Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 295–303

Publication type: original article

Language: English

The Predictive Value of CA 19-9 Antigen Measurements After Pancreatic Cancer Surgery

Oznaczanie antygenu CA 19-9 po operacji raka trzustki – rola w rokowaniu

Anil K. Agrawal1,, Jerzy Rudnicki2,, Dorota Zyśko3,, Zygmunt Grzebieniak1,, Wojciech Kielan1,, Joanna Słonina4,

1 2nd Department and Clinic of General and Oncological Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Minimally Invasive Surgery and Proctology, Wroclaw Medical University, Poland

3 Teaching Department for Emergency Medical Services, Wroclaw Medical University, Poland

4 Department of Radiology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Prognosis in patients with pancreatic carcinoma is poor. The CA 19-9 antigen provides a marker of pancreatic carcinoma.
Objectives. The study aimed at the evaluation of prognostic significance linked to measurements of CA 19-9 concentration during periodic control visits following surgical treatment of pancreatic carcinoma.
Material and Methods. The study was conducted on 74 patients subjected to surgery due to pancreatic carcinoma in the years of 2000–2006, who survived until discharge from the hospital. In every patient, the plasma level of the CA 19-9 antigen was estimated before and after surgery as well as during control check-ups.
Results. The surgery significantly decreased the mean level of CA 19-9 (p < 0.001). The extent of a decrease in the CA 19-9 level following surgery provided prognosis of 12-month, 2-year and 5-year survival of the patients. Using the analysis of ROC curves, the value of the CA 19-9 quotient could be estimated, which was linked to 2-year survival with the highest sensitivity and specificity. The value amounted to 0.67. The variables predicting death before the subsequent visit of a patient were found to include the extent of lymph node involvement, a high level of CA 19-9 followed by the absence of a decrease in CA 19-9 level by at least 33% following surgery, longer duration of observation and an increase in CA 19-9 level by at least 4 U/ml as compared to the preceding estimate. The level of CA 19-9 above 29 U/ml in the period between the 3rd and 6th month following the surgery allows the prediction of a patient’s death within 24 months with around 80 sensitivity and 70% specificity.
Conclusion. 1) Determination of the CA 19-9 level during control visits in patients subjected to surgery due to pancreatic carcinoma manifests a prognostic value, 2) absence of at least a 33% decrease in CA 19-9 level following surgery represents a prognostically unfavorable index, 3) increase in CA 19-9 level by over 4 U/ml as compared to the estimate during the preceding visit is linked with moderate sensitivity and specificity to the occurrence of death before the subsequent planned visit, 4) concentration of CA 19-9 below 29 U/ml in the period between the 3rd and 6th month after surgery indicates with moderate sensitivity and specificity elevated chances for 2-year survival of a patient following surgical treatment of pancreatic carcinoma.

Streszczenie

Wprowadzenie. Rokowanie u pacjentów chorych na raka trzustki jest złe. Antygen CA 19-9 jest markerem raka trzustki.
Cel pracy. Ocena prognostycznego znaczenia pomiarów stężenia CA 19-9 podczas okresowych kontrolnych wizyt po leczeniu chirurgicznym raka trzustki.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 74 pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka trzustki w latach 2000–2006, które przeżyły do wypisania ze szpitala. U każdego pacjenta oznaczano poziom antygenu CA 19-9 w osoczu przed i po zabiegu chirurgicznym oraz w czasie kontrolnych wizyt.
Wyniki. Średnie stężenie CA 19-9 zmniejszyło się istotnie po zabiegu (p < 0.001). Zmniejszenie stężenia CA 19-9 po operacji było czynnikiem przepowiadającym przeżycie 12-miesięczne, 2-letnie i 5-letnie. Za pomocą analizy krzywych ROC wyznaczono wartość ilorazu CA 19-9, która z największą czułością i swoistością była wiązana z uzyskaniem przeżycia 2-letniego i wynosiła 0,67. Wykazano, że czynnikami przepowiadającymi zgon przed następną wizytą jest stopień zajęcia węzłów chłonnych, duże stężenie CA 19-9 przed, brak spadku CA 19-9 o co najmniej 33% po zabiegu, dłuższy czas obserwacji oraz wzrost stosunku do poprzedniego oznaczenia o co najmniej 4 U/ml. Stężenie CA 19-9 powyżej 29 U/ml w okresie między 3. a 6. miesiącem po zabiegu przepowiada z około 80% czułością i 70% swoistością wystąpienie zgonu w okresie 24 miesięcy.
Wnioski. 1) Oznaczanie stężenia CA 19-9 podczas kontrolnych wizyt u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka trzustki ma wartość prognostyczną, 2) zmniejszenie stężenia CA 19-9 o co najmniej 33% jest czynnikiem niekorzystnym rokowniczo, 3) wzrost stężenia CA19-9 o ponad 4 U/ml (w stosunku do poprzedniej wizyty) z umiarkowaną czułością i swoistością jest związany z wystąpieniem zgonu przed kolejną planowaną wizytą, 4) stężenie CA 19-9 w okresie 3-6 miesiąca po zabiegu chirurgicznym poniżej 29 U/ml z umiarkowaną czułością i specyficznością wskazuje na zwiększone szanse 2-letniego przeżycia po operacji raka trzustki.

Key words

CA 19-9 antigen, pancreatic carcinoma, prognosis

Słowa kluczowe

antygen CA 19-9, rak trzustki, rokowanie

References (17)

 1. Duffy MJ, Sturgeon C, Lamerz R, Haglund C, Holubec VL, Klapdor R, Nicolini A, Topolcan O, Heinemann V: Tumor markers in pancreatic cancer: a European Group on Tumor Markers (EGTM) status report. Ann Oncol 2010, 21, 441–7.
 2. Sturgeon CM, Hoffman BR, Chan DW, Ch’ng SL, Hammond E, Hayes DF, Liotta LA, Petricoin EF, Schmitt M, Semmes OJ, Söletormos G, van der Merwe E, Diamandis EP: National Academy of Clinical Biochemistry. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in clinical practice: quality requirements. Clin Chem 2008, 54, e1–e10.
 3. Rudnicki J, Agrawal AK, Grzebieniak Z, Zukrowski P, Zyśko D, Jelen M, Kielan W, Sebastian M, Słonina J, Marek G, Duda-Barcik Ł: Prognostic value of CA 19-9 level in resectable pancreatic adenocarcinoma. Folia Histochem Cytobiol 2010, 48, 249–261.
 4. Szajda SD, Waszkiewicz N, Chojnowska S, Zwierz K: Carbohydrate markers of pancreatic cancer. Biochem Soc Trans 2011, 39, 340–343.
 5. Brand RE, Nolen BM, Zeh HJ, Allen PJ, Eloubeidi MA, Goldberg M, Elton E, Arnoletti JP, Christein JD, Vickers SM, Langmead CJ, Landsittel DP, Whitcomb DC, Grizzle WE, Lokshin AE: Serum Biomarker Panels for the Detection of Pancreatic Cancer. Clin Cancer Res 2011, 17, 805–816.
 6. Kim TH, Han SS, Park SJ, Lee WJ, Woo SM, Yoo T, Moon SH, Kim SH, Hong EK, Kim DY, Park JW: CA 19-9 Level as Indicator of Early Distant Metastasis and Therapeutic Selection in Resected Pancreatic Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010 Dec 2. [Epub ahead of print]
 7. Safi F, Schlosser W, Falkenreck S, Beger HG: Prognostic value of CA 19-9 serum course in pancreatic cancer. Hepatogastroenterology 1998, 45, 253–259.
 8. Wong D, Ko AH, Hwang J, Venook AP, Bergsland EK, Tempero MA: Serum CA19-9 decline compared to radiographic response as a surrogate for clinical outcomes in patients with metastatic pancreatic cancer receiving chemotherapy. Pancreas 2008, 37, 269–274.
 9. Maisey NR, Norman AR, Hill A, Massey A, Oates J, Cunningham D: CA19-9 as a prognostic factor in inoperable pancreatic cancer: the implication for clinical trials. Br J Cancer 2005, 93, 740–743.
 10. Hammad N, Heilbrun LK, Philip PA, Shields AF, Zalupski MM: Venkatramanamoorthy R, El-Rayes BF. CA19-9 as a predictor of tumor response and survival in patients with advanced pancreatic cancer treated with gemcitabine based chemotherapy. Asia Pac J Clin Oncol 2010, 6, 98–105.
 11. Korkmaz M, Unal H, Selçuk H, Yilmaz U: Extraordinarily elevated serum levels of CA 19-9 and rapid decrease after succesfull therapy: A case report and review of literature. Turk J Gastroenterol 2010, 21, 461–463.
 12. Zou YP, Li WM, Zheng F, Li FC, Huang H, Du JD, Liu HR: Intraoperative radiofrequency ablation combined with 125 iodine seed implantation for unresectable pancreatic cancer. World J Gastroenterol 2010, 16, 5104–5110.
 13. Klapdor R, Bahlo M, Babinski A, Klapdor S: CA19-9 serum concentrations – analysis of the serum kinetics during first-line therapy of pancreatic cancer in relation to overall survival. Anticancer Res 2010, 30, 1869–1874.
 14. Ferrone CR, Finkelstein DM, Thayer SP, Muzikansky A, Fernandez-delCastillo C, Warshaw AL: Perioperative CA19-9 levels can predict stage and survival in patients with resectable pancreatic adenocarcinoma. J Clin Oncol 2006, 24, 2897–2902.
 15. Tian F, Appert HE, Myles J, Howard JM: Prognostic value of serum CA 19-9 levels in pancreatic adenocarcinoma. Ann Surg 1992, 215, 350–355.
 16. Kondo N, Murakami Y, Uemura K, Hayashidani Y, Sudo T, Hashimoto Y, Nakashima A, Sakabe R, Shigemoto N, Kato Y, Ohge H, Sueda T: Prognostic impact of perioperative serum CA 19-9 levels in patients with resectable pancreatic cancer. Ann Surg Oncol 2010, 17, 2321–2329.
 17. Hernandez JM, Cowgill SM, Al-Saadi S, Collins A, Ross SB, Cooper J, Villadolid D, Zervos E, Rosemurgy A: CA 19-9 velocity predicts disease-free survival and overall survival after pancreatectomy of curative intent. J Gastrointest Surg 2009, 13, 349–353.