Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 2, March-April, p. 271–278

Publication type: review article

Language: English

Botulinum Toxin in Conventional and Aesthetic Medicine

Zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie konwencjonalnej i estetycznej

Mariola Śliwińska-Mossoń1,, Halina Milnerowicz1,, Katarzyna Małolepsza2,

1 Department of Biomedical and Environmental Analyses, Wroclaw Medical University, Poland

2 Student Scientific Circle at Department of Biomedical and Environmental Analyses, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Botulinum toxin, also known as “sausage poison”, is a potent neurotoxin produced by the anaerobic bacterium Clostridium botulinum. By inhibiting acetylcholine neurotransmitter release in neural cells, it causes muscle paralysis. Botulinum toxin type A is considered an extremely dangerous biological weapon due to its properties. Applied in low doses as one toxin, it serves as an effective medication in the treatment of dermatological and neurological diseases. The biochemical and biophysical properties of botulinum toxin as well as its mechanism of action are described in the first part of this paper. The authors discuss the medical uses of botulinum toxin in ophthalmology, abnormal secretion, esophageal achalasia, and above all neurological diseases that involve increased muscle activity (including dystonia, tremor, spasticity) and its effectiveness in these disorders. The paper shows that besides its aesthetic medical application (usually the elimination of facial wrinkles), botulinum toxin is more commonly used to treat the above disorders which, in many cases, were previously deemed incurable.

Streszczenie

Toksyna botulinowa – popularnie zwana jadem kiełbasianym – jest niezwykle groźną neurotoksyną, wytwarzaną przez beztlenowe bakterie Clostridium botulinum. Blokując uwalnianie neurotransmittera: acetylocholiny w komórkach nerwowych, powoduje porażenie skurczu mięśni. Toksyna botulinowa typu A ze względu na swoje działanie jest uważana za niezwykle niebezpieczną broń biologiczną. Równocześnie w małych dawkach, jako jedyna toksyna, znajduje zastosowanie jako skuteczny lek przeciwko różnym schorzeniom dermatologicznym i neurologicznym. W pierwszej części pracy zostały opisane właściwości biochemiczne i biofizyczne toksyny botulinowej oraz mechanizm jej działania w organizmie. Następnie omówiono zastosowanie toksyny botulinowej w wielu dziedzinach medycyny: okulistyce, nieprawidłowym wydzielaniu, achlazji przełyku, a przede wszystkim chorobach neurologicznych przebiegających z nadmiernym napięciem mięśni (m.in. dystoniach, drżeniu, spastyczności) oraz skuteczność działania toksyny w tych schorzeniach. Z przedstawionych informacji wynika, iż preparaty zawierające toksynę botulinową są stosowane nie tylko w medycynie estetycznej (zwykle do usuwania zmarszczek mimicznych), ale także coraz częściej w wyżej wymienionych schorzeniach, które w wielu przypadkach uważano dawniej za nieuleczalne.

Key words

botulinum toxin, ophthalmology, neurology, aesthetic medicine

Słowa kluczowe

toksyna bolulinowa, okulistyka, neurologia, medycyna estetyczna

References (36)

 1. Adelson R: Botulinum neurotoxins: Fundamentals for the facial plastic surgeon. Am J Otolaryngol 2007, 28, 260–266.
 2. Lim E, Sett R: Botulinum toxin, Quo Vadis? Med Hypotheses 2007, 69, 718–723.
 3. Mahajan ST, Brubaker L: Botulinum toxin: from life-threatening disease to novel medical therapy. Am J Obstet Gynecol 2007, 196, 7–15.
 4. Domżał TM: Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, wyd. 1, 11–21, 23–34, 37–68, 71–100, 114–118.
 5. Mahant N, Clouston PD, Lorentz IT: The current use of botulinum toxin. J Clin Neurosci 2000, 7, 389–394.
 6. Kędra P, Kochanowski J, Uchman D: Toksyna otulinowa – zastosowanie w dystoniach ogniskowych oraz innych schorzeniach. Terapia 2005, 13, 49–50, 52–54.
 7. Sławek J, Madaliński MH, Maciąg-Tymecka J, Dużyński W: Analiza częstości występowania objawów ubocznych po podaniu toksyny botulinowej typu A w neurologii, rehabilitacji, gastroenterologii. Pol Merk Lek 2005, 18, 298–302.
 8. Aoki KR: Pharmacology of botulinum neurotoxin. Oper Tech Otolaryngol Head Neck Surg 2004, 15, 81–85.
 9. Callaway JE: Botulinum toxin type B (Myobloc): pharmacology and biochemistry. Clin Dermatol 2004, 22, 23–28.
 10. Leippold T, Reitz A, Schurch B: Botulinum toxin as a new therapy option for voiding disorders: current state of the art. Eur Urol 2003, 44, 165–174.
 11. Wojas-Pelc A, Jaworek AK: Zastosowanie toksyny botulinowej we współczesnej terapii dermatologicznej. Lek Wojsk 2003, 79, 5–8.
 12. Bielec D, Krzowska-Firych J, Janowski R: Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm) – aspekty epidemiologiczno-kliniczne. Lekarz 2006, 11, 26–29.
 13. Pancewicz SA, Hermanowska-Szpakowicz T: Egzotoksyna botulinowa jako czynnik ataku bioterrorystycznego. Pol Merk Lek 2003, 14, 153–155.
 14. Berny-Moreno J, Brancewicz-Łosek M: Toksyna botulinowa – fenomen trucizny. Pol Merk Lek 2006, 20, 482–485.
 15. Huang W, Foster JA, Rogachefsky S: Pharmacology of botulinum toxin. J Am Acad Dermatol 2000, 43, 249–259.
 16. Baba Y, Osborne MD, Wszolek Z, Kwolek A, Drużbicki M: Treatment of spasticity with botulinum toxin. Ortop Traumatol Rehab 2004, 6, 665–672.
 17. Chłopicki B, Gaweł B, Zieliński T, Kiczka-Zralek M, Wajgt A: Przypadki zatrucia toksyną botulinową. Med Ogólna 2005, 11, 65–70.
 18. Bielec D, Semczuk G, Lis J, Firych J, Modrzewska R, Janowski R: Epidemiologia i klinika zatruć jadem kiełbasianym chorych leczonych w klinice chorób zakaźnych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990–2000. Przegl Epidemiol 2002, 56, 435–442.
 19. Czerwiński M, Czarkowski MP, Kondej B: Zatrucia jadem kiełbasianym w 2005 roku. Przegl Epidemiol 207, 61, 267–272.
 20. Hawrot-Kawecka A: Postępowanie w przypadku ataku bioterrorystycznego. Świat Med Farm 2003, 3, 52–54.
 21. Krasowski R, Mańkowska A, Zagórski Z: Botulinum toin in ophthalmology. Ann UMCS Sect D 205, 60, 513–516.
 22. Niżankowska MH: Podstawy okulistyki. Volumed, Wrocław 2000, wyd. 2, 103, 363–366, 369–371, 374, 427.
 23. Kyrmizakis DE, Pangalos A, Papadakis CE, Logothetis J, Maroudias NJ, Helidonis ES: The use of botulinum toxin type A in the treatment of Frey and Crocodile Tears Syndromes. J Oral Maxillofac Surg 2004, 62, 840–844.
 24. Osuch P, Sankowski A: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu potliwości pach. Farm Pol 2003, 59, 621–624.
 25. Miller A, Miller J, Kurnatowska A, Rabe-Jabłońska J: Zaburzenia sekrecji śliny jako efekt uboczny farmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych – przegląd piśmiennictwa. Post Psychiatr Neurol 2006, 15, 29–34.
 26. Sobolewski P: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu paliatywnym pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Neurol Prakt 2006, 4, 40–46.
 27. Van der Linden J, Sinnige HAW, Van den Dorpel MA: Gustatory sweating and diabetes. Neth J Med 2000, 56, 159–162.
 28. Verheyden J, Blitzer A, Brin MF: Other noncosmetic uses of Botox. Semin Cutan Med Surg 2001, 20, 121–126.
 29. Sutcliffe RP, Sandiford NA, Khawaja HT: From frown lines to fissures: Therapeutic uses for botulinum toxin. Int J Surg 2005, 3, 141–146.
 30. Sławek J: Toksyna botulinowa typu A w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym – podstawy teoretyczne i praktyczne skutecznej terapii. Ortop Traumatol Rebab 2001, 3, 541–546.
 31. Sinha D, Karri K, Arunkalaivanan AS: Applications of botulinum toxin in urogynacecology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007, 133, 4–11.
 32. Turkel CC, Bowen B, Liu J, Brin MF: Pooled analisis of the safety of botulinum toxin type A in the treatment of Poststroke Spasticity. Arch Phys Med Rehab 2006, 87, 786–792.
 33. Rajkumar GN, Conn IG: Botulinum toxin: a new dimension in the treatment of lower urinary tract dysfunction. Urology 2004, 64, 2–8.
 34. Kampioni M: Wykorzystanie toksyny botulinowej w leczeniu skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych dna macicy. Doniesienia wstępne. Nowiny Lek 2001, 70, supl. 2, 229–235.
 35. Bassichis BA: Cosmetic use of botulinum toxin in the upper face. Oper Tech Otolaryngol 2007, 18, 248–253.
 36. De Maio M: Toksyna botulinowa w połączeniu z innymi metodami odmładzającymi. J Cosmet Laser Ther 2003, 5, 210–212.