Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 3, May-June, p. 359–367

Publication type: original article

Language: English

Esophageal Varices Part II – Invasive Methods of Treatment and Prophylaxis of Variceal Bleeding

Żylaki przełyku Część II – Inwazyjne metody leczenia i zapobiegania krwawieniom

Marek Bochnia1,, Dariusz Patkowski2,, Beata Rostkowska−Nadolska3,, Agnieszka Zatońska4,, Wojciech Dziewiszek5,

1 Department of Otolaryngology, Faculty of Dentistry, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Department of Pediatric Surgery and Urology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

3 Department of Otolaryngology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

4 District Railway Hospital in Wrocław, Poland

5 Department of Pharmacology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Portal hypertension (PH) is not a distinct disease, but a complex syndrome of hemodynamic disturbances. When hypertension persists for a long period, collateral circulation develops in the area of communication between the portal blood and the drainage basin of the superior or inferior caval vein. One of a dozen or so of the described anastomoses is the way through the submucosal plexus of the esophagus. The overloaded plexus become gradually wider and may transform into irregular varices. In controlling variceal bleeding, two endoscopic methods are usually used. Sclerotherapy (EVS) requires the use of strongly irritating agents, which causes a high risk of local and general complications. The other method, esophageal varix ligation (EVL), was introduced with the hope of achieving similar effectiveness without the mentioned dangers. The classical surgical methods include shunt and non−shunt operations and the transjugular intrahepatic portal−systemic stent−shunt (TIPSS). Total EV eradication is sometimes possible only after liver transplantation (LT).

Streszczenie

Po dłuższym czasie, w następstwie nadciśnienia wrotnego, rozwija się krążenie oboczne. Jednym z wielu połączeń powstających między dorzeczem krwi wrotnej i żyły czczej górnej lub dolnej jest podśluzówkowy splot przełyku, który przeładowany łatwo się rozszerza, tworząc tzw. żylaki. Do opanowywania i zapobiegania krwawieniom z żylaków przełyku najczęściej stosuje się dwie metody endoskopowe. Pierwsza z nich – skleroterapia wymaga użycia silnie drażniących preparatów, co jest obarczone wysokim ryzykiem komplikacji miejscowych i ogólnych. Drugą – podwiązywanie żylaków – wprowadzono w nadziei, że może być równie skuteczna, a pozbawiona tych niebezpieczeństw. W klasycznym postępowaniu chirurgicznym stosuje się najczęściej tzw. zespolenia omijające, operacje nieomijające i zaliczane często do radiologii interwencyjnej przezskórne, przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno−czcze – transjugular intrahepatic portal−systemic stent–shunt. Pełną, przyczynową eradykację choroby umożliwia jednak najczęściej dopiero przeszczep wątroby.

Key words

portal hypertension, complications, endoscopic treatment, surgical treatment

Słowa kluczowe

nadciśnienie wrotne, powikłania, metody endoskopowe, leczenie chirurgiczne

References (40)

 1. Sarin SK, Kumar A: Sclerosants for variceal sclerotherapy: a critical appraisal. Am J Gastroenterol 1990, 85, 641–649.
 2. Crafoord C, Frenckner P: New surgical treatment of varicous veins of the oesophagus. Acta Otolaryngol (Stockh) 1939, 27, 422–429.
 3. Moersch HJ: Treatment of esophageal varices by injection of sclerosing solution. JAMA 1947, 135, 754–757.
 4. Macbeth R: Treatment of oesophageal varices in portal hypertension by means of sclerosing injections. Br Med J 1955, 4, 877–880.
 5. Denck H: Die endoskopische Behandlung von Oesophagusvaricen. Chirurg 1977, 48, 212–218.
 6. Terblanche J, Krige JEJ, Bornman PC: Endoscopic sclerotherapy. Surg Clin North Am 1990, 70, 341–359.
 7. Miyoshi H, Matsumoto A, Oka M: Efficacy of prophylactic sclerotherapy in patients with hepatocellular carcinoma and varices negative for the red color sign. Gastrointest Endosc 1997, 45, 498–502.
 8. Goncalves ME, Cardoso SR, Maksoud JG: Prophylactic sclerotherapy in children with esophageal varices: longterm results of a controlled prospective randomized trial. J Pediatr Surg 2000, 35, 401–405.
 9. Clark AW, Westaby D, Silk DB, Dawson JL, Macdougall BR, Mitchell KJ, Stunin L: Prospective controlled trial of injection sclerotherapy in patients with cirrhosis and recent variceal haemorrhage. Lancet 1980, 2, 552–554.
 10. Hou MC, Lin HC, Liu TT, Kuo BI, Lee FY, Chang FY, Lee SD: Antibiotic prophylaxis after endoscopic therapy prevents rebleeding in acute variceal hemorrhage: a randomized trial. Hepatology 2004, 39, 746–753.
 11. Pośpiech L, Bochnia M, Jeleń M, Kręcicki T: The tissue reactivity to sclerosants in laboratory animals. CEEJOHS 1998, 3, 212–216.
 12. Grobe JL, Kozarek RA, Sanowski RA, LeGrand J, Kovac A: Venography during endoscopic injection sclerotherapy of esophageal varices. Gastrointest Endosc 1984, 30, 6–8.
 13. Thuluvath PJ, Kantsevoy SV: Role of endoscopy for primary prophylaxis of variceal bleeding. Tech Gastrointest Endosc 2005, 7, 32–36.
 14. Sarin SK, Lahoti D, Saxena SP, Murthy NS, Makwana UK: Prevalence, classification and natural history of gastric varices: a long−term follow−up study in 568 portal hypertension patients. Hepatology 1992, 16, 1343–1349.
 15. Sauerbruch T, Weinzierl M, Kopcke W, Paumgartner G: Long−term sclerotherapy of bleeding esophageal varices in patients with liver cirrhosis. An evaluation of mortality and rebleeding risk factors. Scand J Gastroenterol 1985, 20, 51–58.
 16. Terblanche J, Krige JE, Bornman PC: The treatment of esophageal varices. Annu Rev Med 1992, 43, 69–82.
 17. Baydur A, Korula J: Cardiorespiratory effects of endoscopic esophageal variceal sclerotherapy. Am J Med 1990, 89, 477–482.
 18. Lee MS, Cho JY, Cheon YK, Ryu CB, Moon JH, Cho YD, Kim JO, Kim YS, Lee JS, Shim CS: Use of detachable snares and elastic bands for endoscopic control of bleeding from large gastric varices. Gastrointest Endosc 2002, 56, 83–88.
 19. Saeed ZA: Endoscopic esophagogastric variceal ligation with a six−shot multiple ligation device. Am J Gastroenterol 1995, 90, 1570.
 20. Lo GH, Lai KH, Cheng JS: The additive effect of sclerotherapy to patients receiving repeated endoscopic variceal ligation: a prospective, randomized trial. Hepatology 1998, 28, 391–395.
 21. Binmoeller KF, Soehendra N: Nonsurgical treatment of variceal bleeding: new modalities. Am J Gastroenterol 1995, 90, 1923–1931.
 22. Yang WL, Tripathi D, Therapondos G, Todd A, Hayes PC: Endoscopic use of human thrombin in bleeding gastric varices. Am J Gastroenterol 2002, 97, 1381–1385.
 23. Thakeb F, Salama Z, Salama H: The value of combined use of N−butyl−2−cyanoacrylate and ethanolamine oleate in the management of bleeding esophagogastric varices. Endoscopy 1995, 27, 358–364.
 24. Binmoeller KF, Soehendra N: “Superglue”: the answer to variceal bleeding and fundal varices? Endoscopy 1995, 27, 392–396.
 25. Hermann RE, Henderson JM, Vogt DP, Mayes JT, Geisinger MA, Agnor C: Fifty years of surgery for portal hypertension at the Cleveland Clinic Foundation. Lessons and prospects. Ann Surg 1995, 221, 459–468.
 26. Bismuth H, Franco D, Alagille D: Portal diversion for portal hypertension in children. The first ninety patients. Ann Surg 1980, 192, 18–24.
 27. Małkowski P: Zakrzepica żył układu wrotnego (ZŻUW) u dorosłych. Etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. Praca habilitacyjna, AM Warszawa 1996.
 28. Levine BA, Sirinek KR: The portacaval shunt. Is it still indicated? Surg Clin North Am 1990, 70, 361–378.
 29. Wexler MJ, Stein BL: Nonshunting operations for variceal hemorrhage. Surg Clin North Am 1990, 70, 425–448.
 30. Wanamaker SR, Cooperman M, Carey LC: Use of the EEA stapling instrument for control of bleeding esophageal varices. Surgery 1983, 94, 620–626.
 31. Fonkalsrud EW: Treatment of variceal hemorrhage in children. Surg Clin North Am 1990, 70, 475–487.
 32. Colapinto RF, Stronell RD, Gildiner M, Ritchie AC, Langer B, Taylor BR, Blendis LM: Formation of intrahepatic portosystemic shunts using a balloon dilatation catheter: preliminary clinical experience. AJR Am J Roentgenol 1983, 140, 709–714.
 33. Richter GM, Palmaz JC, Noeldge G, Roessle M, Siegerstetter V, Frankle M, Wenz W: The transjugular intrahepatic portosystemic stent−shunt. A new nonsurgical percutaneous method. Radiologe 1989, 29, 406–411.
 34. Wróblewski T, Rowiński O, Pawlak J, Polaski S, Jaworski M, Michałowicz B, Małkowski P, Karwowski A, Pruszyński B: Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno−systemowe jako nowa metoda w leczeniu i zapobieganiu krwotokom z żylaków przełyku w nadciśnieniu wrotnym. Przeg Lek 1998, 55, 469–474.
 35. Schemmer P, Radeleff B, Flechtenmacher C, Mehrabi A, Richter GM, Buchler MW, Schmidt J: TIPSS for variceal hemorrhage after living related liver transplantation: a dangerous indication. World J Gastroenterol 2006, 12, 493–495.
 36. Carter BA, Kilic M, Karpen S, Goss J: History of Pediatric Liver Transplantation. In: e−medicine 13.10.2006, http://emedicine.com/ped/topic2840.htm.
 37. Starzl TE: History of Liver and Other Splanchnic Organ Transplantation. In: Transplantation of the Liver. Eds. Busutill RW, Klintmalm GB. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders 1996, 3–22.
 38. Calne RY, White DJ, Thiru S, Evans DB, McMaster P, Dunn DC, Craddock GN, Pentlow BD, Rolles K: Cyclosporin A in patients receiving renal allografts from cadaver donors. Lancet 1978, 2 (8104−5), 1323–1326.
 39. Fougere−Deschatrette C, Imaizumi−Scherrer T, Strick−Marchand H, Morosan S, Charneau P, Kremsdorf D, Faust DM, Weiss MC: Plasticity of hepatic cell differentiation: bipotential adult mouse liver clonal cell lines competent to differentiate in vitro and in vivo. Stem Cells 2006, 24, 2098–2109.
 40. De Franchis R: Evolving consensus in portal hypertension. Report of the Baveno IV consensus workshop on methodology of diagnosis and therapy in portal hypertension. J Hepatol 2005, 43,167–176.