Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 5, September-October, p. 601–605

Publication type: original article

Language: English

Depressive Disorders in Patients with Irritable Bowel Syndrome Diagnosed Using the Composite International Diagnostic Interview

Zaburzenia depresyjne u pacjentów z zespołem jelita drażliwego diagnozowane na podstawie badania z zastosowaniem Złożonego Międzynarodowego Wywiadu Diagnostycznego

Magdalena Grzesiak1,, Jan A. Beszłej1,, Marcin Szechiński1,, Monika Szewczuk-Bogusławska1,, Ewa Waszczuk2,, Agata Mulak2,, Monika Kantorska1,

1 Department of Psychiatry, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Irritable bowel syndrome (IBS) is among the most widespread gastrointestinal motility disorders. Its prevalence in the general population ranges from 5 to 22%. Among patients with a diagnosis of IBS, mental disorders occur more frequently than in the general population, with a prevalence estimated between 50 and 90%.
Objectives. To assess the lifetime prevalence of depressive disorders in a group of IBS patients, using a standardized diagnostic instrument based on the ICD-10 diagnostic criteria – the Composite International Diagnostic Interview (CIDI) – and to compare the frequency of depression in that group and in a control group with a diagnosis of GERD.
Material and Methods. Two groups – 107 patients with a diagnosis of IBS and 69 patients with a diagnosis of GERD – were recruited through a gastroenterology clinic. IBS was diagnosed according to the Rome II criteria. Depressive disorders were diagnosed in accordance with the ICD-10, using the CIDI.
Results. Lifetime depressive disorders were diagnosed in 35 (33%) of the patients with IBS: 49% of them had had only one episode of depression during their lifetime; in 45% recurrent depressive disorder was diagnosed, and dysthymia in 6%. In the control group with GERD, lifetime depressive disorders were diagnosed in 11 patients (16%), while the majority (84%) had no such diagnosis. The difference observed between the two groups of patients was statistically significant (p-value < 0.05).
Conclusion. The prevalence of depressive disorders in the IBS patients was higher than in the general population (33% vs. 16–18%), while the rate of depressive disorders in the control group with GERD (16%) was similar to the prevalence in the general population. This may suggest that patients with IBS are more likely to have comorbid depression than patients suffering from other gastroenterological illnesses.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół jelita drażliwego należy do najczęstszych chorób motoryki przewodu pokarmowego. Jego rozpowszechnienie w populacji ogólnej wynosi 5–22%. Wśród pacjentów z IBS częściej niż w populacji ogólnej występują zaburzenia psychiczne, szczególnie depresyjne i lękowe; ich rozpowszechnienie jest oceniane na 50–90%.
Cel pracy. Ocena rozpowszechnienia w ciągu życia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów z IBS w badaniu z zastosowaniem CIDI, strukturyzowanego narzędzia diagnostycznego opartego na kryteriach diagnostycznych ICD-10, oraz porównanie częstości występowania depresji w grupie badanej z IBS i grupie kontrolnej z GERD.
Materiał i metody. Do badania włączono 107 pacjentów z IBS i 69 z rozpoznaniem GERD zgłaszających się do kliniki gastroenterologii. IBS rozpoznano na podstawie kryteriów rzymskich II. Rozpoznanie zaburzeń depresyjnych stawiano na podstawie badania narzędziem CIDI, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi ICD-10.
Wyniki. Zaburzenia depresyjne rozpoznano u 35 pacjentów z IBS (33%); w tej grupie 49% pacjentów miało w ciągu życia tylko jeden epizod depresji, u 45% rozpoznano zaburzenie depresyjne nawracające, a u 6% dystymię. U większości osób z grupy kontrolnej (84%) nie rozpoznano w ciągu życia żadnych zaburzeń depresyjnych. Zaburzenia depresyjne występowały jedynie u 11 pacjentów (16%). Różnice w występowaniu depresji między grupą badaną i kontrolną są istotne statystycznie (p < 0,05).
Wnioski. Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów z IBS było większe niż populacji ogólnej (33% vs 16–18%). Zaburzenia depresyjne u pacjentów z IBS występowały znacznie częściej niż w grupie kontrolnej z GERD (16%). Wskaźnik rozpowszechnienia depresji w grupie kontrolnej był podobny do wskaźników w populacji ogólnej. To sugeruje, że u pacjentów z IBS częściej może współwystępować depresja niż u osób cierpiących na inne choroby przewodu pokarmowego.

Key words

depression, IBS, CIDI

Słowa kluczowe

depresja, IBS, CIDI

References (25)

 1. Nicholl BI, Halder SL, Macfarlane GJ, Thompson DG, O’Brien S, Musleh M, McBeth K: Psychosocial risk markers for new onset irritable bowel syndrome – results of a large prospective population-based study. Pain 2007, 8, 161–169.
 2. Hillilä MT, Siivola MT, Färkkilä MA: Comorbidity and use of health-care services among irritable bowel syndrome sufferers. Scand J Gastroenterol 2007, 42, 799–806.
 3. Drossman DA, Camillieri M, Mayer E, Whitehead WE: AGA technical review on irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2002, 123, 2108–2131.
 4. Longstreth G F, Wilson A, Knight K, Wong J, Chiou CF, Barghout V, Frech F, Ofman JJ: Irritable bowel syndrome, health care use, and costs: a U.S. managed care perspective. Am J Gastroenterol 2003, 98, 600–607.
 5. American Gastroenterological Association: Technical review on irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2002, 123, 2108–2131.
 6. Creed F, Ratcliffe J, Fernandes L, Palmer S, Rigby C, Read N, Thompson DG: Outcome in severe irritable bowel syndrome with and without accompanying depressive, panic and neurasthenic disorders. Br J Psychiatry 2005, 186, 507–515
 7. Lydiard RB, Falsetti SA: Experience with anxiety and depression treatment study: implications for designing irritable bowel syndrome clinical trials. Am J Med 1999, 107, 5S–72S.
 8. Lydiard R: Anxiety and the irritable bowel syndrome: psychiatric, medical or both? J Clin Psychiatry 1997, 58, Suppl 3, 51–58.
 9. Masand PS, Kaplan DS, Gupta S, Bhandary AN, Nasra GS, Kline MD, Margo KL: Major depression and irritable bowel syndrome: is there a relationship? J Clin Psychiatry 1995, 56, 363–367.
 10. Trikas P, Vlachonikolis I, Fragkiadakis N, Vasilikis S: Core mental state in irritable bowel syndrome. Psychosomat Med 1999, 61, 781–788.
 11. Ladep NG, Obindo TJ, Audu MD, Okeke EN, Malu AO: Depression in patients with irritable bowel syndrome in Jos, Nigeria. World J Gastroenterol 2006, 48, 7844–7847.
 12. Gutrie E, Creed F, Fernandes L, Ratcliffe J, Van der Jagt J, Martin J, Howlett S, Read N, Barlow J, Thompson D, Tomenson B: Cluster analysis of symptoms and health seeking behaviour differentiates subgroups of patients with severe irritable bowel syndrome. Gut 2003, 52, 1616–1622.
 13. Świątkowski M, Rybakowski J: Depression and T lymphocytes in patients with irritable bowel syndrome. J Affective Disorders 1993, 28, 199–202.
 14. Sułkowska A, Borys B, Majkowicz M, Sułkowski B: Emotional background of irritable bowel syndrome – analysis based on the results of the study using MMPI. Gastroenterol Pol 2003, 10, 331–334.
 15. Wittchen HU, Lachner G, Wunderlich U, Pfister H: Test-retest reliability of the computerized DSM-IV version of the Munich-Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998, 33, 568–578.
 16. World Health Organization. The Composite International Diagnostic Interview. WHO, Geneva 1993.
 17. Robins LN, Wing J, Wittchen HU: The Composite International Diagnostic Interview: An epidemiological instrument suitable for use in conjunction with different diagnostic systems and different cultures. Arch Gen Psychiatry 1988, 45, 1069–1077.
 18. Wittchen HU: Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI). A critical review. J Psychiatr Res 1994, 28, 57–84.
 19. Andrews G, Peters L: Psychometric properties of the Composite International Diagnostic Interview. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998, 33, 80–88.
 20. Andrews G: Case ascertainment: the Composite International Diagnostic Interview. Aust NZ J Psychiatry 2000, Suppl 34, 161–163.
 21. Kessler RC, Berglund P, Demler O: The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Co-morbidity Survey Replication. J Am Med Association 2003, 289, 3095–3105.
 22. Walker EA, Katon WJ, Jemelka RP: Comorbidity of gastrointestinal complaints, depression and anxiety in the Epidemiological Catchment Area (ECA) Study. Am J Med 1993, 92, 26s–30s.
 23. Cole JA, Rothman KJ, Cabral HJ, Zhang Y, Farraye F: Migraine, fibromyalgia and depression among people with IBS: a prevalence study. BMC Gastroenterol 2006, 6, 26–34.
 24. Walker EA, Roy-Byrne PP, Katon WJ: Psychiatric illness and irritable bowel syndrome. A comparison with inflammatory bowel disease. Am J Psychiatry 1990, 147, 1656–1661.
 25. Lydiard RB, Fossey MD, Marsh W, Ballenger JC: Prevalence of psychiatric disorders in patients with irritable bowel syndrome. Psychosomatics 1993, 34, 229–234.