Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.7)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 3, May-June, p. 435–442

Publication type: review article

Language: Polish

Przewlekła niedokrwienna niedomykalność mitralna jako problem kliniczny

Chronic Ischemic Mitral Regurgitation as a Clinical Problem

Przemysław Skoczyński1,

1 Department of Cardiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Streszczenie

Niedokrwienna niedomykalność mitralna (IMR) jest powikłaniem występującym u 8% pacjentów z pierwszym zawałem mięśnia sercowego i u 25% z kolejnym zawałem. Częściej występuje wśród chorych z zawałem ściany dolnej i znacznie pogarsza ich rokowanie, mimo stosunkowo niewielkiego obszaru martwicy mięśnia sercowego i nieznacznych zaburzeń kurczliwości lewej komory oraz słabo zaznaczonych lub zupełnie nieobecnych objawów klinicznych. Przewlekle narastające przeciążenie objętościowe lewej komory potęguje i przyspiesza jej pozawałową przebudowę, prowadząc w krótkim okresie do zastoinowej niewydolności serca i znacznie zwiększając śmiertelność wśród chorych, u których to powikłanie wystąpiło w porównaniu z chorymi po zawale mięśnia sercowego bez IMR (62 vs 39% w 5−letniej obserwacji). Nie udowodniono skuteczności farmakoterapii w poprawie rokowania w tej grupie chorych, ma ona jednak duże znaczenie w zapobieganiu pozawałowej przebudowie, która jest bezpośrednią przyczyną IMR. Przezskórna i chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego może w znaczącym stopniu poprawić funkcję zastawki mitralnej tylko w grupie chorych, u których jej przyczyną są odcinkowe zaburzenia kurczliwości wynikające z zamrożenia mięśnia sercowego, a nie jego martwicy. Rewaskularyzacja poszerzona o anuloplastykę, czasem również plastykę metodą brzeg do brzegu, może przynieść większe korzyści, wiąże się jednak z większym ryzykiem operacyjnym. Wymiana zastawki mitralnej wiąże się już ze znacząco większą śmiertelnością. Rozwój przezskórnych technik korekcji IMR może być alternatywą dla chorych, których z różnych przyczyn nie można poddać klasycznemu zabiegowi kardiochirurgicznemu. Niedoskonałość tych metod i krótki okres obserwacji ich skutków nie pozwalają jeszcze obiektywnie ocenić ich przydatności.

Abstract

Ischemic mitral regurgitation occurs in 8% patients after first myocardial infarction and in 25% after another. It is more often after infarction of inferior then anterior wall of the left ventricle, and make prognosis much worse, even if the area of necrosis is small and systolic dysfunction is not significant, often without clinical symptoms. olume overload of left ventricle increases and accelerates remodeling after myocardial infarction and leads to congestive heart failure. The presence of ischemic mitral regurgitation in patients after myocardial infarction increases mortality in comparison to population of patients without ischemic mitral regurgitation (62% vs 39% in 5 year followup). There are no evidences that pharmacological therapy influences the clinical outcome in patients with ishemic mitral regurgitation, but is useful to prevent the development of remodeling after myocardial infarction, that leads to ischemic mitral regurgitation. Percutaneous and surgical revascularisation of myocardium might improve function of mitral valve only if left ventricular systolic dysfunction is caused by hibernation of myocardium. Revascularisation plus anuloplasty and sometimes edge−to−edge operation might improve function of mitral valve but mortality during this operation is higher. Mitral valve replacement is also associated with higher mortality. Development of percutaneous techniques to correct ishemic mitral regurgitation might be an option for patients who cannot be treated with conventional surgery. The short observation period of this techniques does not allow to judge their usefulness.

Słowa kluczowe

niedokrwienna niedomykalność mitralna, pozawałowa przebudowa

Key words

ischemic mitral regurgitation, myocardial infarction, remodeling

References (28)

 1. Van Dantzig JM, Delemarre BJ, Koster RW, Bot H, Visser CA: Pathogenesis of mitral regurgitation in acute myocardial infarction: importance of changes in left ventricular shape and regional function. Am Heart J 1996, 131, 865–871.
 2. Grigioni F, Enriquez−Sarano M, Zehr KJ, Bailey KR, Tajik AJ: Ischemic mitral regurgitation: long−term outcome and prognostic implications with quantitative Doppler assessment. Circulation 2001, 103, 1759–1764.
 3. Lamas GA, Mitchell GF, Flaker GC, Smith SC Jr, Gersh BJ, Basta L, Moye L, Braunwald E, Pfeffer MA: Clinical significance of mitral regurgitation after acute myocardial infarction. Survival and Ventricular Enlargement Investigators. Circulation 1997, 96, 827–833.
 4. Izumi S, Miyatake K, Beppu S, Park YD, Nagata S, Kinoshita N, Sakakibara H, Nimura Y: Mechanism of mitral regurgitation in patients with myocardial infarction: a study using real−time two−dimensional Doppler flow imaging and echocardiography. Circulation. 1987, 76, 777–785.
 5. Kodavatiganti R: Intraoperative assessment of the mitral valve by transoesophageal echocardiography: An overview. Ann Card Anaest 2002, 5, 27–34.
 6. Carpentier A, Guerinon J, Deloche A: Pathology of the mitral valve. In: The Mitral Valve: A Pluridisciplinary Approach. Eds.: Kalmanson D. Acton MA: Publishing Sciences Group Inc 1976, 65–88.
 7. Carpentier A, Chauvaud S, Fabiani JN, Deloche A, Relland J, Lessana A,D’Allaines C, Blondeau P, Piwnica A, Dubost C: Reconstructive surgery of mitral valve incompetence: ten−year appraisal. J Thorac Cardiovasc Surg 1980, 79, 338–348.
 8. Condado JA, Velez−Gimon M: Catheter−based approach to mitral regurgitation. J Interv Cardiol 2003, 16, 523–534. Review.
 9. Tavakoli R, Weber A, Vogt P, Brunner HP, Pretre R, Turina M: Surgical management of acute mitral valve regurgitation due to post−infarction papillary muscle rupture. J Heart Valve Dis 2002, 11, 20–25.
 10. Gould KL, Lipscomb K, Hamilton GW, Kennedy JW: Relation of left ventricular shape, function and wall stress in man. Am J Cardiol 1974, 34, 627–634.
 11. Sabbah HN, Rosman H, Kono T, Alam M, Khaja F, Goldstein S: On the mechanism of functional mitral regurgitation. Am J Cardiol 1993, 72, 1074–1076.
 12. Timek TA, Lai DT, Tibayan F, Liang D, Rodriguez F, Daughters GT, Dagum P, Ingels NB Jr, Miller C: Annular versus subvalvular approaches to acute ischemic mitral regurgitation. Circulation 2002, 106, I27–I32.
 13. Timek TA, Lai DT, Tibayan F, Liang D, Daughters GT, Dagum P, Zasio MK, Lo S, Hastie T, Ingels NB Jr, Miller DC: Ischemia in three left ventricular regions: Insights into the pathogenesis of acute ischemic mitral regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg 2003, 125, 559–569.
 14. Lancellotti P, Troisfontaines P, Toussaint AC, Pierard LA: Prognostic importance of exercise−induced changes in mitral regurgitation in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. Circulation 2003, 108, 1713–1717.
 15. Agricola E, Oppizzi M, Maisano F, De Bonis M, Schinkel AF, Torracca L, Margonato A, Melisurgo G, Alfieri O: Echocardiographic classification of chronic ischemic mitral regurgitation caused by restricted motion according to tethering pattern. Eur J Echocardiogr 2004, 5, 326–334.
 16. Filsoufi F, Sacha P, Salzberg, Adams DH: Current management of ischemic mitral regurgitation. Mt Sinai J Med 2005, 72, 105–115.
 17. Condado JA, Velez−Gimon M: Catheter−based approach to mitral regurgitation. J Interv Cardiol 2003, 16, 523–534.
 18. Birnbaum Y, Chamoun AJ, Conti VR, Uretsky BF: Mitral regurgitation following acute myocardial infarction. Coron Artery Dis 2002, 13, 337–344.
 19. Barziali B, Davis VG, Stone PH, Jaffe AS: Prognostic significance of mitral regurgitation in acute miocardial infarction. Am J Cardiol 1990, 65, 1169–1175.
 20. Stewart WJ, Currie PJ, Salcedo EE: Evaluation ot mitral leafelt motion by echocardiography and jet direction by Doppler color flow mapping to determine the machanisms of mitral regurgitation. J Am Coll Cardiol 1992, 20, 1353–1361.
 21. Spain MG, Smith MD, Grayburn PA, Harlamert EA, DeMaria AN: Quantitative assessment of mitral regurgitation by Doppler color flow imaging: angiographic and hemodynamic correlations. J Am Coll Cardiol 1989, 13, 585.
 22. Enriquez−Sarano M, Bailley KR, Seward JB, Tajik AJ, Krohn MJ, Mays JM: Quantitative Doppler assesment of valvular regurgitation. Circulation 1993, 87, 841.
 23. Grigioni F, Enriquez−Sarano M, Zehr KJ: Ischemic mitral regurgitation. Long−term outcome and prognostic implications with quantitative Doppler assessment. Circulation 2001, 103, 1759–1764.
 24. Bach DS, Deeb GM, Bolling SF: Accuracy of intraoperative transesophageal echocardiography for estimating the severity of functional mitral regurgitation. Am J Cardiol 1995, 76, 508–512.
 25. Lung B: Management of ischemic mitral regurgitation. Heart 2003, 89, 459–464.
 26. Ryden T, Bech−Hanssen O, Brandrup−Wognsen G: The importance of grade 2 ischemic mitral regurgitation in coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg 2001, 20, 276–281.
 27. Aklog L, Filsoufi F, Flores KQ: Does coronary arthery bypass grafting alone correct moderate ischemic mitral regurgitation? Circulation 2001, 104, 168–175.
 28. Grossi EA, Goldberg JD, LaPietra A, Ye X, Zakow P, Sussman M, Delianides J, Culliford AT, Esposito RA, Ribakove GH, Galloway AC, Colvin SB: Ischemic mitral valve reconstruction and replacement: comparison of long−term survival and complications. J Thorac Cardiovasc Surg 2001, 122, 1107–1124.