Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 5, September-October, p. 501–506

Publication type: original article

Language: English

External Dacryocystorhinostomy in the Treatment of Congenital and Acquired Lacrimal Duct Stenoses

Dakryocystorynostomia zewnętrzna w leczeniu wrodzonej i nabytej niedrożności dróg łzowych

Piotr Wójcicki1,2,, Ireneusz Siewiera2,

1 Plastic Surgery Clinic, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Plastic Surgery, Specialistic Medical Centre, Polanica Zdrój, Poland

Abstract

Background. The surgical treatment of lacrimal duct stenosis consists of the formation of a fistula between the lacrimal sac and the nasal passage, which facilitates the outflow of tears.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the efficacy of dacryocystorhinostomy (DCR) with the external approach depending on the etiology of the defect.
Material and Methods. Fifty−four patients 3–70 years of age with lacrimal duct obstruction were treated at the Clinic of Plastic Surgery in Polanica Zdrój. In 19 patients the lactimal duct defect was congenital and in 35 it was a consequence of injury or tumor. A total of 65 dacryocystorhinostomies with the external approach were performed.
Results. The efficacy of dacryocystorhinostomy was 83.3%. In the patients with a congenital etiology it was 84.2% and in the group with an acquired defect 82.9%.
Conclusion. External dacryocystorhinostomy appears a highly safe and effective method. In combination with other reconstruction methods, it has advantageous over endoscopic methods especially in cases of an acquired defect.

Streszczenie

Wprowadzenie. Chirurgiczne leczenie niedrożności dróg łzowych polega na wytworzeniu przetoki między woreczkiem łzowym a przewodem nosowym umożliwiającej odpływ łez.
Cel pracy. Ocena skuteczności zabiegów dakryocystorynostomii (DCR) z dostępu zewnętrznego w zależności od etiologii schorzenia.
Materiał i metody. WKlinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju leczono 54 pacjentów z niedrożnością dróg łzowych w wieku 3–70 lat. U 19 chorych przyczyną niedrożności dróg łzowych były wady wrodzone, a u 35 chorych następstwa urazów i chorób nowotworowych. Wykonano 65 zabiegów DCR z dostępu zewnętrznego.
Wyniki. Skuteczność dakryocystorynostomii wyniosła ogółem 83,3%, w tym w grupie o etiologii wrodzonej 84,2%, a w grupie o etiologii nabytej 82,8%.
Wnioski. Dakryocystorynostomia z dostępu zewnętrznego jest zabiegiem skutecznym i bezpiecznym. W połączeniu z innymi metodami rekonstrukcyjnymi ma niewątpliwą przewagę nad metodami endoskopowymi, zwłaszcza w przypadkach o etiologii nabytej.

Key words

dacryocystorhinostomy, DCR, lacrimal duct stenoses

Słowa kluczowe

dakryocystorynostomia zewnętrzna, DCR, niedrożność dróg łzowych

References (20)

 1. Hirschberg J: The History of Ophtalmology. Vol. 1 Blodi FC trans. Bonn, Germany, JP Wayenborgh 1982.
 2. Toti A: Nuovo metodo conservatore di cura radicale delle suppurazioni croniche del sacco lacrimale (Dacriocistorinostomia). Clin Mod Firenze 1904, 10, 385.
 3. Dupuy−Dutemps MM, Bourguet ET: Note preliminare sur un prodede de dacrocystorhinostomie. Ann Ocul (Paris) 1920, 157, 445–447.
 4. Casper TC, Sergent RA, Smith B: Dacryocystorhinostomy: The Casper operation. Ann Ophthalmol 1974, 6, 1333.
 5. Becker BB: Dacryocystorhinostomy without flaps. Ophthalmic Surg 19, 419, 1988.
 6. Burns JA, Cahill KV: Modified Kinosian dacryocystorhinostomy: A review of 122 cases. Ophthalmic Surg 1985, 16, 710.
 7. Pearlman SJ, Michalos P, Leib ML: Translacrimal transnasal laser assisted dacryocystorhinostomy. Laryngoscope 1997 107(10), 1362–1365.
 8. Seider N, Kaplan N, Gilboa M: Effect of timing of external dacryocystorhinostomy on surgical outcome. Ophthal Plast Reconstr Surg 2007, 23(3), 183–186.
 9. Kashkouli MB, Parvaresh M, Modarreszadech M: Factors affecting the success of external dacryocystorhinostomy. Orbit 2003, 22(4), 247–255.
 10. Dolman PJ: Comparison of external dacryocystorhinostomy with nonlaser endonasal dacryocystorhinostomy. Ophtalmology 2003, 110, 78–84.
 11. Haratikainen J, Grenman R, Puukka P: Prospective randomized comparison of external dacryocystorhinostomy and endonasal laser dacrocystorhinostomy. Ophtalmology 1998, 105(6), 1106–1113.
 12. Malhotra R, Wright M, Olver JM: A consideration of the time taken to do dacryocystorhinostomy (DCR) surgery. Eye 2003, 17(6), 691–696.
 13. Dewoto MH, Zaffaroni MC, Bernardyni FP: Postoperative evaluation of skin incision in external dacryocystorhinostomy. Ophthal Plast Reconstr Surg 2004, 20(5), 358–361.
 14. Tarbet KJ, Custer PL: External dacryocystorhinostomy. Surgical success, patent satisfaction, and economic cost. Ophtalmology 1995, 102, 1065–1070.
 15. Mirza S, Al.−Barmani A, Douglas SA et al.: WSP retrospective comparison of endonasal KTP laser dacryocystorhinostomy versus external dacryocystorhinostomy. Clin Otolaryngol Allied Sci 2002, 27(5), 347–351.
 16. Kominek P: Pediatric endonasal dacryocystorhinostomy: a report of 34 cases. Laryngoscope 2005, 115, 1800–1803.
 17. Vagefi MR, Winn BJ, Lin CC et al.: Facial Nerve Injury during External Dacryocystorhinostomy. Ophthalmology 2009, 116(3), 585–590.
 18. McNab AA, Sigmie RJ: Effectiveness of local anesthesia for external dacryocystorhinostomy. Clin Experiment Ophtalmol 2002, 30(4), 270–272.
 19. Smirnow G, Tuomilehto H, Terasvirta M et al.: Silicone Tubing after endoscopic dacryocystorhinostomy: is it necessary? Am J Rhinol 2006 20(6), 600–602.
 20. Kao SC, Liao CL, Tseng JH: Dacryocystorhinostomy with intraoperative mitomycin C. Ophthalmology 1997, 104(1), 86–91.