Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 243–248

Publication type: editorial article

Language: English

Angiogenesis in Diabetic Foot Syndrome

Angiogeneza w zespole stopy cukrzycowej

Ewelina Drela1,, Barbara Ruszkowska1,, Arleta Kulwas1,, Beata Małecka1,, Danuta Rość1,

1 Department of Pathophysiology Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Abstract

Postnatal new blood vessel formation occurs via the process of angiogenesis. Under normal conditions, angiogenesis takes part in placenta development, the reproductive cycle, embryo implantation, muscle remodeling after exercise-induced training or wound healing. Angiogenesis is a multi-step process controlled by many cytokines such as VEGF, TGF, FGF or trombospondin. A disturbing balance between cytokines regulates this process or creates new, different, pathological conditions which lead to incorrect angiogenesis or its impairment. Abnormal angiogenesis is observed in patients with diabetic foot syndrome. Impairment of new blood vessel development contributes to the delay of tissue granulation. Incorrect circulation leads to tissues ischemia. The consequence of this long-lasting state is necrosis, leading to amputation. About twenty-five percent of patients with diabetic foot have an amputation. The following fact shows a dire prognosis: about seventy-five percent of patients live no longer than five rears after onset. Angiogenesis and angiogenic factor studies, especially those of vascular endothelial growth, are creating new therapeutic targets. Growth factor treatment is bringing new hope and concerns to the medical world. That is the direction of knowledge about angiogenic factors and angiogenesis that needs to be intensified.

Streszczenie

Powstawanie naczyń krwionośnych postnatalnie zachodzi najczęściej na drodze angiogenezy. W prawidłowych warunkach następuje podczas tworzenia łożyska, implantacji zarodka, remodelingu mięśni lub gojenia ran. Angiogeneza jest wieloetapowym procesem regulowanym przez wiele cytokin, do których należą: VEGF, TGF, FGF, trombospondyna. Naruszenie równowagi między czynnikami inicjującymi i hamującymi proces tworzenia naczyń prowadzi do nieprawidłowej angiogenezy. Zaburzoną angiogenezę obserwuje się u chorych leczonych diabetologicznie z zespołem stopy cukrzycowej. Nieprawidłowe tworzenie nowych naczyń opóźnia proces ziarninowania rany. Wadliwe krążenie przedłuża stan niedokrwienia, a następstwem długotrwałego niedotlenienia jest martwica prowadząca do amputacji. Amputację przeprowadza się u prawie 25% pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Wykonanie amputacji kończyny dolnej jest obarczone złym rokowaniem: aż 75% pacjentów nie przeżywa kolejnych 5 lat. Badania nad angiogenezą i czynnikami ją kontrolującymi, zwłaszcza vascular endothelial growth factor, stwarzają nowe możliwości terapeutyczne. Zastosowanie czynników wzrostowych w leczeniu stopy cukrzycowej niesie ze sobą wielkie nadzieje, ale też obawy. Zasadne jest więc przeprowadzanie badań i zgłębianie wiedzy na temat angiogenezy w zespole stopy cukrzycowej.

Key words

angiogenesis, diabetic foot syndrome, vascular endothelial growth factor

Słowa kluczowe

angiogeneza, zespół stopy cukrzycowej, naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu

References (35)

 1. Gisterek I, Kornafel J: VEGF and its receptor as therapeutic target in cancer therapy. Przegl Lek 2006, 63, 155–157.
 2. Usnarska-Zubkiewicz L, Poręba M, Kuliczkowski K: Angiogenesis and endothelial cells in blood neoplasms. Przegl Lek 2006, 63, 146–149.
 3. Sengupta S, Gherardi E, Sellers LA, Wood JM, Sasisekharan R, Fan T-PD: Hepatocyte growth factor/scatter factor can induce angiogenesis independently of vascular endothelial growth factor. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003, 23, 69–75.
 4. Zielonka TM: Angiogenesis-part I. Mechanism of neovascularization. Alergia Astma Immunologia 2003, 8, 169–174.
 5. Wirostko B, Wong TY, Simo R: Vascular endothelial growth factor and diabetic complications. Prog Ret Eye Res 2008, 27, 608–621.
 6. Bao P, Kodra A, Tomic-Canic M, Golinko MS, Ehrlich P, Brem H: The role of vascular endothelial growth factor in wound healing. J Surg Res 2009, 153, 347–358.
 7. Bates DO, Hillman NJ, Williams B, Neal CR, Pocock TM: Regulation of microvascular permeability by vascular endothelial growth factor. J Anat 2002, 200, 581–597.
 8. Wykrota H, Trzciąkowski K: Vascular endothelial growth factor and pathogenesis of exudative age-related macular degradation. Okulistyka 2007, 3, 24–27.
 9. Carvalho JF, Blank M, Shoenfeld Y: Vascular endothelial growth factor (VEGF) in autoimmune diseases. J Clin Immun 2007, 3, 246–254.
 10. Barańska P, Jerczyńska H, Pawłowska Z: Vascular endothelial growth factor-structure and functions. Post Biochem 2005, 51, 12–21.
 11. Siebert J, Reiwer-Gostomska M: The role of angiogenic growth factors in the development of diabetic complications. Kardiol Pol 2009, 67, 62–64.
 12. Figurska M, Stankiewicz A: Anti-VEGF therapy in the treatment of myopic macular choroidal neovascularization – cases report. Klinika Oczna 2008, 110, 387–391.
 13. Dulak J, Józkowicz A: Gene therapy of cardiovascular diseases. Biotechnologia 2004, 3, 35–54.
 14. Khanolkar MP, Bain SC, Stephens JW: The diabetic foot. Q J Med 2008, 101, 685–695.
 15. Godyń G, Filipek B: Diabetic foot – pathophysiology, prevention and therapy. Farm Pol 2007, 5, 228–234.
 16. Karnafel W: Diabetic foot – pathogenesis and treatment. Lekarz 2009, 11, 26–32.
 17. Jeffcoate J, van Hautum WH: Amputation as a marker of the quality of foot care in diabetes. Diabetologia 2004, 47, 2051–2058.
 18. Bernas M: Prevention of amputation of the lower extremities in persons with diabetic foot syndrome. Med Metabol 2005, 4, 47–55.
 19. Galiano RD, Tepper OM, Pelo CR: Topical vascular endothelial growth factor accelerates diabetic wound healing through increased angiogenesis and by mobilizing and recruiting bone marrow derived cells. Am J Pathol 2004, 164, 1935–1947.
 20. Brownlee M: The pathobiology of diabetic complication. A unifying mechanism. Diabetes 2005, 54, 1615–1625.
 21. Falanga V: Wound healing and its impairment in the diabetic foot. Lancet 2005, 366, 1736–1743.
 22. Gałkowska H, Olszewski WL: Cellular and molecular basis of impaired healing of diabetic foot ulcers. Pol Przegl Chir 2007, 11, 1298–1311.
 23. Liu Z-J, Velazquez OC: Hyperoxia, endothelial progenitor cell mobilization, and diabetic wound healing. Antioxid Redox Signal 2008, 10, 1869–1882.
 24. Brem H, Tomic-Canic M: Cellular and molecular basis of wound healing in diabetes. J Clin Invest 2007, 117, 1219–1222.
 25. Aiello LP, Wong J-S: Role of vascular endothelial growth factor in diabetic vascular complications. Kidney Int 2000, 58, 113–119.
 26. Yener S, Comlekci A, Akinci B, Akan P, Demir T, Bayraktar F, Yesil S: Serum transforming growth factor-beta 1 levels in normoalbuminuric and normotensive patients with type 2 diabetes. Effect of metformin and rosiglitazone. Hormones 2008, 7, 70–76.
 27. Iglesias-de La Cruz C, Ziyadeh FN, Isono M, Kouahou M, Cheol Han D, Kalluri R, Mundel P, Chen S: Effects of high glucose and TGF-β1 on the expression of collagen IV and vascular endothelial growth factor in mouse podocytes. Kidney Int 2002, 62, 901–913.
 28. Bloomgarden ZT: The diabetic foot. Diabetes Care 2008, 2, 372–376.
 29. Goldin A, Beckman JA, Schmidt AM, Creager MA: Advanced glycation end products sparking the development of diabetic vascular injury. Circulation 2006, 114, 597–605.
 30. Roth D, Piekarek M, Paulsson M: Plasmin modulates vascular endothelial growth factor-A-mediated angiogenesis during wound repair. Am J Pathol 2006, 168, 670–684.
 31. Werner S, Grose R: Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. Physiol Rev 2003, 83, 835–870.
 32. Takahashi H, Shibuya M: The vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor system and its role under physiological and pathological conditions. Clin Sci 2005, 109, 227–241.
 33. Li X, Kumar A, Zhang F, Lee Ch, Li Y, Tang Z, Arjunan P: VEGF-independent angiogenic pathways induced by PDGF-C. Oncotarget 2010, 4, 309–314 (in press).
 34. Wieman JT, Smiell JM, Su Y: Efficacy and Safety of a Topical Gel Formulation of Recombinant Human Platelet-Derived Growth FactorBB (Becaplermin) in Patients With Chronic Neuropathic Diabetic Ulcers. Diabetes Care 1998, 5, 822–827.
 35. Buchberger B, Follmann M, Freyer D, Huppertz H, Ehm A, Wasem J: The importance of growth factors for the treatment of chronic wounds in the case of diabetic foot ulcers. GMS Health Technol Assess 2010, 6, DOC12.