Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 6, November-December, p. 601–607

Publication type: original article

Language: English

The Clinical and Financial Effects of Replacing the 1 h 50 g Screening Test for Gestational Diabetes Mellitus by the Stick Method

Kliniczne i finansowe korzyści wypływające z zastąpienia testu enzymatycznego testem paskowym w badaniach przesiewowych cukrzycy ciążowej

Małgorzata Pawelec1,, Andrzej Karmowski1,, Joanna Krzemieniewska1,, Mikołaj Karmowski1,

1 First Clinic of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Gestational diabetes is connected with fetal macrosomia and higher perinatal mortality and morbidity rates. The usually quoted literature, which causes so much anxiety among pregnant women and an increased number of cesarean sections, is often dated, from the times when pregnancy monitoring methods were not as highly developed as they are now, comes from heterogeneous populations, and does not take into consideration the age and ethnicity of women. Screening for gestational diabetes mellitus (GDM), diagnostic tests, and special programs for diabetic pregnant women are very expensive and time consuming. It is worthwhile then to try to evaluate their cost and see if reducing it would affect the clinical results.
Objectives. The aim of this study was to identify the real cost reduction and clinical advantages/disadvantages of replacing the 1−hr 50−g glucose challenge test (GCT) with the glucometer (stick method).
Material and Methods. Two hundred and two pregnant women from the population of this clinic attended screening for GDM by both enzymatic and stick method. The criteria for both measurements were the same. The positively screened women received a one−step diagnostic test and only they participated in the clinic’s diabetic program.
Results. The results showed that replacing the enzymatic method by the stick method would reduce the total cost of screening for GDM by 90%. It was also calculated that the total cost of screening by this method followed by the diagnostic test would be 9.5 times lower than screening by the enzymatic method. It would have no harmful effects on perinatal outcome and would even make it possible to shorten the time between screening and treatment of GDM by about 7 days.
Conclusion. Although identifying GDM is important because of possible perinatal complications, the same aim can be achieved by replacing the GCT with the glucometer.

Streszczenie

Wprowadzenie. Od dawna wiadomo, że cukrzyca ciążowa może prowadzić do powikłań u płodów w postaci makrosomii, obrażeń okołoporodowych dużych płodów, czy nawet śmierci okołoporodowej. Często jednak powielane dane statystyczne są nieaktualne, nie uwzlędniają wielu dodatkowych danych zmieniających znacząco statystykę, jak np.: wieku badanych kobiet, pochodzenia etnicznego, a nawet liczby wad letalnych wpływających na śmiertelność okołoporodową, czy liczby nierozpoznanych cukrzyc przedciążowych. Dane takie wywołują strach u kobiet i mimo ogólnie dostępnych badań okołoporodowych dla wszystkich ciężarnych czynią z cukrzyc ciążowych nadspodziewanie kosztowną grupę ciężarnych.
Cel pracy. Zbadanie możliwości ograniczenia kosztów badań przesiewowych cukrzycy ciążowej i sprawdzenie, czy może to mieć wpływ na liczbę rozpoznawanych potem w testach diagnostycznych cukrzyc ciążowych oraz powikłań okołoporodowych.
Materiał i metody. U 202 ciężarnych poddanych 1h−50g GCT wykonano jednoczesny pomiar stężenia glukozy sposobem enzymatycznym w osoczu krwi żylnej i sposobem paskowym z użyciem glukometru. Zachowano te same kryteria pozytywnego testu dla obu grup pomiarów, a wskazane przez nie ciężarne poddano jednostopniowemu testowi diagnostycznemu. Ciężarne monitorowano do rozwiązania, a następnie porównano obie grupy.
Wyniki. Wyniki w grupie badanej pokazują, że zastosowanie pasków pozwoliłoby 10−krotnie obniżyć koszty badań przesiewowych. Całkowity koszt z uwzględnieniem łącznych kosztów badań przesiewowych i testu diagnostycznego byłby 9,5 raza niższy. Zastosowanie glukometru pozwoliłoby skrócić czas, jaki przeciętnie upływa między badaniem przesiewowym a testem diagnostycznym o średnio 7 dni.
Wnioski. Zastąpienie GCT testem paskowym nie wpłynęło na liczbę rozpoznań GDM ani na liczbę powikłań okołoporodowych. Badanie wykazało, że zarówno względy kliniczne, jak i ekonomiczne przemawiają za tym, by w badaniach przesiewowych zastąpić stosowanie testu enzymatycznego badaniem za pomocą glukometru.

Key words

gestational diabetes mellitus, pre−gestational diabetes mellitus, glucometer, stick method, glucose challenge test, oral glucose tolerance test, cesarean section rate, shoulder dystocia

Słowa kluczowe

cukrzyca ciężarnych, cukrzyca przedciążowa, glukometr, metoda paskowa, pomiar stężenia glukozy, test enzymatyczny, odsetek cięć cesarskich, powikłania okołoporodowe

References (28)

 1. American Diabetes Association: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2007, Suppl. 1, 421–47.
 2. Metzger BE: Summary and recommendation of the Third International Workshop−Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes 1991, 40 Suppl. 2,1971–201.
 3. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H: Global prevalence of diabetes: estimates for year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004, 27, 10471–1053.
 4. Gestational Diabetes. http://www.wattpad.com/68584−Gestational−Diabetes. 2009−07−08, 20:44.
 5. Metzger BE, BuchananTA, Coustan DR, de Leiva A, Dunger DB, Hadden DR, Hod M, Kitzmiller JL, Kjos SL, Oats JN,Pettitt DJ, sacks DA, Zoupas Ch: Summary and recommendations of the Fifth International WorkshopConference on Gestational Diabetes Mellitus. http://care.diabetesjournals.org/content/30/Supplement_2/S251.extract. 2009−06−11,16:24
 6. Vallie DL, la Gabbe SG, Grossman DC, Larson EB, Baldwin LM, Andrilla CHA: Birth outcomes among American Indian/Alaska Native women with diabetes in pregnancy. J Reprod Med 2003, 48(8), 6101–616.
 7. Ferrara A, Hedderson MM, Quesenberry CP, Selby JV: Prevalence of gestational diabetes mellitus detected by the National Diabetes Data Group or the Carpenter and Coustan plasma glucose thresholds. Diabetes Care 2002, 25(9),16251–1630.
 8. Schwartz ML, Ray WN, Lubarsky SL: The diagnosis and classification of gestational diabetes mellitus: Is it time to change our tune? Transactions of the Sixty−Fifth Annual Meeting of the Pacific Coast Obstetrical and Gynecological Society. Am J Obstet Gynecol 1999, 180(6),15601–1571.
 9. Lapolla A, Dalfra MG, Lencioni C, Di Cianni G: Epidemiology of diabetes in pregnancy: a review of Italian data. Diabetes Nutr Metab 2004,17(6), 358−67.
 10. Persson B, Hanson U: Neonatal morbidities in gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 1998, 21, Suppl. 2, 791–84.
 11. American Diabetes Association: Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2004, 27, Suppl. 1, 881–90.
 12. Hawthorne G, Snodgrass A, Tunbridge M: Outcome of diabetic pregnancy and glucose intolerance in pregnancy: an audit of fetal loss in Newcastle General Hospital 19771–1990. Diabetes Res Clin Pract 1994, 25(3), 1831–190.
 13. Goldman M, Kitzmiller JL, Abrams B, Cowan RM, Laros RK Jr: Obstetric complications with GDM. Effects of maternal weight. Diabetes 1991, 40, Suppl. 2, 791–82.
 14. Olofsson P, Sjoberg NO, Solum T, Svenningsen NW: Changing panorama of perinatal and infant mortality in diabetic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1984, 63, 5671–572.
 15. O’Sullivan JB, Mahan CM, Charles D, Dandrow RV: Screening criteria for high−risk gestational diabetic patients. Am J Obstet Gynecol 1973, 116(7), 8951–900.
 16. O’Sullivan JB, Charles D, Mahan CM, Dandrow RV: Gestational diabetes and perinatal mortality rate. Am J Obstet Gynecol 1973, 116(7), 9011–904.
 17. Glucose tolerance test. http://www.ddeamc.amedd.army.mil/clinical/Pathology/DPALSGT 20091−07−08,11:07.
 18. Benedetti TJ, Gabbe SG: Shoulder dystocia. A complication of fetal macrosomia and prolonged second stage of labor with midpelvic delivery. Obstet Gynecol 1978, 52(5), 5261–529.
 19. Jovanovic LG: Using meal−based self−monitoring of blood glucose as a tool to improve outcomes in pregnancy complicated by diabetes. Endocr Pract 2008, 14(2), 2391–247.
 20. Langer O: Maternal glycemic criteria for insulin therapy for in gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 1998, 21, Suppl. 2, 911–98.
 21. Deerochanawong C, Putiyanun C, Wongsuryrat M, Serirat S, Jinayon P: Comparison of National Diabetes Data Group and World Health Organization criteria for detecting gestational diabetes mellitus. Diabetologia 1996, 39(9), 10701–1073.
 22. Danilenko−Dixon DR, Van Winter JoT, Nelson RL, Ogburn PL: Universal versus selective gestational diabetes screening: Application of 1997 American Diabetes Association recommendations. Am J Obstet Gynecol 1999, 181(4), 7981–802.
 23. Hanna FWF, Peters JR: Screening for gestational diabetes; past, present and future. Diabet Med 2002, 19, 3511–3518.
 24. Moss JR, Crowther CA, Hiller JE, Willson KJ, Robinson JS: Costs and consequences of treatment for mild gestational diabetes mellitus – evaluation from The ACHOIS randomized trial. BMC Pregnancy Childbirth 2007, 28(7), 271–30.
 25. Kitzmiller JL, Elixhauser A, Carr S, Major CA, de Veciana M, Dang−Kilduff L, Weschler JM: Assessment of cost and benefits of management of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 1998, 21, Suppl 2, 1231–130.
 26. Gestational diabetes perinatal mortality http://www.fpnotebook.com/ Family Practice Notebook 2008, 2009− 071–14, 19:39.
 27. Naylor CD, Phil D, Sermer M, Chen E, Farine D: Selective screening for gestational diabetes mellitus. NEJM 1997, 337(22), 15911–1596.
 28. Gabbe SG: Effects of identifying a high risk population. Diabetes Care 1980, 3(3) 4861–488.