatory activity in small omental arteries. J Clin Invest 1998, 101, 464–470.
 17. Pawelec M, Palczynski B, Karmowski A: 2011. HELLP syndrome in pregnancies below 26th week. J Mater Fet Neonat Med 2012, 25, 467–470.
 18. Karumanchi SA, Bdolah Y: Hypoxia and sFlt-1 in preeclampsia: “the chicken-and-egg” question. Endocrinology 2004, 145, 4835–4837.
 19. Ramesar SV, Gathiram P, Moodley J, Mackraj I: Treatment of pre-eclampsia: implementing research findings. Gynecol & Obstet 2012, 2:117.doi:10.4172/2161-0932.1000117. http://dx.doi.org.
 20. Ramesar SV, Mackraj I, Gathiram P, Moodley J: Sidenafil citrate improves fetal outcomes in pregnant, L-NAME treated, Sprague-Dawley rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010, 149, 22–26.
 21. Romero R, Kusanovic JP, Thang NG, Erez O, Gotsch F, Espinoza J, Edwin S, Chefetz I, Gomez R, Nien JK, Sammar M, Pineles B, Hassan SS, Meiri H, Tal Y, Kuhmreich I, Papp Z, Cockle HS: First-trimester maternal serum PP13 in the risk assessment for preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2008, 199, 122, 1–11.
 22. Matchaba P, Moodley J: Corticosteroids for HELLP syndrome in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2009, CD002076. http://www.ncbi.nl m.nih.gov/pubmed/14973983
 23. O’Brian JM, Miligan DA, Barton JR: Impact of high-dose corticosteroid therapy for patients with HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) syndrome. Am J Obstet Gynecol 2000, 83, 921–924.
 24. Winder AA, Wohlford-Lenane C, Scheetz TE, Nardy BN, Manzel LJ, Look DC, McCray PB Jr: Differential effects of cytokines and corticosteroids on toll-like receptor 2 expression and activity in human airway epithelia. Respir Res 2009, 16, 10–96.
 25. Mimura K, Tomimatsu T, Sharentuya N, Tskitishvili E, Kinugasa-Taniguchi Y, Kanagawa T, Kimura T: Nicotine restores endothelial dysfunction caused by excess sFlt1 and sEng in an in vitro model of preeclamptic vascular endothelium: a possible therapeutic role of nicotinic acetycholine receptor (nAChR) agonists for preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2010, 5, 464–466.
 26. Greene CM, Ramsay H, Wells RJ, O’Neill SJ, Mc Elvaney NG: Inhibition of Toll-like receptor 2-mediated interleukin-8 production in Cystic Fibrosis airway epithelial cells via the alpha7-nicotinic acetylcholine receptor. Mediators inflamm 2010, 2010: 423241. http://epubs.rcsi.ie/medart/18.
 27. Clark EA, Silver RM, Branch DW: Do antiphospholipid antibodies cause preeclampsia and HELLP syndrome? Curr Rheumatol Rep 2007, 9, 219–225.
 28. Xu B, Thornton C, Tooher J, Ogle R, Lim S, Makris A, Hennessy A: Effects of anti-hypertensive drugs on production of soluble fms-like tyrosine kinase 1 and soluble endoglin from human normal and pre-eclamptic placentas in vitro. Clin Exp Pharmacol Physiol 2009, 38, 839–842.