Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 445–451

Publication type: original article

Language: English

Assessment of the Frequency of Food Allergy in Children with Gastroesophageal Reflux Disease

Ocena częstości występowania alergii pokarmowej u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Agnieszka Kosmowska1,, Krystyna Mowszet1,, Barbara Iwańczak1,

1 Department of Pediatrics, Gastroenterology, and Nutrition, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Food allergy may be a cause of pathological gastroesophageal reflux. A 24−hour esophageal pH tracing pattern typical for food allergy was described in the literature.
Objectives. The assessment of the frequency of food allergy in children under 3 years of age with gastroesophageal reflux disease.
Material and Methods. The analysis comprised a group of 28 children (11 girls and 17 boys) aged 3–36 months (average: 12.6 months) in whom gastroesophageal reflux disease was diagnosed based on clinical symptoms and 24−hour esophageal pH−metry. Patient medical history, family history, physical examination, immunological tests (total serum IgE, blood eosinophilia, skin prick tests with native food allergens), and trials of elimination and provocation with food allergens (lasting 3–6 months) were the grounds for diagnosis.
Results. In the analyzed group of children with gastroesophageal reflux disease, food allergy was recognized in 12 patients (42.8%). Allergy to cow’s milk, egg yolk, and egg white were the most frequent.
Conclusion. Based on presented studies it can be concluded that in the group of children aged 3–36 months with gastroesophageal reflux disease, food allergy was observed significantly more frequently (42.8%) than in the general population (2–4%). In 25% of the children a biphasic pattern of the esophageal pH tracing typical for food allergy was observed.

Streszczenie

Wprowadzenie. Alergia pokarmowa może powodować częstsze występowanie patologicznego refluksu żołądkowo−przełykowego. W piśmiennictwie przedstawiono również charakterystyczny zapis 24−godzinnej pH−metrii u części dzieci chorych na alergię pokarmową.
Cel pracy. Ocena częstości występowania alergii pokarmowej u dzieci do lat 3 z rozpoznaną chorobą refluksową przełyku.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 28 dzieci (11 dziewczynek i 17 chłopców) w wieku 3–36 miesięcy (średnia wieku: 12,6 miesiąca), u których na podstawie objawów klinicznych i 24−godzinnej pH−metrii przełyku rozpoznano chorobę refluksową. Podstawą do rozpoznania alergii pokarmowej był wywiad zarówno osobniczy, jak i rodzinny, badanie przedmiotowe, wyniki badań alergologicznych: eozynofilia w rozmazie krwi obwodowej, cał− kowitego stężenia IgE w surowicy krwi, a u dzieci powyżej 5. m.ż. – punktowe testy skórne z natywnymi alergenami pokarmowymi (pod uwagę brano 6–12 alergenów) oraz wyniki próby eliminacji i prowokacji pokarmowej (3–6 miesięcy).
Wyniki. W analizowanej grupie dzieci z rozpoznaną chorobą refluksową przełyku alergię pokarmową (na białka mleka krowiego, żółtko i białko jaja) rozpoznano u 12 pacjentów (42,8%). Najczęściej rozpoznawano alergię na białka mleka krowiego, żółtko i białko jaja.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w grupie dzieci 3–36 miesięcy z rozpoznaną chorobą refluksową przełyku znacznie częściej (42.8%) rozpoznano alergię pokarmową niż w populacji ogólnej (2–4%). U 3/12 dzieci stwierdzono dwufazowy zapis pH−metryczny charakterystyczny dla alergii pokarmowej.

Key words

food allergy, gastroesophageal reflux disease, children

Słowa kluczowe

alergia pokarmowa, choroba refluksowa przełyku, dzieci

References (17)

 1. Salvatore S, Vandenplas Y: Gastroesophageal reflux and cow milk allergy – is there a link? Pediatrics 2002, 110, 972–984.
 2. Hill DJ, Heine RG, Cameron DJ, Catto−Smith AG, Chow CW, Francis DE, Hosking CS: Role of food protein intolerance in infants with persistent distress attributed to reflux esophagitis. J Pediatr 2000, 136, 641–647.
 3. Cavataio F, Caroccio A, Iacono G: Milk−induced reflux in infants less than one year of age. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000, 30, S36–44.
 4. Kamer B, Chilarski A, Lange A, Piaseczna−Piotrowska A: Gastresophageal reflux in infants with food allergy. Med Sci Monit 2000, 6, 348–352.
 5. Cavataio F, Iacono G, Montalto G, Soresi M, Tumminello M, Carroccio A: Clinical and pH−metric characteristics of gastro−oesophageal reflux secondary to cow’s milk protein allergy. Arch Dis Child 1996, 75, 51–56.
 6. Semeniuk J, Tryniszewska E, Wasilewska J, Kaczmarski M: Food allegry: a causative factor of gastroesophageal reflux in children [Alergia pokarmowa – czynnik przyczynowy wstecznego odpływu żołądkowo−przełykowego u dzieci]. Terapia 1998, 5, 16–19.
 7. Czerwionka−Szaflarska M, Zielińska I: Coexistence of gastroesophageal reflux in children with allergic conditions [Współistnienie odpływu żołądkowo−przełykowego u dzieci ze schorzeniami alergicznymi]. Acta Pneumonol Allergol Pediatr 1998, 2, 27–28.
 8. Staiano A, Troncone R, Simeone D, Mayer M, Finelli E, Cella A, Auricchio S: Differentiation of cows’ milk intolerance and gastro−oesophageal reflux. Arch Dis Child 1995, 73, 439–442.
 9. Mowszet K, Iwańczak B, Matusiewicz K, Blitek A: Gastroesophageal reflux in food allergies in children [Refluks żołądkowo−przełykowy w alergii pokarmowej u dzieci]. Nowa Pediatr 2000, 21, 22–23.
 10. Zawadzki S, Czerwionka−Szaflarska M, Zielińska J, Mierzwa G, Bała G: The value of pH−metric studies in diagnosing gastroesophageal reflux in children and adolescents with typical and non specific clinical symptoms of esophageal reflux disease [Wartość badania pH−metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku]. Pol Merk Lek 2002, 13, 116–118.
 11. Czerwionka−Szaflarska M, Janiszewska T, Zielińska I, Nowak A: The frequency of coexistence of IgE−dependent over−sensitivity and gastroesophageal reflux in children and adolescents – reliminary research results [Częstość współistnienia IgE−zależnej nadwrażliwości z odpływem żołądkowo−przełykowym u dzieci i młodzieży – wstępne wyniki badań]. Przegl Pediatr 2003, 33, 297–302.
 12. Janiszewska T, Czerwionka−Szaflarska M: IgE−dependent allergy: an intensifying factor of gastroesophageal reflux in children and adolescents [IgE−zależna alergia – czynnik nasilający odpływ żołądkowo−przełykowy u dzieci i młodzieży]. Med Wieku Rozwoj 2003, 7, 211–222.
 13. Korzon M, Brodzicki J: The clinical aspects of gastroesophageal reflux in children [Aspekty kliniczne refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci. Gastroenterol Pol 1998, 5, 481–485.
 14. Iacono G, Carroccio A, Cavataio F, Montalto G, Kazmierska I, Lorello D, Soresi M, Notarbartolo A: Gastroesophageal reflux and cow’s milk allergy in infants: A prospective study. J Allergy Clin Immunol 1996, 97, 822–827.
 15. Cavataio F et al.: Gastroesophageal reflux associated with cow’s milk allergy in infants. Which diagnostic examinations are useful? Am J Gastroenterol 1996, 6, 1215–1220.
 16. Semeniuk J, Kaczmarski M, Nowowiejska B, Białkoz I, Lebensztejn D: Food allergy as a cause of gastroesophageal reflux in the youngest children [Alergia pokarmowa przyczyną refluksu żołądkowo−przełykowego u dzieci najmłodszych]. Pediatr Pol 2000, 75,793–802.
 17. Vandenplas Y, Verghote M, Kaufman L, Hauser B: Reflux esophagitis and esophageal pH monitoring in distressed infants. Int Pediatr 2004, 19, 98–102.