Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.7)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 543–547

Publication type: review article

Language: English

Clinimetrics in the Assessment of Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage – Clinical Scales Review (Part I)

Ocena klinimetryczna chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym wywołanym tętniakiem śródczaszkowym – przegląd skal klinicznych (część 1)

Robert Ślusarz1,, Wojciech Beuth1,, Barbara Książkiewicz2,

1 Institute of Neurological and Neurosurgery Nursing CM UMK in Bydgoszcz, Poland

2 Faculty and Clinic of Neurology CM UMK in Bydgoszcz, Poland

Abstract

Clinimetrics is a distinct domain of medicine that focuses on the construction and evaluation of clinical indexes used in measuring clinical phenomena and it employs numerous special methods closely related to the strategy of psychometrics. Based on literature, the most commonly used scales to assess patients with aneurysmal SAH are described in this study. These are the Hunt−Hess scale (H−H), World Federation of Neurosurgical Societies Scale (WFNS), Fisher Scale (FS), Glasgow Coma Scale (GCS), and Glasgow Outcome Scale (GOS). Another scale used for diagnostic purposes, the Brainstem Insufficiency Scale (BIS), is also reviewed here.

Streszczenie

Klinimetria to swoista dziedzina wiedzy medycznej, skupiająca się na budowie i ocenie wskaźników klinicznych, wykorzystująca liczne metody blisko spokrewnione ze strategią psychometrii. Oznacza ona pomiar zjawisk klinicznych występujących u pacjenta. Opierając się na piśmiennictwie omówiono najczęściej używane skale w ocenie pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym wywołanym tętniakiem śródczaszkowym. Przedstawiono dane dotyczące takich skal pomiarowych, jak: skala Hunta−Hessa (H−H), skala Światowej Federacji Neurochirurgów (WFNS), skala Fishera (FS), skala śpiączki Glasgow (GCS), skala Glasgow wyników końcowych (GOS). Uwzględniono również Skalę Niedomogi Pnia Mózgu (BIS).

Key words

clinimetrics, clinical scales, subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysm

Słowa kluczowe

klinimetria, skale kliniczne, krwotok podpajęczynówkowy, tętniak śródczaszkowy

References (26)

 1. Asplund K: Clinimetrics in stroke research. Stroke 1987, 2, 528–530.
 2. Gresham GE, Duncan PW, Stason WB: Post−stroke rehabilitation: Assessment, referral and patient management. Med Rehab 1997, 2, 13–25.
 3. Mazur R, Kozubski W, Prusiński A: Clinical Basis of Neurology. PZWL, Warsaw 1998.
 4. Feinstein AR: An additional basic science for clinical medicine: IV. The development of clinimetrics. Ann Int Med 1983, 99, 843–848.
 5. Książkiewicz B: Clinical method of general body motorics in assessment of ischaemic cerebral stroke. Post−doctoral thesis, University of Medicine, Bydgoszcz 1996.
 6. Cavanagh SJ, Gordon VL: Grading scales used in the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a critical review. J Neurosci Nurs 2002, 6, 288–295.
 7. Harat M, Szołna A, Sinkiewicz A: Scales used in neurosurgery. Valetudinaria – Progress in Clinical and Military Medicine 2000, 1–2, 61–70.
 8. Opara J: Stroke scales. Institute of Technology, Opole 1999.
 9. Ślusarz R, Michalska A, Beuth W, Jachimowicz−Wołoszynek D: Patient Categorisation Sheet as a practical tool in neurosurgical nursing assessment. Valetudinaria – Progress in Clinical and Military Medicine 2003, 1–2, 78–83.
 10. Hunt WE, Hess RM: Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. J Neurosurg 1968, 28, 14–20.
 11. Ząbek M: Zarys Neurochirurgii. PZWL, Warszawa 1999.
 12. Ogilvy CS, Carter BS: A proposed comprehensive grading system to predict outcome for surgical management of intracranial aneurysms. Neurosurgery 1998, 5, 959–970.
 13. Oshiro EM, Walter KA, Piantadosi S, Witham TF, Tamargo RJ: Anew subarachnoid hemorrhage grading system based on the Glasgow Coma Scale: a comparison with the Hunt and Hess and World Federation of Neurological Surgeons Scales in a clinical series. Neurosurgery 1997, 1, 140–148.
 14. Hirai S, Ono J, Yamaura A: Clinical grading and outcome after early surgery in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 1996, 3, 441–447.
 15. Sano K: Grading and timing of surgery for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurol Res 1994, 16, 23–26.
 16. Shimoda M, Oda S, Tsugane R, Sato O: Prognostic factors in delayed ischaemic deficit with vasospasm in patients undergoing early aneurysm surgery. Br J Neurosurg 1997, 11, 210–215.
 17. Fisher CM, Kistler JP, Davis JM: Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning. Neurosurgery 1980, 1, 1–9.
 18. Teasdale G, Jennett B: Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974, 2, 81–83.
 19. Gotoh O, Tamura A, Yasui N, Suzuki A, Hadeishi H, Sano K: Glasgow Coma Scale in the prediction of outcome after early aneurysm surgery. Neurosurgery 1996, 1, 19–25.
 20. Jennett B, Bond M: Assessment of outcome after severe brain damage: a practical scale. Lancet 1975, 1, 480–484.
 21. Wilson JT, Pettigrew LE, Teasdale GM: Structured interviews for the Glasgow Outcome Scale and the extended Glasgow Outcome Scale: guidelines for their use. J Neurotrauma 1998, 15, 573–585.
 22. Pettigrew LE, Wilson JT, Teasdale GM: Assessing disability after head injury: improved use of the Glasgow Outcome Scale. J Neurosurg 1998, 89, 939–943.
 23. Wilson JT, Pettigrew LE, Teasdale GM: Emotional and cognitive consequences of head injury in relation to the Glasgow Outcome Scale. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000, 69, 204–209.
 24. Kirkness CJ, Thompson JM, Ricker BA, Buzaitis A, Newell DW, Dikmen S, Mitchell PH: The impact of aneurysmal subarachnoid hemorrhage on functional outcome. J Neurosci Nurs 2002, 3, 134–141.
 25. Binek M: The role of clinimetrics in prognosis in patients with brain stem insufficiency of various etiologies. Post−doctoral thesis, University of Medicine, Bydgoszcz 2002.
 26. Sobczak−Kamińska G: Insufficiency of brain stem in prognostic assessment of ischaemic and haemorrhagic cerebral stroke. Post−doctoral thesis, Bydgoszcz 1998.